Een bewogen week

Het debat van de juridische overgangs-en oprichtingswet dat donderdag, 7 September, ‘s-morgens begon, eindigde pas na middernacht met het stemmen er van. Met hetzelfde spektakel als met het stemmen van de referendumwet de dag ervoor: de unionistische partijen liepen de zaal uit en hun stem werd daarom niet meegeteld.

In de loop van diezelfde dag werden de aangiftes die door Rajoy de dag tevoren waren ingediend, door het Constitutioneel Gerechtshof (TC) geaccepteerd. Dit houdt in dat de referendumwet en het decreet voor het referendum, volgens de Spaanse wetgeving, per direct opgeschort worden en dus niet kunnen worden toegepast. Echter, sinds de aanname van de referendumwet heeft Catalonië haar eigen legaliteit. Artikel 3.2 van de referendumwet staat dat zij boven alle wetten uitstaat, inclusief de grondwet, om het referendum te kunnen garanderen. Dit houdt dus in principe een gedeeltelijke en tijdelijke onafhankelijkheid van Catalonië in, zij het alleen met betrekking tot het referendum. We zullen dit in de komende drie weken terugzien in de reactie van de Catalaanse politici. Bovendien heeft het TC een dreigbrief naar alle hoge ambtenaren, Catalaanse politiefunctionarissen, hoofden van de publieke Catalaanse radio en TV en alle burgemeesters gestuurd dat zij geen enkele ondersteuning aan het referendum mogen geven, op straffe van gerechtelijke vervolging. De namen van deze mensen zijn in de Staatskrant afgedrukt, in totaal zo’n duizend. De wet van persoonsbescherming is hier blijkbaar niet van toepassing of wordt door de Spaanse overheid, zij die vind dat iedereen zich aan de wet moet houden, genegeerd.

Het decreet voor het referendum dat president Puigdemont en zijn regering direct na het goedkeuren van de referendumwet ondertekenden, maakt duidelijk hoe het referendum in zijn werking gaat. Hoe bijvoorbeeld de lijst met stemgerechtigden wordt samengesteld. Een complexe operatie daar de benodigde informatie niet door de Spaanse overheid wordt verleend. De strenge wet op persoonsbescherming maakt het onmogelijk dat persoonlijke gegevens niet aan derden kunnen worden verstrekt, zelfs niet aan andere instellingen van dezelfde overheid. Ook de manier hoe de Catalanen die in het buitenland wonen kunnen stemmen, wordt in het decreet bepaald. Daarnaast vraagt de Generalitat de Catalaanse gemeenten om ruimte te verlenen voor de stemlokalen. Tegen het einde van de dag meldde Puigdemont dat er binnen 24 uur 560 gemeenten (van de 947 in totaal) hun steun hebben betuigd en dat 16.000 vrijwilligers zich hebben gemeld voor ondersteuning van de stemming op 1 Oktober.

Met de opschorting van de referendumwet is een actieve vervolging op gang gekomen. Op de een of andere manier is uitgelekt welke drukkerij de Generalitat mogelijk heeft gecontracteerd voor het drukken van de stembriefjes, met daarop de referendumvraag en de invulhokjes ‘Ja’ en ‘Nee’, die in de stembussen moeten worden gedeponeerd. De Guardia Civil houdt er reeds huiszoeking en doorzoekt de uitrijdende auto’s en arbeiders bij de poort van dit bedrijf of zij geen ‘illegale’ stembriefjes vervoerden. Tot nogtoe heeft zij niets gevonden.

Samenvattend: de referendumwet, het decreet voor de referendum en de reeds ingestelde kiescommissie zijn reeds door het TC geaccepteerd en zouden dus volgens de Spaanse legaliteit moeten worden opgeschort totdat er een definitieve uitspraak ligt. De Spaanse regering heeft ondertussen ook de juridische overgangs-en oprichtingswet naar het TC gestuurd om ongrondwettelijk te laten verklaren. De openbaar hoofdaanklager doet gerechtelijke strafonderzoeken tegen de Catalaanse president Puigdemont en zijn ministers en tegen het parlementsbestuur met als voorzitster Carme Forcadell. Tot slot, de wraking van de rechters van het TC door Carme Forcadell wordt niet geaccepteerd door ditzelfde Hof. Maar wie had anders verwacht. Kortom, de (juridische) oorlog is een feit. Zij zal drie weken duren, tot de datum van stemming, 1 Oktober

Wordt vervolgd.

Please follow and like us:
error

De dag na de stemming van de referendumwet

Ook vandaag en morgen vind er een plenaire zitting van het Catalaanse parlement plaats. Vanochtend werd dezelfde taktiek toegepast voor de stemming over de ‘juridische overgangs-en oprichtingswet’. Met gebruik van reglement 81.3 vroegen de onafhankelijkheidspartijen een verandering in de agenda. Hetzelfde tumult, chaos en filibusterisme als gisteren is te zien en te horen in het parlement.

De reacties uit Madrid laten niet op zich wachten. Rajoy doet aangifte van alle regeringsleden bij het hooggerechtshof en vraagt aan het Constitutionele Gerechtshof de referendumwet en het decreet voor het referendum ongrondwettelijk te verklaren. De openbaar hoofdaanklager heeft twee misdaadaanklachten tegen het Catalaanse parlementsbestuur ingediend.

De Spaanse pers noemt de democratische beslissing van het Catalaanse parlement eensluidend een staatsgreep en een directe aanval tegen de democratische rechtstaat. Wat reeds lang werd vermoed, werd begin deze week bevestigt. De oprichter en ex-directeur van de Madrileense krant El Mundo, Pedro J. Ramirez, bepaald geen persoon die voor de afscheiding van Catalonië is, vertelde dat de persberichten van de afgelopen tijd vanuit politieke hoek gestuurd wordt, zoals na de terroristische aanslagen in Barcelona en Cambrills om de Catalaanse politie in diskrediet te brengen. In een radiointerview zei hij dat de vicepresidente Soraya Saenz de Santamaria en het hoofd van het kabinet, Jorge Moragas, de touwtjes in handen hebben van de media, politie et cetera. Hoewel dit reeds sterk werd vermoedt, maakt het toch indruk om dit direct uit de mond te horen van een vooraanstaande journalist die weet waarover hij spreekt.

Politiek gezien is vanaf vandaag één ding duidelijk. Spanje weet nu dat het de afscheidingsbeweging menens is. Een beweging die ze meer dan 5 jaren lang hebben geminacht en uitgemaakt voor van alles, van nazi’s tot noord-koreanen, jihadisten en soms van francisten. Al die tijd hebben ze niet willen luisteren, ondanks de protestmanifestaties die sinds 2012 ieder jaar op 11 September werden gehouden en ondanks dat de afscheidingsbeweging, bestaande uit ultra-linkse tot conservatief-rechtse politieke groeperingen, de verkiezingen  in 2015 hadden gewonnen. Maar nu weten ze dat het de afscheidingsbeweging niet ging om een financiele verbetering van de regio of iets dergelijks. De gehele wereld weet nu dat er in Spanje een diepgaande politieke crisis aanwezig is. Hoe het hele verhaal zal aflopen, of de verkiezingen zullen plaatsvinden of worden tegengehouden, weten we niet. Maar vanaf gister kan niemand er meer om heen.

Please follow and like us:
error

De stemming van de referendumwet in het Catalaanse Parlement

Vanochtend, 6 September, vroegen de parlementaire groepen JxSi en La CUP een verandering in de agenda van de plenaire vergadering van het Catalaanse parlement om de referendumwet in behandeling te nemen. Deze procedure is geheel volgens de parlementaire regel 81.3 en verleend de enige mogelijkheid om de wet in het parlement te behandelen. Andere regels zijn reeds door de Spaanse regering aangeklaagd bij het Constitutioneel hof (Tribunal Constitutionaal of TC) , zodat deze niet kunnen worden toegepast. De vergadering was, zooals verwacht, chaotisch, vol spanning en tumultueus. Het gedrag van de unionistische partijen was ronduit beschamend. Zij voerden geen enkel inhoudelijk politiek argument aan waarom zij vinden dat de referendumwet niet moest worden aangenomen. Als enige voerden zij aan dat deze wet illegaal is. Voor de rest verloren zij de tijd met discussies over de bureaucratische regels van het parlement.  Kortom, filibusterisme vierde hoogtij. Desondanks wist de presidente van het parlement, Carme Forcadell, een goed evenwicht te vinden tussen onnodig tijdsverlies en toch iedereen aan het woord te laten wanneer daar om werd gevraagd.

Voordat de plenaire vergadering begon, vertelde Forcadell dat haar advocaten alle rechters van het TC wreekt wegens partijdigheid. Dit is een unieke gebeurtenis wat niet is voorzien in de regels voor het functioneren van het TC. De reglementen van het TC voorzien alleen wanneer een enkele rechter wordt gewraakt. De andere rechters beslissen vervolgens wie de zaak van de gewraakte rechter overneemt. Dat kan nu dus niet het geval zijn. Hiermee kon worden voorkomen dat een gerechtelijk bevel het parlementaire debat kon stoppen. Daar komt bij dat, omdat iedere burger in een democratische rechtsstaat het recht op een onafhankelijke uitspraak heeft en het TC het hoogste gerechtshof in Spanje is, dit de weg opent om de zaak naar het Europese hof van Justitie te brengen.

Nog tijdens de plenaire vergadering van het Catalaanse parlement kondigde de vicepresidente van de Spaanse regering, Saenz de Santamaria, aan dat de referendumwet een directe aanval tegen de democratie is en dat het gehele parlementsbestuur, onder leiding van Carme Forcadell, zal worden aangegeklaagd. Forcadell en haar bestuursleden kunnen per direct uit hun functie en uit het parlement worden gezet omdat zij reeds eerder door het Hooggerechtshof zijn gewaarschuwd dat het hun verboden is het debat en de stemming van de referendumwet in behandeling te nemen en nu bij herhaling in overtreding zijn. Alvorens de vicepresidente van Spanje.

De groep CSQP, met 11 zetels in het parlement, heeft zich nooit voor of tegen de onafhankelijkheid van Catalonië willen uitspreken. Deze groep bestaat uit drie verschillende partijen. Daar zij onderling met betrekking tot de referendumwet van inzicht verschillen, vroegen zij of naast hun woordvoerder een leider van de andere partij mocht spreken en zij de totale spreektijd verdeelden. Forcadell stemde hiermee in. De woordvorerder van CSQP weigerde dit echter. De onafhankelijkheids-en regeringspartij JxSi en de gedoogpartij La CUP stonden uiteindelijk een gedeelte van hun spreektijd af om ook de andere partij binnen CSQP hun zegje te laten doen. Een voorbeeld van democratie en respect voor een politieke minderheid.

Zoals voorspeld, liepen de drie unionistische partijen, PP, C’s en PSC, uit de vergaderzaal weg en deden dus niet mee aan de stemming. Met de woorden van Anatolijs Gorbunovs, president van Letland toen op 4 Mei 1990 over afscheiding van Rusland werd gestemt en pro-Russische parlementariërs de zaal verlieten: “Wie het parlement verlaat, wordt niet meegeteld” (in het Catalaans). Met de stemming over de referendumwet onthield CSQP zich van stemmen. Na twaalf uren van vergaderen en debateren werd de einduitslag van de stemming daarmee: 11 onthoudingen, 0 tegen en 72 stemmen voor de referendumwet, dat wil zeggen 86,75% van de afgevaardigden stemden voor. Dezelfde avond heeft president Puigdemont, samen met al zijn ministers (om gerechtelijke vervolging door Spanje te bemoeilijken), het decreet voor het te houden referendum voor 1 Oktober ondertekend.

De internationale pers, waaronder Reuters, Financial Times, New York Times, BBC en La Reppublica hebben bericht wat er in vandaag Catalonië gebeurd is. Ook de Nederlandse pers heeft er melding van gemaakt.

Zo, en dan nu en aan de slag voor de ‘Sí’ campagne.
Wordt vervolgt

Please follow and like us:
error

Wapengekletter II

Vijftien uur voordat de plenaire vergadering van het Catalaanse parlement begint waarin met grote waarschijnlijkheid de referendumwet wordt aangenomen, gebeurd het volgende.

Ook de rechtbank van rekeningen (Tribunal dels Comptes) doet haar duit in het zakje om de mensen, en vooral de politieke bestuurders, bang te maken. Ex-president Mas en drie van zijn ministers werden veroordeeld door het Hooggerechtshof voor wettelijke ongehoorzaamheid toen zij het populaire consult van 9 November 2014 lieten doorgaan door deze uit handen te geven aan vrijwilligers. Hierdoor mogen zij gedurende 2 jaar geen openbaar ambt bekleden en moeten dagelijks 100 Euro aan boete moeten betalen. Het Tribunal de Comptes doet nu een gerechtelijk onderzoek of ze ook niet kunnen opdraaien voor de kosten van dit consult. Dit, terwijl ze reeds vrijgesproken zijn van verkwisting van overheidsgeld door het Hooggerechtshof. Zij moeten daarom voor 25 September een borg van 5 miljoen Euro’s betalen. Indien zij de borg niet kunnen of willen betalen, zullen hun eigendommen in beslag worden genomen. De aanklacht wordt bovendien uitgebreid door zeven hoge ambtenaren van de Generalitat te beschuldigen. Het Hooggerechtshof heeft in de rechtszaak tegen Mas en zijn ministers zelfs niet overwogen deze ambtenaren in staat van beschuldiging te gestellen.

Volgens president Carles Puigdemont maakt Spanje een kwalitative sprong in “haar wanhopige strategie om angst te voeden om te stoppen wat onhoudbaar is: het referendum”. Hij beschuldigd de PP dat deze het tribunaal verplicht tot een vervormde interpretatie van de wet en dat zij de rechtsstaat en de juridische procedures ontspringt. “Ze hebben dit in een recordtijd verzonnen zonder te lezen en te wachten op de informatie die ze ons hebben gevraagd”, zei hij.

Please follow and like us:
error

Wapengekletter

De dagen voorafagaand aan de stemming van het referendum in het parlement zijn reeds de volgende reacties van de Spaanse regeringsleiders en gerechtelijke macht te horen;

president Rajoy:
Wat de Catalaanse politici willen is een staatsgreep en tegen de Spaanse democratie. Als president zal ik er alles aan doen om het referendum tegen te houden. Indien nodig zullen de stembussen in beslag worden genomen. Het referendum zal niet plaats vinden.

Soraya Saenz de Santamaria (vice presidente):

Het referendum is onwettig en een coup tegen de Spaanse democratie. De staat heeft alle wapens om het referendum tegen te houden. Wie meewerkt aan de organisatie van het referendum of op 1 Oktober gaat stemmen begaat een misdaad. Alles staat klaar om de Catalaanse verantwoordelijken tegen te houden.

Montoro (minister van belastingen):

Wie zijn belastingen naar de Catalaanse belastingdienst brengt, in plaats van naar het Spaanse belastingkantoor, begaat een incident en zal daarvoor worden vervolgt. (Naar aanleiding van de opening van nieuwe belastingkantoren door de Generalitat, geheel volgens de afspraken en wetten van het Catalaans Statuut)

Openbare hoofdaanklager:

(Naar aanleiding van een TV spot van de Catalaanse overheid. De spot laat een treinwissel zien en zegt; ‘We zijn geboren om te beslissen‘.) De openbaar hoofdaanklager zal onderzoeken of de publikatie wettelijk vervolgt kan worden indien zij op het referendum slaat en of er openbaar geld voor is besteed.

Bij de opening van het juridisch seizoen beloven de openbaar aanklagers en rechters Rajoy te helpen bij het redden van de eenheid van Spanje.

De unionistische partijen die in het Catalaanse parlement zitten, PP, C’s en PSC, zullen uit de vergaderzaal van het Catalaanse parlement weglopen wanneer over de referendumwet zal worden gestemd.

Please follow and like us:
error

Vijf sleutels om te herinneren voor morgen

Redactioneel Vilaweb

Morgen begint het parlement van Catalonië met het juridisch loskoppelen van de Spaanse staat, als er niets gebeurd, door het aannemen van de referendumwet. Hierdoor komen we in een nieuwe fase van het proces naar de onafhankelijkheid die gedurende een gehele decade het land in beslag genomen heeft. Het moment is belangrijk genoeg om te recapituleren hoe we tot hier gekomen zijn en om de unieke beslissing die morgen genomen wordt te verduidelijken.

1. Spanje heeft haar eigen regels gebroken met de uitspraak van het Statuut.

De oorzaak van dit alles is de uitspraak tegen het Statuut van Catalonië door het Constitutioneel gerechtshof. Het is vandaag de dag algemeen bekend dat dit een staatsgreep was tegen de eigen grondwet en dit betekende de breuk van een evenwicht die was opgericht aan het eind van het francisme.

De relatie tussen de centrale macht en de macht van het Catalaans autonome gebied was gebaseerd op de zogenaamde twee sleutels. Madrid behield altijd een sleutel in het geval Catalonië een bepaalde behoefte had: het goedgekeurde Statuut in Catalonië moest door het filter van Madrid gaan en zou kunnen worden veranderd. En Catalonië had ook haar sleutel: in het geval van verandering van het Statuut kon deze geweigerd worden in een referendum. Het proces was helder, transparent en evenwichtig. Een sleutel gaf garanties aan Spanje en de andere aan Catalonië. Ieder kon zijn zegje doen. De verschijning van een derde sleutel die tot dan toe nog nooit had bestaan en die door de PP werd gefabriceerd brak het grondwettelijke evenwicht en verbrak de harmonie. De schuldige waarom we nu hier zijn is de staat Spanje, door een eenzijdige actie, de uitspraak van het constitutionele hof, welke de overeenkomst van de verandering verbrak.

2. Spanje heeft geweigerd om over wat dan ook te onderhandelen, Niet alleen over de onafhankelijkheid, over alles.

Catalonië heeft niet het recht om een afscheiding met Spanje op te leggen, maar Spanje heeft ook het recht niet om haar eenheid op te leggen aan Catalonië. In het geval van een belangrijk politiek conflict, zoals we hier in het prinsendom (Catalonië, vert) hebben, onderhandelen is de enige mogelijke manier om tot een oplossing te komen. Dit liet het hooggerechtshof van Canada duidelijk zien in haar uitspraak over het referendum dat toen in Quebec werd gehouden.

De onderhandelingen zou op veel verschillende manieren kunnen plaatsvinden en over verschillende aspecten. Na de eerste grote Diada (Protestmanifestatie voor onafhankelijkheid op 11 September 2012, vert) stelde de Catalaanse regering een fiscale overeenkomst en een overeenkomst van culturele rechten voor. Dit voorstel werd niet alleen geweigerd, er werd gehakt van gemaakt. De Catalaanse politiek heeft, formeel, bijna twintig maal een voorstel ingediend om tegemoet te komen aan de Catalaanse behoefte. En ze hebben altijd geweigerd om te onderhandelen. Niet alleen nu, maar altijd heeft Madrid zo gehandeld. De Spaanse staat heeft de democratische beginselen geminacht die er op neer komen dat meningsverschillen worden opgelost door onderhandelingen in goed vertrouwen en met respect voor de democratische uiting van welk politiek project dan ook. En deze minachting ontkracht de Spaanse argumenten.

3. Het Catalaanse volk heeft haar parlement een duidelijk democratisch mandaat gegeven voor de uitroep van de onafhankelijkheid.

Met de verkiezingen van 27 September 2015 gaven de Catalaanse burgers een absolute meerderheid, uitgedrukt in parlementaire zetels, aan de krachten die zich hadden gepresenteerd met een programma voor de uitroep van een onafhankelijk Catalonië. Het feit dat men, uitgedrukt in stemmen, geen meerderheid van 50% behaalde,zij het bijna, heeft deze partijen er toe gebracht dat het nodig was om een duidelijke democratische optie te overwegen: een referendum.

Men heeft altijd gewild dat dit referendum in overeenstemming met de Spaanse staat zou zijn. Maar dit bleek onmogelijk. En het is juist deze weigering om ook maar over iets te onderhandelen wat een eenzijdige beslissing, welke het parlement morgen neemt, verklaart en legaal maakt. Er is geen enkele andere manier om gehoor te geven aan de politieke wens van de Catalaanse burgers die zij aan hun vertegenwoordigers hebben opgedragen.

4. De internationale wetgeving beschermt legaal het recht van zelfbeschikking, en zelfs van een eenzijdige afscheiding.

Het zelfbeschikkingsrecht van ieder volk is een essentieel gedeelte van de Internationale wetgeving. Het is een absoluut recht die boven iedere nationale wetgeving staat. Want zij vormt een deel van de twee conventies van de mensenrechten van de VN uit 1966 en wordt erkent als een legale norm die boven de Spaanse grondwet staat.

Het Catalaanse parlement kan op legitieme wijze dit algemeen principe van de internationale wetgeving toepassen als bescherming voor het referendum. En sterker zelfs: de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over Kosovo heeft definitief twee heel belangrijke dingen verklaard. Er is geen enkele internationale wet tegen de eenzijdige uitroep van de onafhankelijkheid van een gebied en dat de onschendbaarheid van de grenzen van een gebied alleen geld voor conflicten tussen staten. Deze onschendbaarheid mag in geen geval de afscheiding van een gedeelte van een staat belemmeren.

5. De internationale praktijk toont expliciet ondersteuning aan processen van zelfbeschikking en dit resulteert normaal gesproken in de acceptatie van de nieuwe staten in de internationale samenleving.

Enkele cijfers ter verduidelijking. Vanaf 1991 hebben 53 eenheden van behoorlijke grootte, zoals Catalonië, een referendum over zelfbeschikking gehouden. Van deze referenda zijn er 27 in overeenstemming met de moederstaat gehouden en 26 waren eenzijdig. De Spaanse staat heeft 26 van de 27 nieuwe staten geaccepteerd die sinds 1991 werden gesticht. Hiervan werd de meerderheid eenzijdig uitgeroepen. In werkelijkheid, 7 van de 28 staten die vandaag de dag een deel van de Europese Unie zijn, vormden in 1991 een deel van andere staten, vergelijkbaar met Catalonië vandaag. De 7 lidstaten van de EU die in 1991 niet onafhankelijk waren (Kroatië, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen en de Tsjechische Republiek), ontstonden allemaal op eenzijdige manier en 5 van deze gevallen met een eenzijdig referendum. En allen zijn door Spanje erkent en vormen deel van de EU.

Binnen de EU, alhoewel er geen legale regeling is wat te doen in geval van een afscheiding van een lidstaat, bestaat er wel een consistente praktijk met respect en erkenning voor referenda over zelfbeschikking. Bijvoorbeeld, de EU heeft belangrijke beslissingen genomen na de resultaten van de referenda van Saarland (1955), Groenland (1982), en de Brexit (2016) en heeft geen enkele obstructie gevormd tegen het referendum van Schotland (2014). Al deze referenda werden binnen het territorium van de EU gehouden. Vandaag de dag zijn er zeven die zij geaccepteerd heeft als lidstatendie welke ontstaan uit eenzijdige processen. Bij de uitvoering van zelfbeschikking van staten heeft de EU onderhandeld en ondersteund, zoals Kosovo. Zelfs in geval van duidelijke Spaanse tegenstand.

Samenvattend: als we tot hier gekomen zijn is dat in principe dankzij de legitimiteit van het Catalaanse parlement, verkregen door de bevolking met de verkiezingen van 27 September en de legitimiteit verkregen door de internationale samenleving voor het recht van zelfbeschikking. Maar we zijn ook zover gekomen dankzij de met volharding onrechtvaardige Spaanse positie, die tegengesteld is aan de internationale regels en praktijken en die uiteindelijk haar eigen grondwet geweld aan doet met resulterende gevolgen.

Nu, dus, is het moment om de stap te zetten, met de alsmaar toegenomen burgerlijke kracht gedurende deze decade en het bewustzijn dat de internationale gemeenschap zal reageren zoals altijd: geleid door de behoefte om een politiek conflict op te lossen dat niet door wetten kan worden verstikt.

Please follow and like us:
error

Goedkeuring referendumwet en mogelijke gevolgen

Met alle waarschijnlijkheid zal deze week de politieke botsing tussen de Generalitat (Catalaanse regering) en de Spaanse overheid plaats vinden. Aanstaande woensdag, 6 September, zal de referendumwet, en mogelijk ook de juridische overgangswet, in het Catalaanse parlement worden aangenomen. Dit, ondanks dat het de parlementsvoorzitster Carme Forcadell verboden is om deze wet op de parlementsagenda te zetten en hier een debat over te laten voeren. Zij heeft hiervoor reeds een schriftelijke aanmaning van het hooggerechtshof gekregen. Na goedkeuring zal het Spaanse kabinet een spoedoverleg houden en aangifte doen bij het constitutioneel hof. Dit constitutioneel hof zal in een spoedberaad de referendumwet ongeldig verklaren. De wet zou hiermee automatisch moeten worden opgeschort, ware het niet dat deze wet zelf expliciet zegt dat zij boven iedere Spaanse wet staat om het referendum te garanderen. Na publicatie in de Catalaanse staatscourant, en niet in de Spaanse zoals altijd het geval is, zal president Puigdemont het decreet dezelfde of de volgende dag ondertekenen waarin het Catalaanse volk wordt opgeroepen om op 1 Oktober te gaan stemmen. Het constitutioneel hof kan theoretisch op dat moment Puigdemont en zijn regering uit haar ambt zetten. De Spaanse regering of het constitutioneel hof hebben ondertussen ook de openbaar aanklager aan het werk gezet om een aanklacht tegen Forcadell en het parlementsbestuur in te dienen om deze te straffen of uit hun ambt te zetten. Eventueel kunnen ook de parlementsleden die voor de referendumwet hebben gestemd gerechtelijk worden vervolgd.

Het antwoord zal onder andere van de Catalanen zelf komen. Op maandag 11 September is de nationale herdenkingsdag dat in 1714 het prinsdom Catalonië met geweld door de Bourgondische koning Filip V werd onderworpen. Er zal komende maandag een manifestatie worden gehouden voor een onafhankelijk Catalonië, de vijfde op rij sinds 2012 waarin meer dan een miljoen betogers aan deelnamen.

Het editoriaal schrijven van de Internetkrant Vilaweb door haar directeur Vicent Partal geeft een goed beeld van de heersende sfeer in Catalonië en in Spanje. In een apart artikel ‘Het unionisme, tot in de wanhoop gedreven’ heb ik deze vertaald.

Please follow and like us:
error

Het unionisme, tot in de wanhoop gedreven

Editoriaal Vicent Partal

Het maakt werkelijk indruk hoe een groot gedeelte van het unionisme een stap verder is gegaan dan zij zou kunnen doen. Dit laat de onbegrijpelijke woede zien over wat een politiek debat zou moeten zijn, zoals ieder willekeurig politiek debat in het Europa van de 21-ste eeuw. Van de leugens van El Periódico naar de georganiseerde campagne van beledigingen, door het scheldwoord ‘xarnego’ te gebruiken (scheldwoord voor Spaanse emigrant naar Catalonië. Hiervoor werd de woordvoerder van de Catalaanse politie, met zijn Spaanse naam Trapero, door de onderdirecteur van El País uitgemaakt, vert.), is het overduidelijk dat het unionisme – op bijna alle mogelijke niveaus – heeft besloten om het respect naar de ander, de realiteit en ook het weinige debat wat er nog was, te verlaten en heeft het unionisme besloten om de ruzie, zenuwen en confrontatie te zoeken.

En dit alles om een duidelijke reden. Ze weten dat deze week het parlement en de regering de juridische overgangswet en de referendumwet zullen goedkeuren en dat officieel zal worden opgeroepen voor de stemming in het referendum op 1 Oktober. Op deze manier, voor de eerste keer, zal de grondwet niet van toepassing zijn in Catalonië. Dat zal een grote en belangrijke stap zijn. Meer concreet, artikel 3.2 van de referendumwet zegt het overduidelijk: “Deze wet vestigt een uitzonderlijk juridisch regiem, bedoeld om het referendum van zelfbeschikking te regelen en te garanderen. Het staat hiërarchisch boven alle normen die hiermee in conflict zouden kunnen komen te staan, en regelt hiermee een fundamenteel en onafscheidelijk recht van het Catalaanse volk.”

Dit betekent dat vanaf het moment van goedkeuring, deze week, de mogelijke reacties van de Spaanse staat, gebaseerd op haar wetten en tribunalen, geen effect meer hebben. De staat kan haar dicteren en communiseren, maar het parlement en de regering hebben een legaal argument om daar geen gehoor aan te geven. En dat zal zij ook doen.

We zijn aangekomen aan de concrete en directe uitoefening van de Catalaanse legaliteit, aan wat we vaak ‘de botsing van de treinen’ noemen. En we zijn hiertoe gekomen zonder dat de Spaanse staat op geen enkele manier iets heeft kunnen doen aan de rigoureuze manier en het gezonde verstand waarmee de onafhankelijkheidsbeweging een democratisch mandaat toepassen, uitgedrukt in de verkiezing van 27 September 2015

Hierdoor verschijnt voor hen een nog veel erger feit aan de horizon. Dat is het bewustzijn dat het resultaat van 1 Oktober positief zal zijn, in het voordeel van de onafhankelijkheid. Gedurende jaren en jaren hebben zij zich vergist en nu hebben zij geen tijd meer om zich bij te stellen en een democratisch debat te houden, wat ze hadden kunnen doen als hun essentieel nationalisme hen niet van het rationeel denken zou hebben weerhouden.

Nu hebben ze alleen nog maar 21 dagen en de reactie van het land en van haar overheidsinstellingen als gevolg van de terroristische aanvallen in Barcelona en Cambrills hebben hen laten zien dat zelfs de provocatie van een immense schok niet meer de mogelijkheid biedt om de democratische, vreedzame en veelzijdige burgerlijke vastbeslotenheid te veranderen en heeft haar gebracht waar we nu zijn. Dit is de reden waarom zij nu, in hun wanhoop, ons trachten te laten ontsporen van de weg waar we nu op gaan. Ze willen ons tot in het extreme provoceren zodat het ondraaglijke wordt. Om te zien of we uiteindelijk dingen zullen doen die ontoelaatbaar zijn. Dit alles wetende dat de realiteit tegen hun in werkt. Het beeld van de Spaanse vlaggen die geaccepteerd werden zonder enig probleem door degenen die de estelades droegen (Catalaanse onafhankelijkheidsvlag, vert) op de dag van de protestmars was een immense les in gezamelijke intelligentie en een authentieke politieke manifestatie in het voordeel van de republiek voor iedereen, ook voor de nee-stemmers.

Maar, voor het geval, verlies voor geen seconde uit het oog dat in de komende eenentwintig dagen willen ze ons nijdig, agressief en gewelddadig zien. Dit is de laatste troef die ze hebben: omdat ze de realiteit niet meer kunnen omkeren in hun voordeel, eens kijken of ze de onze kunnen veranderen. Daarom; glimlach, wees opgewekt, besluitvaardig en oprecht. We hebben allemaal hard gewerkt om te winnen en de victorie wacht op ons over vier weken.

Please follow and like us:
error

Een grove leugen

Een half uur na de terroristische aanslag op de Ramblas in Barcelona op 17 Augustus beweerde de krant El Periodico dat de Mossos d’Esquadra, Catalaans politie door de CIA in Mei was gewaarschuwd voor deze aanslag. Hiermee suggereerde de krant dat de Mossos d’Esquadra verantwoordelijk waren voor het toestaan van de aanslag. Weliswaar ontvingen de Mossos in Mei een waarschuwing voor een aanslag op een toeristische plek in Barcelona, zoals zovelen. De bron wordt niet genoemd, maar was in geen geval van de CIA. Na onderzoek, nota bene samen met de nationale politie, werd geconcludeerd dat de waarschuwing weinig waarde had. De woordvoerder van de Catalaanse politie Josep Lluís Trapero zegt dat de gepleegde aanslag absoluut niet in verband staat met de waarschuwing die zij hadden ontvangen.

Gister, 31 Augustus, verscheen, in een artikel geschreven door haar directeur Enric Hernández , de ‘originele’ tekst van de communicatie welke afkomstig van de CIA zou zijn. Het communicatiebericht bevat echter veel Engelse spel- en taalfouten, fouten welke typisch zijn voor een Spaans talige en die door haar taalgebruik niet gekenmerkt kon worden als een schrijven van de Amerikaanse overheid. Zo wordt bijvoorbeeld ‘Irak’ geschreven en niet ‘Iraq’, ‘ISIS’ in plaats van ‘ISIL’, ‘administratives’ als bijwoord dat ‘administrative’ moet zijn. Zelfs de aanduiding van de datum in het bericht van de CIA is foutief: ‘on 25 May 2017’ in plaats van: ‘on May 25th 2017′. In haar editie van vandaag, 1 September, corrigeert El Periodico deze spelfouten, maar niet de conceptuele taalfouten en zij levert nog steeds geen bewijs dat dit schrijven van de CIA afkomstig is.

De geloofwaardigheid van deze ‘CIA waarschuwing’ is gewoonweg nul. Julien Assange, oprichter van Wikileaks, zei direct na publicatie dat het artikel de intentie heeft om te misleiden en dat de directeur van de krant direct zou moeten aftreden.

Volgens Trapero is er een smeercampagne gaande tegen zijn corps. De Generalitat doet aangifte dat de Spaanse regering zelf hier achter zit. De Madrileense pers, La Razon, El Mundo, Abc, La Vanguardia nemen het bericht van El Periodico voor waar en publiceren domweg dat de Catalaanse politie de waarschuwing van afgelopen Mei heeft genegeerd.

Naar aanleiding van dit bericht willen de PP en C’s (Ciutadans, Burgers) PSC (socialisten) in het Catalaanse parlement de minister van binnenlandse zaken en hoofd van de politie ter verantwoording roepen.

Het is beneden alle waardigheid dat El Periodico een terroristische aanslag misbruikt voor haar politieke doeleinden. Haar eerste bericht verscheen nota bene toen de slachtoffers nog op straat van de Ramblas lagen! Uit dit gebeuren valt af te leiden waar de Spaanse media en politiek toe in staat zijn om hun heilige Spaanse eenheid niet te verliezen. Het is nu wel duidelijk wat ons nog meer te wachten staat in deze nieuwe maand.

Nawooord

[1] De aanslag door met een bestelbus op toeristen op de Ramblas in te rijden was niet gepland. Dit werd pas beslist na de onploffing in Alcanar, de avond voor de aanslag. De terroristen die gevangen werden genomen hebben voor de rechter verklaard dat zij een bom in of nabij de Sagrada Familia wilden laten ontploffen. Het was dus onmogelijk dat de CIA de aanslag had kunnen voorzien.

[2] zoals Trapero in een eerdere persconferentie reeds opmerkte, de intelligentiediensten van bevriende landen wisselen eventueel alleen met elkaar informatie uit, maar nooit met politiecorpsen. Laat staan met een regionaal politiecorps.

[3] De woordvoerder van de Spaanse regering, Íñigo Méndez de Vigo, noemt de affaire van het CIA bericht in el Periodico ‘persvrijheid’ en ‘vrijheid van meningsuiting’ welke zo belangrijk zijn in een democratie. Ook vind hij dat president Puigdemont zelf moet beslissen of hij uitleg in het parlement zal geven of zijn regering van houding zal veranderen, daar hij reeds iedere waarschuwing van de CIA heeft genegeerd. Dit zei de regeringswoordvoerder in de wekelijkse persconferentie na het kabinetsberaad, waar de plannen en officiële standpunten van de Spaanse regering bekend worden gemaakt.

Please follow and like us:
error

Over een maand

Er wordt reikhalzend, maar ook met grote spanning, naar uit gezien. Vandaag over een maand, over 30 dagen is het zo ver: het referendum voor een onafhankelijke republiek Catalonië op 1 Oktober is dan een feit.

Gisteravond ben ik met een medelid van de burgerorganisatie en motor achter de onafhankelijkheidsbeweging Assemblea Nacional Catalana (ANC) en de burgemeester van ons dorp en tevens parlementair afgevaardigde van de groep JxSi, naar een nabijgelegen dorp geweest. Daar gaf de burgemeester en parlementariër uitleg over de democratische garanties van het te houden referendum.

Volgende week woensdag, 6 September, wordt de eerste plenaire vergadering van het Catalaanse parlement na de zomer gehouden. De agenda voor deze dag zal, op voorstel van de twee groepen JxSi en CUP, aan het begin van de vergadering worden aangepast en zal het debat en de stemming voor de wet voor het houden van het referendum worden gehouden. De verandering van de agenda op de dag van het debat zelf is één van de weinig legale manieren om de wet door het parlement geaccepteerd te krijgen zonder dat zij juridisch kan worden vervolgt door de Spaanse overheden. Direct na het debat en de stemming over de referendumwet zal president Puigdemont het decreet voor het referendum ondertekenen. Hierdoor is de oproep voor het referendum dan een legaal feit, op democratische manier genomen . De wet voor het referendum zegt dat zij vanaf het moment van aanname rechtsgeldig is, zonder publicatie in het staatsblad en dat zij in Catalonië de maximale autoriteit heeft, en dus niet meer de Spaanse wetgeving, inclusief de grondwet, daar waar dit van toepassing is voor het kunnen realiseren er van. De wet zegt dat als in het referendum tegen onafhankelijkheid wordt gestemd, automatisch en direct nieuwe verkiezingen van de Spaans autonome regio zullen worden gehouden. Wordt gekozen voor  een onafhankelijke republiek Catalonië, dan zal de onafhankelijkheid binnen 48 uur na officiële bekendmaking (in een vorig artikel zei ik 24 uur, hetgeen onjuist was) door het parlement worden uitgeroepen. De kiescommissie heeft maximaal 15 dagen om het officiële resultaat bekend te maken.

Ook de wet voor juridische overgang en oprichting, zoals deze officieel wordt genoemd, kreeg de aandacht bij de presentatie. Het is een tijdelijke wet om een legaal vacuum te voorkomen en die zegt wat er na het referendum gaat gebeuren indien voor een nieuwe Catalaanse staat wordt gekozen. De wet wordt voor 1 Oktober aangenomen, zodat iedereen weet waarover wordt gestemd.

De Spaanse regering staat al sinds 16 Augustus in de startblokken om de wet voor het referendum binnen 24 uur ongrondwettelijk te laten verklaren. De wet zou dan volgens Spaanse wetgeving automatisch worden opgeschort, met alle gevolgen van uit- of afstel van dien. Gezien de maximale autoriteit van de referendumwet zullen de politici die voorstander zijn van het referendum, zich daar dus niets meer van aantrekken. Dit betekent dan de start van de politieke confrontatie tussen de Spaanse staat en Catalonië.

Please follow and like us:
error