Spaanse aanpak corona crisis

(1040 woorden)

In de loop van afgelopen week wist de Internetkrant Vilaweb te vermelden dat er een rapport bestond over de prognoses van geïnfecteerden en dodelijke slachtoffers door het coronavirus. Het rapport was in opdracht van de Spaanse regering door epidmiologen geschreven en de conclusies daarvan luiden als volgt: Indien de quarantainemaatregelen zouden worden aangehouden zoals deze nu gelden, dan wordt de piek van de crisis rond 24 April verwacht. De ziekenhuizen zullen totaal overbelast raken en er zouden in Spanje 200.000 slachtoffers vallen. Zou men vanaf de dag dat het rapport werd ingediend, Vrijdag 20 Maart, per direct een volledige quarantaine of lock down invoeren, dan zou het aantal slachtoffers beperkt blijven tot 8000. Dit houdt in dat, met uitzondering van de onmisbare werkzaamheiden zoals voedselvoorziening en gezondheidszorg, niemand meer werken kan. Deze maatregel vereist dus een financiële bescherming voor het bedrijfsleven, werknemers en zelfstandigen. Indien men echter vanaf vandaag, 27 Maart, een volledige lock down zou invoeren, dan zou het aantal dodelijke slachtoffers oplopen tot 20.000.

De Spaanse regering had dit rapport afgelopen Vrijdag reeds in haar bezit. Op Zaterdag ondertekenden een zeventigtal virologen en medische wetenschappers vanuit geheel Spanje, waaronder de schrijvers van genoemd rapport, een brief waarin zij de Spaanse regering om een volledige lock down vroegen. Dezelfde dag hield president Sanchez een televisiebetoog van drie kwartier lang, maar kondigde geen nieuwe maatregelen aan.

Nadat hij overleg gepleegd had met de presidenten van de Spaanse autonome gebieden, hield Sanchez afgelopen Zondag opnieuw een toespraak. Daarin kondigde hij aan dat hij het Congres zou voorstellen om de noodtoestand tot 22 April te verlengen. Deze aanvraag is inmiddels door het Congres goedgekeurd. Maar de president van Spanje kondigde geen nieuwe quarantainemaatregelen aan.

De Catalaanse president Quim Torra zei in een interview dat hij na het overleg met de presidenten van de autonome gebieden niet meer alleen stond in zijn vraag naar het afsluiten van Spanje (zowel intern als met het buitenland) en volledige quarantaine, hetgeen door meerdere wetenschappers en het WHO wordt aanbevolen. De week tevoren werd Torra door de Spaanse regering en de media van alle kanten als niet loyaal beschuldigd en dat hij van de situatie misbruik wilde maken voor zijn eigen politieke doeleinden. Niet de Catalaanse president, maar de president van Valencia, Ximo Puig (van dezelfde PSOE partij als de Spaanse regering), pleegde afgelopen week institutionele ongehoorzaamheid. Ondanks dat de Spaanse regering de inkoop van ziekenhuismateriaal had gecentraliseerd, plaatste hij op eigen gelegenheid een bestelling uit China.

In plaats dat Puig bekritiseerd of wettelijk vervolgt wordt wegens rebellie, krijgt hij navolging van de Spaanse regering. Deze bestelde afgelopen week ook ziekenhuismateriaal direct uit China. De lading bevatte echter virus test setjes die van een niet-gehomologeerde producent waren en niet aan de Europese eisen voldoet. Het testmateriaal moet daarom worden teruggestuurd, waardoor kostbare tijd verloren gaat.

De belangrijkste infectiehaard in Catalonië is La Conca d’Òdena, met als belangrijkste stad Igualada. De streek werd twee weken geleden volledig voor personen geïsoleerd. Ondanks de quarantainemaatregel ligt het dodental rond de zes procent, tien maal hoger dan doorgaans het geval is. Vanwege dit hoge percentage heeft de burgermeester van Igualada meerdere malen om corona test setjes gevraagd. Men wil er iedereen op besmetting testen om de bron van de infectie op te kunnen sporen. Daarnaast heeft het ziekenhuis nagenoeg een week op mondkapjes en ander materiaal moeten wachten. Het door het ziekenhuis bestelde materiaal werd bij de lokale producent door de Guardia Civil in beslag genomen en naar Madrid overgebracht. Daar heeft het materiaal vervolgens twee dagen liggen wachten totdat er vanuit het ministerie van gezondheidszorg toestemming werd gegeven om het naar het ziekenhuis van Igualada te vervoeren. De trage besluitvorming van het ministerie is een direct gevolg van de centralisatie van de overheidstaken onder de noodtoestandswet. De Catalaanse overheid voert al twintig jaar zelf het bewind over de gezondheidszorg. De kennis en mankracht bevind zich daarom niet in Madrid maar in Barcelona.

Vanwege het hoge dodental La Conca d’Òdena vroeg president Torra opnieuw aan de Spaanse regering om de regio volledig in quarantaine te doen. Tot nu toe kunnen bedrijven binnen dit gebied nog werken met het lokale personeel. De aanvraag werd door de Spaanse regering echter geweigerd. Later gaf het hoofd van het medisch coördinatiecentrum van de Spaanse regering, Fernando Simón, in een persconferentie toe dat deze beslissing genomen was zonder dat men zich voldoende geïnformeerd had over de situatie. Maar de Spaanse regering blijft bij haar standpunt en weigert het gebied in volledige quarantaine te doen.

De desastreuze aanpak van de corona crisis door de Spaanse regering begint ook de internationale pers op te vallen, waaronder The Gaurdian, The Telegraph, La Stampa, South China Morning Post, Le Figaro en de Frankfurten Allgemeine Zeitung.

Verschillende wetenschappers hebben met een publicatie in The Lancet vandaag opnieuw hun bezorgdheid geuit over de aanpak van de crisis door de Spaanse overheid. De Spaanse aanpak wordt door Joan Ramon Resina, hoogleraar aan de Stanford University, inmiddels als misdadig (in Catalaans: ‘De criminele eigenwijsheid van Sanchez’) bestempeld. Catalaanse burgerorganisaties waaronder het ANC, redacteuren (V. Partal: De Catalaanse regering mag geen dag langer medeplichtig zijn door het verlenen van haar medewerking) en individuele burgers via een petitie vragen de Catalaanse president Torra om geen gehoor meer te geven aan de Spaanse regering en Catalonië volledig te isoleren. Men is zich terdege bewust van de risico ‘s, onzekerheid, (met name naar wie de Catalaanse politie, welke met de noodtoestand direct onder het bewind van BiZa is gesteld, zal luisteren) , administratieve chaos en juridische vervolgingen die een actie van wettelijke ongehoorzaamheid tot gevolg kan hebben. Indien Torra echter gehoorzaam blijft aan de Spaanse regering zal hij, weliswaar ongewild, medeplichtig zijn aan de onnodige slachtoffers onder de Catalaanse bevolking.

Nawoord
Nadat de afgelopen twee weken ruim 5000 slachtoffers zijn gevallen als gevolg van de coronavirus, heeft president Sánchez uiteindelijk toegegeven dat men niet meer kan reizen om naar het werk te gaan. Uitzondering hierop zijn de onmisbare taken, zoals gezondheidszorg en voedselvoorziening. De trage reactie van de regering om Spanje volledig stil te leggen kost, met inachtneming van de bovengenoemde prognoses, de samenleving zo ‘n 12.000 mensenlevens. Twee weken geleden vroeg de Catalaanse president Torra reeds om volledige isolering, maar hij werd toen als niet-loyaal bestempeld, dat hij de crisis voor politieke doeleinden wilde gebruiken en bedreigd met militair ingrijpen.

Please follow and like us:
error

Spanje speelt met mensenlevens

(550 woorden)

In de plaats Igualada (Catalonië) vond vorige week een uitbraak van het coronavirus plaats. Men tastte in het duister waarom de uitbraak nu juist daar, in een kleine provinciestad in het centrum van Catalonië, plaatsvond en niet in de miljoenenstad Barcelona met al haar nationale en internationale verbindingen. Toen vorige week Donderdag het ziekenhuis als gevolg van 20 besmettingen, waaronder artsen en verplegend personeel, overbelast raakte besloot de Catalaanse regering Igualada en omringende dorpen hermetisch van de buitenwereld af te sluiten. Nu een week later zijn er daar 207 besmettingen en een ongekend hoog aantal van 24 sterfgevallen te betreuren. Na minutieus onderzoek van de gevallen blijkt dat de oorzaak van de uitbraak afkomstig is van een gezin waar alle vijf leden besmet waren. Op 28 Februari waren zij bij diner waar 80 personen bij aanwezig waren, waaronder artsen en verplegend personeel van het lokale ziekenhuis.

Veel van hen zijn door de besmetting uitgevallen, waardoor de werkdruk in het ziekenhuis onhoudbaar is geworden. Daarnaast heeft het ziekenhuis een groot tekort aan mondkapjes en ander materiaal. De bestelde voorraden worden echter in de fabrieken door de Guardia Civil in beslag genomen en naar Madrid verstuurd om vervolgens over Spanje te worden herverdeeld. Omdat er nu een schrijnend tekort aan mondkapjes is, heeft het artsencollege in Catalonië aan de mensen die thuis in quarantaine zitten, gevraagd deze te naaien.

Het in beslag nemen van ziekenhuismateriaal door de Guardia Civil of het leger is een direct gevolg omdat de Spaanse regering de overheidstaken van de Catalaanse regering (gezondheidszorg en politie) heeft afgenomen en deze onder direct toezicht van de Spaanse ministeries heeft gesteld. De Spaanse regering legde de centralisatie van de overheidstaken van de autonome gebieden zonder enig overleg met de regionale overheden op. Torra weigert in te stemmen met de genomen noodmaatregel van de Spaanse regering. Hij denkt dat Catalonië beter zelf in staat is om de crisis te lijf te gaan dan wanneer dit centraal vanuit Madrid wordt geregeld. Wel is het nodig dat de Spaanse regering de richtlijnen van het WHO opvolgt. Dat houdt onder andere een gehele lock down van Spanje in, hetgeen de Spaanse president Sánchez weigert te doen. De miljoenenstad Madrid, met 75% van het totaal aantal corona gevallen in Spanje, staat nog steeds open voor het personenverkeer. Daarnaast weigert hij om de havens in Catalonië, het vliegveld van Barcelona en de hoge snelheidstreinen af te sluiten, iets waar Torra en zijn regering meerdere malen op hebben aangedrongen. In plaats daarvan stuurt de Spaanse regering het leger om de terminals schoon spuiten, welke vervolgens weer voor het (mogelijk besmette) publiek worden opengesteld.

Vanwege de pertinente weigering van Sánchez, heeft de Catalaanse president een brandbrief naar de voorzitter van de Europese Commissie, Charles Michel, gestuurd om er bij Spaanse overheid op aan te dringen de richtlijnen van het WHO op te volgen en Spanje volledig te isoleren. De corona crisis in Spanje krijgt inmiddels ook internationale aandacht. Als gevolg daarvan werd de Catalaanse president door de BBC geïnterviewd. Daarnaast heeft de Catalaanse advocatengroep Athene een aanklacht bij het Europese Hof van de Mensenrechten ingediend omdat Spanje willekeurig mensenlevens in gevaar brengt en daarmee tegen de internationale verdragen van de mensenrechten in handelt.

En oh ja, ondanks het coronavirus, waardoor de overheid allerlei beperkingen oplegt, eist de Spaanse belasting dat de aangiftes gewoon op 1 April moeten zijn ingediend.

Please follow and like us:
error

Kroongetuige

(1200 woorden)

Beste kroon, ik schrijf je naam niet met een hoofdletter want daar ben je veel te klein voor. Door jouw schuld zitten we allemaal al drie dagen thuis en zullen dit twee, misschien wel drie of meer weken vol moeten houden. Wij doen ons uiterste best om je uit te roeien door met zo min mogelijk mensen direct contact te hebben. Dat kan helaas niet van iedereen worden gezegd. Hoewel onze Catlaanse autoriteiten vorige Vrijdag al vroegen om zoveel mogelijk thuis te blijven, vond er in Madrid, daar waar je het meest actief bent, een ware exodus naar de stranden van Valencia, Murcia en Andalusia plaats. In sommige badplaatsen was men zo bang dat je je ook daar zou gaan nestelen, dat zij zich afsloten van al het personenverkeer. De uittocht was een directe oorzaak doordat de president van Spanje, Pedro Sánchez, de noodtoestand had aangekondigd. De concrete maatregelen zou hij pas de volgende dag bekend maken. Hierdoor werden de inwoners van de Spaanse hoofdstad vlak voor een mooi weekend wat onrustig en verruilden hun vaste woonverblijf voor de stranden aan de Costa del Sol. Dit konden zij doen dankzij dat de stad na zelfs herhaaldelijk aandringen van de gezondheidsautoriteiten nog niet was afgesloten. De bewoners van Spanje met haar centralistische infrastructuren kunnen terecht ongerust zijn, want de hoofdstad met haar 6,5 miljoen inwoners staat nog steeds open voor het personenverkeer.

Ook hier in Catalonië is een intense haard van jou gaande. Je houdt hier flink huis met 1866 geïnfecteerden, waaronder 50 artsen en verplegend personeel. De wiskundige modellen voorspellen dat de ziekenhuizen, net als in Italië nu het geval is, deze week zullen bezwijken onder de werkdruk en het tekort aan personeel, materiaal en bedden. Je hebt hier inmiddels al 41 mensen over de kling gejaagd, waarvan 23 gedurende de laatste vierentwintig uur. Het aantal overledenen neemt dus exponentieel toe. In geheel Spanje zijn er bijna 14.000 door jou geïnfecteerd en 560 overleden. Driekwart van hen bevinden zich in Madrid. De grafieken laten duidelijk zien dat nergens ter wereld de stijging van het dodenaantal zo groot is als in Spanje. Ondanks dat wij hier in Catalonië ons uiterste best doen om je te bestrijden; de vuurhaard in Igualada is sinds Donderdagavond al hermetisch afgesloten van personenvervoer. Zelfs onze minister van gezondheidszorg kon na de aankondiging van de isolatie maatregel niet terug naar haar kindertjes en familie. Zoals het WHO en lokale epidemie specialisten aanraden, wil onze Catalaanse president Quim Torra, die zelf ondertussen ook besmet is geraakt, ons land volledig, zowel intern als van de buitenwereld, isoleren. Hij heeft daarom herhaaldelijk aan Sánchez gevraagd om de havens, het vliegveld en de hoge snelheidstrein in en naar Catalonië af te sluiten. Echter zonder resultaat.

Sánchez probeert jou, corona virus, te bestrijden door alle overheidstaken die aan de autonome gebieden toebehoren, bij ons in Catalonië zijn dat politie, gezondheidszorg en onderwijs, onder direct bestuur van de Spaanse ministeries te stellen. Alsof hij en zijn ministers (in het bezit van onrustbarende CV ‘s: die van gezondheidszorg heeft filosofie gestudeerd en wist tijdens de persconferentie niet wie van zijn collega ‘s met welke taak was belast, die van BiZa is een door het Europese Hof van Mensenrechten veroordeelde rechter omdat hij in een rechtzaak partijdig is geweest) het beter weten hoe jij, klein dodelijk gedrocht dat je bent, bestreden moet worden. Notabene nadat de Catalaanse overheid al lang drastische maatregelen genomen had en Sánchez de besmette Madrilenen het gehele land in stuurt. De Spaanse president denkt ook dat je, zo minuscuul als je bent, met geweren en kanonnen bestreden moet worden. Met de middeleeuwse visie dat een Staat in tijden van crises haar gewapende krachten moet tonen, hielden Sánchez en zijn ministers een persconferentie met (verkouden en naar later bleek besmette) militairen, vol behangen met allerlei medailles. Hij stuurt het Spaanse leger de straten in om toezicht te houden op de noodtoestand, ook hier waar het niet nodig is want we hebben een perfect functionerende eigen politiemacht. Met het excuus van de noodtoestand nemen de militairen, tot boosheid van de Catalaanse minister van volksgezondheid, ook ziekenhuismateriaal bij de fabrieken in beslag dat door de regionale ziekenhuizen besteld was. Niemand weet waar dit materiaal heen wordt gestuurd, maar we zijn allemaal bang dat Madrid het eerste voor zichzelf wil zorgen.

Het lijkt er eerder naar dat de Spaanse regering ten koste van alles wil voorkomen dat Catalonië de corona crisis beter kan bestrijden dan zijzelf en daardoor aan de wereld toont dat zij goed voorbereid is om als een onafhankelijke Republiek te functioneren. Net zoals dat gebeurde met de terroristische aanslagen in Barcelona en Cambrills gedurende de zomer van 2017. Dat de minister van defensie, met die verkouden Rambo ‘s achter haar in beeld, Torra beschuldigt dat hij de corona crisis voor zijn politieke doeleinden gebruikt, maakt het excuus voor militair ingrijpen compleet.

En dan hebben we bovenop al deze ellende van jou, jij klein minuscuul onzichtbaar gedrocht, daar ook nog de Kroon crisis. Ik bedoel koning Felipe VI, het staatshoofd van Spanje die na zijn boze toespraak tegen de Catalaanse bevolking en de corruptieschandalen van zijn vader al lang geen staatshoofd meer is. Vorige week publiceerde de Tribune de Geneve dat zijn vader en voormalig koning Juan Carlos I voor zo ‘n 100 miljoen Euro ‘s aan zwart geld op een Zwitserse rekening had staan. Hij had dit van de prins van Saudi Arabië gekregen als dank voor de bemiddeling voor da aanleg van een hogesnelheidslijn naar Mekka door het Spaanse bedrijfsleven. Het Zwitserse OM is daarom aan een gerechtelijk onderzoek begonnen. Het Spaanse Congres, dankzij de o-zo socialistische regeringspartij PSOE, de rechtse en fascistische partijen PP, C’s en Vox en de o-zo republikeinse coalitie partner Podemos, stemde alsnog tegen een parlementair onderzoek naar de illegale inkomsten van koning-‘s vader. De Telegraph wist afgelopen weekend te vertellen dat Felipe VI voor een 75 miljoen niet-verklaarde Euro ‘s van zijn vader zou gaan erven. Als poging om deze mediabrand te blussen hielp jij, minuscuul corona stekelvarken,  je grote vriend flink mee: in de Spaanse media spreekt men alleen maar over jou en wordt de Koningsfraude amper vermeld. Desondanks zag Felipe de bui al hangen en kondigde Zondagavond aan dat hij afstand zou doen van de (frauduleuze) erfenis van zijn vader. Men hoopte even hier dat hij daarmee ook de kroon zou bedoelen, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Eigenlijk kan hij helemaal geen afstand doen van geërfd  geld van zijn vader, want deze is nog niet overleden. Maar Felipe heeft daarmee wel toegegeven dat zijn vader heeft gefraudeerd en dat hij daarvan op de hoogte was. De episode draagt bepaald niet bij aan de populariteit van het koningshuis. Als het koningshuis, welke door generaal Franco als zijn directe opvolger werd aangewezen, valt dan betekent dit het einde van Spanje en haar huidige regiem. Zoals de Spaanse ex-minister van BiZa, Jorge Fernandez Diaz, zei: ‘Het aan de kaak stellen van het Koningshuis is voor Spanje dodelijker dan de corona virus.’ En daar is het politieke beleid van de Spaanse regering dan ook op afgesteld.

De onvrede onder de Catalaanse bevolking tegen de Spaanse regering over de bestrijding tegen het corona virus en de spanningen tussen de Catalaanse en Spaanse overheden stijgt met de dag. We zitten nog maar drie dagen in quarantaine en hebben er nog minstens elf te gaan. Dankzij jou, dodelijk stekelige Nano bal, gaan we straks naar buiten en zullen we een wereld vinden die in vele opzichten onherkenbaar veranderd is. Het is tijd voor een glaasje water om je uit mijn keelholtes weg te spoelen voor het geval dat het in je RNA ketens opkomt om je ook daar gaan te nestelen.

Please follow and like us:
error