Europarlement beslist over politieke rechtsvervolging door Spanje

(1000 woorden)

Als lid van het Europese Parlement (EP) genieten voormalig Catalaanse president Carles Puigdemont en twee van zijn ministers, Antoni Comín en Clara Ponsatí, juridische onschendbaarheid. Het Spaanse Hooggerechtshof heeft het Parlement gevraagd om hun onschendbaarheid op te heffen zodat zij aan België en Schotland de uitlevering van de Europarlementariërs (MEP’s) kan aanvragen. Op acht Maart aanstaande zal het EP daarover stemmen. Naar alle waarschijnlijkheid zal in deze plenaire vergadering besloten worden om hun onschendbaarheid op te heffen. Indien dit het geval zal zijn, dan zal de geloofwaardigheid van de Europese Unie als democratische instelling bijzonder grote schade oplopen.

Voor het opheffen van de onschendbaarheid van een Europees Parlementslid wordt een Juridische Commissie ingesteld. Deze moet onderzoeken of de aanvraag van de betreffende EU lidstaat gerechtvaardigd en legitiem is. Dit soort aanvragen worden doorgaans goedgekeurd indien er duidelijk sprake is van fraude of andere misdaden. Het spreekt voor zich dat het Parlement een dergelijke aanvraag niet zal honoreren indien het om politieke rechtsvervolging gaat. Gezien de vreemde gang van zaken en de talrijke ongeregeldheden die zich in het geval van de Catalaanse MEP’s hebben afgespeeld, lijkt het er sterk op dat de Spaanse afgevaardigden in het EP alles in het werk stellen om hun immuniteit op te heffen.

Om te beginnen is een buitenproportioneel aantal leden van de Juridische Commissie van Spaanse afkomst. De commissie bestaat uit 25 leden. Acht daarvan zijn Spanjaarden. Zij zijn van de Partido Popular (PP), Ciutadans (C’s), PSOE en Vox en één is voormalig lid van C’s. Alle vier partijen zijn groot voorstander om Puigdemont en zijn ministers uitgeleverd te krijgen. Adrián Vázquez (C’s) is voorzitter van de commissie. Het eindrapport van de commissie is geschreven door de extreem rechtse Bulgaar Angel Dzhambazki. Op zes Maart 2020 deed hij mee aan een akte in het EP ‘Catalonia, a Spanish region’. Deze bijeenkomst werd door de fascistische partij Vox georganiseerd en Dzhambazki toonde daarmee zijn partijdigheid.

Om de rechten van MEP’s in kwestie te beschermen, is alles wat binnen de commissie besproken wordt van vertrouwelijke aard. Toen de hoorzitting met de afgevaardigden in kwestie nog gaande was, stond commissielid González Pons (PP) de pers echter reeds te woord over het verloop er van. Nadat de commissie haar onderzoekswerk had gedaan, verscheen haar vertrouwelijke rapport in de Spaanse krant ABC nog voordat de commissieleden er over hadden gestemd. Puigdemont heeft een klacht bij de parlementsvoorzitter David Sassoli ingediend. Deze heeft toegezegd een onderzoek in te stellen.

De verdediging van de Catalaanse Europarlementariërs, Gonzalo Boye, voerde verschillende argumenten aan waaruit blijkt dat zijn cliënten om politieke redenen worden vervolgt. Zo stelde hij dat Puigdemont niet door Duitsland werd uitgeleverd wegens opruiing. Een andere minister van Puigdemont welke geen Europarlementariër is, Lluís Puig, wordt definitief niet door België aan Spanje uitgeleverd. Het Belgische Hof van Cassatie oordeelt dat het Spaanse Hof niet gerechtigd is om zijn uitlevering te vragen, daar de feiten in het jurisdictie van Catalonië hebben plaatsgevonden en daarom de rechtbank aldaar hem zou moeten vervolgen. Puig wordt op deze manier het internationale recht ontnomen om in hoger beroep te kunnen gaan tegen zijn eventuele veroordeling. Daarnaast oordeelt het Belgische gerechtshof dat zij haar twijfels heeft over een eerlijke rechtsgang in Spanje. De voorzitter van de commissie Vázquez brak de geheimhouding en verklaarde nog voordat de hoorzittingen begonnen waren dat de zaak Puig niets van doen heeft met de opheffing van de immuniteit van de Catalaanse MEP’s. Boye voert ook aan dat de voormalig Catalaanse vicepresident Junqueras niet door Spanje wordt vrijgelaten ondanks dat het Europese Hof van Justitie op 19 December 2019 geoordeelt heeft dat hij gekozen Europarlementariër is. De argumenten die de advocaat aanvoert worden in het rapport van de Juridische Commissie als niet relevant beschouwd. Het rapport stelt dat er geen enkel bewijs is van ‘fumus persecutionis’ (politieke vervolging).

Het rapport stelt verder dat Ponsatí voor opruiing en voor fraude door het Hooggerechtshof wordt vervolgt. Zij wordt echter alleen voor opruiing aangeklaagd. Deze ‘onnauwkeurigheid’ werd echter pas gecorrigeerd nadat het stemmen binnen de commissie had plaatsgevonden.

Binnen de commissie stemden 15 van de 25 leden voor de opheffing van de immuniteit van de drie MEP ‘s, 8 stemden tegen en twee onthielden zich van stem. Nooit is binnen een Juridische Commissie dermate verdeelde gestemd. De commissieleden Manon Aubry en Sergei Lagodinsky gaven te kennen dat zij tegen de opheffing van de onschendbaarheid van haar Catalaanse collega ‘s zijn. Aubry zegt in een interview dat zij vanwege hun politieke ideeën worden vervolgt, namelijk omdat ze voorstander van de Catalaanse onafhankelijkheid zijn en daarom een referendum hebben gehouden. Door de vele Spaanse commissieleden is het advies aan het Parlement volgens haar sterk partijdig. Zij noemt het oordeel van de commissie daarom een directe bedreiging voor de democratie. Lagodinsky antwoordde in een Tweet van de Vox partij: ‘De vreugde van de ultrarechtse Vox over de opheffing van de juridische immuniteit van hun Catalaanse collega ‘s toont aan dat ik correct (de minderheid) heb gestemd. Ik ben het in vele opzichten niet met Puigdemont eens, maar zijn proces is gepolitiseerd en buitenproportioneel.’

Indien het Parlement de aanbeveling van de commissie zal overnemen, hetgeen zich laat aanzien gezien de samenstelling ervan, zullen Puigdemont en zijn ministers een aanklacht indienen bij het Europese Hof van Justitie omdat zij om politieke redenen worden vervolgt en het Parlement daarom tegen haar eigen reglementen in handelt. Worden zij niet door het Europese Hof in het gelijk gesteld, dan kan het Spaanse Hooggerechtshof (opnieuw, voor de derde maal) een Europees uitleveringsbevel tegen Puigdemont en Comín uitvaardigen. Gezien het oordeel van de Belgische justitie met betrekking tot minister Puig, valt te betwijfelen of zij daadwerkelijk aan Spanje zullen worden uitgeleverd. Daar Ponsatí in Schotland woonachtig is, moet voor haar een internationaal opsporings-en uitleveringsbevel worden uitgevaardigd.

Het Europese Parlement zal haar reputatie als democratisch instituut verliezen indien zij voor de opheffing van de juridische immuniteit van de Catalaanse MEP ‘s zal stemmen. Het is aan het Europese Parlement zelf of zij politieke rechtsvervolgingen zal toestaan door één van de Europese lidstaten.

Please follow and like us:
error

Spaanse Staatsoperatie mislukt

(530 woorden)

De socialistische partij PSC (de Catalaanse tak van de PSOE) met lijsttrekker Salvador Illa heeft de Catalaanse verkiezingen wat aantal stemmen betreft gewonnen. Zij heeft echter evenveel zetels, 33 van de in totaal 135, als ERC, één van de partijen die voor de afscheiding van Spanje is, verkregen. De andere onafhankelijkheidspartijen JxCat en La CUP wonnen respectievelijk 32 en 11 zetels. Hoewel ERC ook een linkse signatuur heeft, sloot zij tijdens de campagne iedere samenwerking met PSC uit. De Catalaanse onafhankelijkheidspartijen zijn daarom de enigen die een regering zouden kunnen vormen. Zij zijn dus opnieuw gedoemd om met elkaar samen te werken ondanks hun geschiedenis van hoge spanningen als gevolg van de Spaanse rechtsvervolgingen na het referendum en hun grote onenigheid over de te volgen strategie.

De grote omslag bij deze verkiezingen is dat de onafhankelijkheidspartijen voor het eerst nu ook een meerderheid in stemmen (51,3%) hebben behaald. Eerder haalden zij al een meerderheid in zetels: 72 in 2015, 70 in 2017 en nu behaalden zij 74 zetels.

Zoals ik eerder schreef, waren deze verkiezingen een grote operatie van de Spaanse Staat tegen de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging. Deze begon met de afzetting van president Quim Torra vanwege een spandoek met ‘Vrijheid voor politieke gevangenen’. De partijdige Kiescommissie verbood hem dit en klaagde hem aan toen hij deze binnen 48 uur niet had verwijderd. Vervolgens wilden de politieke partijen de verkiezingen uitstellen vanwege de Covid crisis. Behalve de PSC-PSOE partij, want deze had alle kaarten op hun minister van gezondheidszorg gezet en moest van het verrassingseffect van onmiddellijke verkiezingen profiteren. Het hogere Gerechtshof in Catalonië hielp daarbij een handje en oordeelde dat het decreet van de verkiezingen op 31 Mei tegen de wet was. Voor en tijdens de campagne wierp de Kiescommissie allerlei opstakels tegen de Catalaanse partijen op, zoals censuur in de media en het verbieden van protestdemonstraties die niets met de verkiezingen te maken hadden. Als gevolg van de Covid pandemie behaalde de opkomst een laagterecord sinds de eerste verkieziengen na het Franco regiem in 1978 van 53,5%. De door Rajoy opgelegde verkiezingen van 21 December 2017, na het referendum en de opschorting van de Catalaanse autonomie, behaalde toen een recordhoogte van 78%. Zij die misschien gehoopt hadden dat een lage opkomst als gevolg van de Covid crisis een einde zou maken aan de onafhankelijkheidsbeweging, hebben het goed mis gehad.

De uitslag voor de Catalaanse onafhankelijkheid had zelfs nog beter kunnen uitpakken wanneer de partijen hadden samengewerkt. De partij van voormalig president Artur Mas, PdeCat, wilde niet de rechten aan JxCat overdragen en wilde ook zelf meedoen als een gematigde, rechtse onafhankelijkheidspartij. Zoals werd voorzien hebben zij geen enkele zetel gehaald waardoor 70.000 stemmen verloren zijn gegaan. JxCat had door de houding van PdeCat geen rechten, bestaande uit subsidies voor hun verkiezingscampagne en politieke zendtijd. Ook andere Catalaanse politieke groeperingen die nog geen vertegenwoordiging in het Parlement hadden dongen tevergeefs mee naar een zetel. Anders zou JxCat van ERC en misschien zelfs van PSC hebben gewonnen.

Tot groot verdriet moet worden geconstateerd dat de fascisten, van een politieke partij kan amper worden gesproken, voor het eerst zitting hebben in het Parlement. Met 11 zetels zijn zij de op vier na grootste groepering geworden. Hun stemmen zijn voornamelijk van de uitgesproken anti-Catalaanse partij Ciutadans afkomstig welke van 36 naar 6 zetels terugviel. Het overgrote gedeelte van de Ciutadans stemmers ging naar Illa, waarmee weer eens wordt aangetoond dat het Spaanse electoraat weinig verschil uitmaakt tussen extreem rechts en socialisme als het om de Spaanse eenheid en tegen de Catalanen gaat.

Please follow and like us:
error

Tweede en laatste week verkiezingscampagne

(2400 woorden)

Maandag

Uitstel bekendmaking verkiezingsuitslag
De regionale Kiescommissie regelt de Catalaanse verkiezingen voor aanstaande 14 Februari. Haar taak is onder andere om burgers te loten die verantwoordelijk moeten zijn voor het verloop bij de stembussen. Als gevolg van de Covid heeft 25% daarvan, zo’n 25.000 mensen, een bezwaarschrift ingediend. Indien voor hen geen vervanging kan worden gevonden, dan moet na 48 uur het stemlokaal opnieuw worden geopend. De commssie stelt daarom dat wanneer niet voldoende stembussen geopend kunnnen worden, de voorlopige uitslag van de verkiezingen niet op de avond van de verkiezingsdag bekend mogen worden gemaakt. Dit zou het stemgedrag van degenen die 2 dagen later alsnog hun stem moeten uitbrengen kunnen beïnvloeden. Het spook dat de Commissie het resultaat wil manipuleren of de verkiezing zelfs wil annuleren indien het resultaat haar niet zint verschijnt om de hoek. Later op de dag wordt bekend dat men voldoende vervanging heeft gevonden om 98% van de stembussen te openen.

Exminister gezondheidszorg weet niet van het bestaan van Catalaanse departement
De socialistische PSOE kandidaat en voormalig minister van gezondheidszorg Illa stelt voor om een Catalaans ministerie voor gezondheidszorg op te richten. Deze zou dan nauw met de Spaanse moeten samenwerken. Illa, die altijd in Catalonië heeft gewoont en vanuit zijn partij belast is geweest met verschillende overheidstaken, is blijkbaar niet op de hoogte dat dit ministerie al bestaat en dat hij als minister aan het begin van de pandemie haar taken heeft afgenomen. Eenmaal op de hoogte hiervan stelt hij tijdens het TV debat voor een bedrag voor gezondheidszorg uit te trekken. Pere Aragones, kandidaat van ERC, verteld hem dat dit bedrag lager is dan de huidige begroting. Het ministerie ligt op vijfentwintig meter afstand van het kantoor van zijn PSOE/PSC partij. Een crack.

Ongehoorzaam aan Kiescommissie
Opnieuw, net als vorige maandag, werden steunbetuigingen betoond aan de Catalaanse politieke gevangenen. De Kiescommissie had deze verboden omdat ze invloed op de verkiezingen zouden hebben. Natuurlijk is dat ook zo en daarom wil de burgerij buiten de politieke partijen om hun onvrede tegen de Spaanse dwang uiten. De organisatoren, de burgerbeweging ANC en het Consell per la República (CxR, Raad van de Republiek; de regering in ballingschap met haar hoofdzetel in Waterloo, België), beroepen zich op de vrijheid van vergadering en demonstratie. De foto’s van de protesten in verschillende dorpen en steden, altijd vreedzaam en met inachtneming van Covid maatregelen, zijn op de Internetsite van CxR te zien. Hoewel het kleine protesten zijn, kunnen zij in de loop van de tijd groeien en een belangrijk deel vormen voor de controle over het Catalaanse grondgebied.

Dinsdag

TV debatten
Vandaag wordt het tweede TV debat tussen de politieke partijen gehouden. Het eerste vond vorige week Zaterdag plaats op het Spaanse TVE kanaal. Bij aanvang vroeg de moderator toen om de discussie in het Spaans te houden omdat geheel Spanje belang zou hebben bij de regionale verkiezingen. De leiders van de Catalaanse partijen negeerden deze aanvraag en hielden hun debat in de taal van hun kiezers. Dit kan als een grote mentale omschakeling worden beschouwd die afstand neemt van de Spaans koloniale onderdanigheid. Tijdens het Franco regiem werd geleerd dat het onbeleefd is om Catalaans te spreken tegen een onbekende. Nog steeds hoort men vaak: ‘Spreek de christelijke taal’ en levert het Catalaans spreken regelmatig problemen met de Policia Nacional, Guardia Civil en Justitie. De onderdanigheid met betrekking tot de taal zit er nog steeds diep in. Wanneer in een gezelschap ook maar een enkele persoon aanwezig is die het Catalaans niet goed zou begrijpen, schakelen de Catalanen bijna altijd direct over in het Spaans. Schrijver dezes spreekt uit ervaring. De volharding van de Catalaanse kandidaten in het TV debat was daarom erg opmerkelijk.

Het tweede debat vond plaats op het Catalaanse kanaal TV3. De fascistische partij Vox heeft een opmerkelijk partijprogramma. Zij stelt voor om de Catalaanse overheidstaken zoals gezondheidszorg terug te sluizen naar de Spaanse overheden in Madrid. Daarmee wil zij de Catalaanse overheid uithollen en de politieke situatie van tijdens het Franco regiem herstellen. Hoe is het mogelijk dat een partij kan meedoen met verkiezingen terwijl zij voorstander is om datzelfde Parlement op te heffen? De Ciutadans partij sluit niet uit dat zij met Vox zal samenwerken. De socialistisch Illa zegt dat hij nooit in discussie met Vox zal treden. Maar zijn PSOE partij bedankte Vox expliciet voor haar steun in het Congres bij het stemmen over de Europese hulpfondsen tegen de Covid crisis. Deze fondsen komen voornamelijk ten goede van de beursgenoteerde IBEX35 bedrijven in plaats van het klein-en middelgroot bedrijf. De PSOE regering vond daarom grote weerstand in het Congres en had de electorale steun van Vox nodig. MEP Clara Ponsatí maakt in het Europese Parlement melding van het misbruik van de fondsen.

Als enige diende Alejandro Fernández, van de rechtse Partido Popular, repliek aan Vox: ‘Wij zijn niet op kruistocht en wij zijn geen ridders’ was zijn antwoord op de anti-moslim toespraak van de Vox kandidaat en: ‘Hij zegt dat hij TV3 wil sluiten maar hij blijft maar komen naar TV3’. Fernández wordt in het algemeen als winnaar van het debat beschouwd.

Woensdag

Covid test Illa
Het blijkt dat voormalig minister van gezondheidszorg Illa, door de internationale media beschouwd als de slechtste van geheel Europa vanwege zijn Covid beleid, als enige kandidaat weigerde om zich vooraf aan het TV debat te laten testen of een certificaat te overhandigen dat hij vrij van Covid-19 is. Zijn argument was dat de protocollen van de Generalitat dit niet voorschrijven. Enkele andere kandidaten noemen zijn gedrag onverantwoordelijk. Hij roept daarmee bovendien de verdenking op zich dat hij zich, voor zijn beurt, heeft laten vaccineren. Het nieuws heeft veel stof in de media en op de sociale netwerken doen opwaaien. Natuurkundige en numeriek epidemoloog Alex Arenas zegt in een Tweet dat Illa óf uit minachting (hij heeft zich reeds gevaccineerd wat leidt tot een positief testresultaat) óf uit onvoorzichtigheid (mij overkomt niets) handelt . ‘Ik weet niet wat erger is.’

Rechter over epidemologen
Tegen de adviezen van epidemologen in oordeelt de rechter in Euskadi, waar vanwege Covid code rood heerst, dat de horeca gewoon open kan. ‘Een epidemoloog is maar een huisarts die een cursusje heeft gedaan. Er bestaat geen specialistische opleiding voor’, is zijn argument. Epidemoloog Lopez zegt dat met zijn aanvullende opleiding van vijf jaar aan de John Hopkins Universitiy de opmerking van de rechter onaccpetabel is.

Kiescommissie verbiedt protest
Één van deze dagen zal liedjesschrijver en rapper Pablo Hasél worden gearresteerd. Hij werd vanwege zijn teksten veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenis wegens aanzet tot terrorisme en belediging van het koningshuis, maar hij zal zich niet vrijwillig bij de gevangenis melden. Hij denkt dat de rechter misschien zal wachten tot na de verkiezingen om deze niet te beïnvloeden. De Catalaanse Muziekacademie wil een protestdemonstratie houden om hem te steunen, maar de Kiescommissie laat dit niet toe. Men zal het protest nu virtuaal via Zoom doen. De vereniging Juristen voor de Republiek toont aan dat de Kiescommissie alleen kan beslissen over activiteiten met betrekking tot de verkiezingen. ‘Zij kan niet beslissen over andere bijeenkomsten zoals zij nu doet en schendt daarmee schaamteloos de fundamentele vrijheid van vergadering’. Amnestie International publiceert dat het oneerlijk en buitenproportioneel is om Hasél naar de gevangenis te sturen.

Donderdag

Kiescommissie incoherent
Hoewel de Kiescommissie de protesdemonstratie tegen de veroordeling van Hasél verbiedt, zegt zij niets over de demonstratie die de ultrarechtse en unionistische politiebonden van de Guardia Civil en Policia Nacional in Barcelona wil houden.

Kiescommissie beschermt Vox
Net zoals de politieke partijen gaan ook de fascisten van Vox door het land om campagne te houden. Zoals gewoonlijk wordt er een kraam opgezet met informatiemateriaal en staan er leden om het publiek te informeren. Het liefst doen zij dat op centrale pleinen en indien er markt wordt gehouden. Doorgaans nemen de Vox leden niet de Covid maatregelen in acht zoals het (verplicht) dragen van maskers. Zonder uitzondering wordt er in de dorpen en steden op de één af andere manier tegen de fascisten geprotesteerd wanneer zij met een bezoek worden vereerd en worden de Vox leden door de Catalaanse politie beschermd. In Vic, bijvoorbeeld, moesten zij het veld ruimen onder de hevige protesten. Indien er een markt gehouden wordt, kunnen de standhouders hun omzet voor die dag doorgaans wel vergeten. In andere plaatsen sluiten de winkeliers hun zaak en blijven de bewoners weg van de straten en pleinen waar Vox haar stand heeft neergezet. Op die manier is het er doodstil met uitzondering van het kleine groepje fascisten. Vox heeft aangifte bij de Kiescommissie gedaan dat zij gewelddadig worden bedreigd. Deze heeft het Catalaanse ministerie van BiZa opgedragen om te zorgen voor de bescherming van de Vox leden. De Catalaanse politie moet beelden opnemen om de antifascisten te kunnen identificeren en te vervolgen. De vicepresident van het Catalaanse Parlement zegt: ‘De Kiescommissie geeft politieke instructies om mensen te identificeren en te vervolgen om de activiteiten van extreem rechts te beschermen. Dit zijn degenen die voor het goede verloop van de verkiezingen moeten zorgen. Dat ons niets overkomt!’ Puigdemont zei deze week in het Europese parlement: Fascisme is geen mening, het is een misdaad’.

Illa toont weigert opnieuw Covid test
Kandidaat Illa blijft weigeren om vooraf aan een TV debat een negatieve Covid test te tonen. Dit keer vond het debat op het privé kanaal La Sexta plaats. Hij houdt vol dat hij zich niet heeft laten vaccineren. Laura Borràs (JxCat) vraagt of Illa zijn mondkapje wil op doen om de andere politici en het televisiepersoneel te beschermen of om de studio te verlaten. Andere kandidaten staan Borràs bij. Illa weigert gehoor te geven en valt in de slachtofferrol zeggende dat de de socialisten alom gehaat worden. Een bekende tactiek die doorgaans door extreem rechts wordt gebruikt. Op de sociale netwerken gaat een foto van een laboratoriumrapport rond waarin Illa positief op Covid wordt bevonden.

Arrestatiebevel tegen kandidaat
Tegen nummer twee op de kandidatenlijst in Tarragona van de La CUP partij, Edgar Fernández, is een opsporings-en arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij gaf geen gehoor aan de oproep om als aangeklaagde voor de rechter te verschijnen omdat hij meegedaan had met een protestdemonstratie tegen fascisten en een discussie met de Catalaanse politie heeft gehad. Hij zegt geen enkel vertrouwen te hebben in het relaas van de politie omdat haar motieven van politieke aard zijn.

Vrijdag

Vandaag is het de laatste dag van de verkiezingscampagne. Morgen is het ‘bezinningsdag’ waarop de politieke partijen geen activiteiten meer mogen ondernemen. Net zoals het verbod op het publiceren van enquêtes drie dagen voordat de verkiezingen plaats vinden, is de wet achterhaald door de sociale media.

President Torra doet aangifte tegen Kiescommissielid
President Torra werd afgezet dankzij de aangifte van van de Kiescommissie omdat hij wettelijk ongehoorzaam zou zijn geweest. Hierdoor vinden aanstaande Zondag verkiezingen plaats. Commissielid Andrés Betancor was echter tegelijkertijd actief lid bij de Ciutadans partij en beging daardoor mogelijk een misdaad. De Kiescommissie was daardoor partijdig in haar besluiten, waaronder die om Torra te vervolgen. Deze heeft daarom nu aangifte tegen Betancor ingediend.

Protest Spaans rechts
De Spaanse politiebond Jusapol houdt in samenwerking met de unionistische partijen Partido Popular, Ciutadans en Vox een protestbijeenkomst op het Sant Jaume plein in Barcelona. De politie verhindert om kandidaat Carles Riera van La CUP er een antifascistenprotest te houden. De Kiescommissie laat dit protest als enige oogluikend toe.

Zaterdag

Stemmen vanuit het buitenland
Iedere keer wanneer er verkiezingen in Spanje of Catalonië zijn is het stressen geblazen voor Spaanse burgers die in het buitenland wonen. Eerst moeten zij aanvragen om met de verkiezingen mee te doen. Vervolgens ontvangen zij daar de nodige documenten voor en moeten deze terugsturen, doorgaans via de Spaanse ambassade in het betreffende land waar zij woonachtig zijn. Iedere stap in dit proces is een hindernis: arriveren de documenten op tijd, op wie moet worden gestemd en komen de teruggestuurde envelopen met de stem binnen het ultimatum aan op de plek van bestemming? Is er ondertussen niet gesjoemeld met de envelopen, is de stem aangekomen en wordt hij daadwerkelijk meegeteld? Vandaag werd bekend dat een schamele 15.509 van de 255.087, oftewel 6%, van de stemgerechtigden in het buitenland hun stem hebben kunnen uitbrengen. Bij de vorige Catalaanse verkiezingen op 21 December 2017 bedroeg dit percentage 11%. Degenen die niet permanent in het buitenland wonen en dus niet via de ambassade kunnen stemmen hebben het nog moeilijker met de Spaanse bureaucratie. Daarvan hebben wereldwijd dit keer 355 Spaanse burgers kunnen stemmen. In 2017 waren dat er 2663.

Sleutels tot regering
De verkiezingsuitslagen zijn nooit zo onzeker geweest als nu. De peilingen voorzien dat de twee onafhankelijkheidspartijen ERC en JxCat samen met de socialistische PSOE/PSC min of meer even sterk uit de bus zullen komen. Een belangrijke factor is, gezien de Covid pandemie, dit keer ook de opkomst. Indien deze onder de 50% zal zijn is er een reële kans dat de Kiescommissie de verkiezingen zal annuleren, zeker wanneer de onafhankelijkheidspartijen winnen zullen. Het kamp is voornamelijk verdeeld in Catalaanse onafhankelijkheidspartijen versus Spaanse unionisten, maar ook in links versus rechtse ideologie. Het is niet uitgesloten dat er een coalitie wordt gevormd door de grootste drie linkse partijen (ERC, PSOE en Podem) terwijl deze tegengestelde visies hebben over de Catalaanse onafhankelijkheid. Daarnaast is het altijd mogelijk dat er door de grootste partij een minderheidsregering gevormd wordt die haar steun per gelegenheid bij de verschillende partijen zal zoeken. In het geval dat de onafhankelijkheidspartijen een meerderheid in zetels haalt (68 van de 135) is het vervolgens van belang hoe hun onderlinge verdeling uitvalt. De grootste partijen JxCat en ERC vormden een coalitie in de vorige regering wat leidde tot diepe verdeeldheid omdat zij verschillende visies hebben over de te volgen strategie om hun doel, de Catalaanse Republiek, te bereiken. Terwijl ERC opnieuw een referendum wil houden, dit keer in overeenstemming met Spanje, vind JxCat dat, zeker indien er een meerderheid in stemmen wordt behaald, zonder verder overleg met Spanje vorm moet worden gegeven aan het mandaat van het referendum van 1 Oktober 2017. Zij wil eventueel wel onderhandelen over hoe de afscheiding met Spanje zal gaan plaats vinden. Indien één van deze partijen een duidelijke meerderheid behaalt, komt er (hopelijk) een einde aan de partijpolitieke ruzies die het land de laatste drie jaren hebben lamgelegd. Maar laat men vooral niet vergeten dat deze ruzies een direct gevolg zijn van de Spaanse rechtsvervolgingen en de bemoeienis van justitie met de politiek, zoals de oorzaak van deze verkiezingen en de datum waarop zij gehouden wordt.

Please follow and like us:
error

Europa blundert tegenover Rusland

Een ode aan Ruslandspecialist Frans Timmermans.

(750 woorden)

Gedurende de drie jaren sinds het Catalaanse referendum over haar onafhankelijkheid heeft de Europese Commissie (EC), onder leiding van vicevoorzitter Frans Timmermans, altijd bij hoog en laag volgehouden dat het politieke conflict een interne aangelegenheid is van de soevereine lidstaat Spanje. Dat daarbij fundamentele mensenrechten worden geschonden die lijnrecht indruisen tegen de Europese verdragen, werden door de EC en, op een enkele uitzondering na, de politici van het Europees Parlement (EP) volkomen genegeerd. Deze ontkenning kwam Europa vorige week duur te staan.

Voormalig Spaans minister van BuZa Josep Borell bekleedt momenteel (nog) de functie als ‘Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid’. Borell is van origine Catalaans en afkomstig uit het dorp La Poble Segur. Bij zijn aanstelling als lid van de Europese Commissie waren er, hem kennende, vele Catalanen die hun twijfels uitten of hij wel geschikt zou zijn voor deze functie. In zijn hoedanigheid als minister van BuZa verdedigde hij met hand en tand de Spaanse zaak in het Catalaanse politieke conflict. Hij gebruikte het Spaans diplomatieke corps om de Catalaanse zaak wereldwijd monddood te maken: politici, ministers en de Catalaanse president werden het moeilijk zoniet onmogelijk gemaakt om met internationale gezagsbekleders te vergaderen. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, de gewone burger heeft amper toegang tot de diplomatieke bewegingen zelfs indien het haar eigen land betreft, oefent de Spaanse diplomatie bijzonder hoge druk uit op de Europese instituten om Spanje te dekken in haar conflict tegen Catalonië. In een interview met Tim Sebastian werd Borrell als minister stevig aan de tand gevoeld over de Catalaanse situatie en liep voor de camera weg toen zijn positie onhoudbaar werd.

Vorige week ging hij op bezoek naar Moskou om te praten over de diepe conflicten, zoals de bezetting van de Krim, die de Europese Unie met Rusland heeft. Sinds 2017 heeft geen enkele EU afgezand een stap meer gezet op Russische bodem. Borell ging op eigen initiatief deze missie aan. Na afloop van de vergadering met de Russische minister van BuZa Sergei Lavlov, een door de wol gewassen diplomaat, hielden zij een persconferentie. Lavlov liet niets aan het toeval over en iedere suggestie en ieder woord wat hij zei was weloverwogen. Aan het begin van de persconferentie duidde hij Borell er op zijn oortje in te doen zodat deze niets zou missen van wat er gezegd zou worden.

Borrell had Lavrov gevraagd om de oppositieleider Alexei Navalni, welke volgens hem door de Russische autoriteiten vergiftigd was, onmiddellijk vrij te laten. Hij repliceerde dat Rusland zich altijd afzijdig heeft gehouden van de Europese interne aangelegenheden. Hij vraagt zich af waarom de EU zich met het juridische systeem van de soevereine natie Rusland bemoeit. Daarnaast heeft de EU nooit onomstotelijk kunnen bewijzen dat de vergiftiging van Navalni door de Russische overheid werd uitgevoerd. Lavlov beschuldigt Europa dat zij er een dubbele moraal op na houdt. Spanje heeft drie politieke gevangenen die voor meer dan tien jaar gevangenisstraf zijn veroordeeld. Hij noemde slechts drie politieke gevangenen hoewel het er in feite negen zijn omdat de UN WGAD commissie Spanje bevolen heeft deze drie vrij te laten en daarom dus (voorlopig) alleen is aangetoond dat zij politieke gevangenen zijn. Daarnaast zei hij dat Spanje er haar eigen juridische systeem op na houdt dat tegen die van Duitsland en België indruist. Lavrov verwijst hier naar de weigering van Duitsland om president Puigdemont en de weigering van België om minister Puig aan Spanje uit te leveren. De Russische minister van BuZa is tot in de puntjes op de hoogte en legt de vinger op de zere plek van de Europese Unie. Daarnaast zei hij dat Spanje moet stoppen om Rusland zonder enig bewijs te beschuldigen dat zij de Catalanen in hun opstand hadden gesteund. Hij noemde de beschuldigingen van Borrell ‘brutaal en arrogant’. Dit is bijzonder harde taal die zelden in diplomatieke kringen wordt vertoond.

Borell trok zenuwachtig aan zijn jasje en probeerde een glimlach te forceren. Dankzij zijn oortje had hij niets van de toespraak van Lavrov gemist. De diplomatieke blunder die Europa tegenover Rusland beging zal echter nog een staartje voor hem hebben. Inmiddels hebben vijftig MEPs het aftreden van Borell geëist. Dit zal slechts een gedeelte van het probleem oplossen, want de EU houdt er nog steeds een dubbele moraal op na. Om te beginnen bij de Rusland specialist Frans Timmermans die aan de wieg er van stond. Maar het Spaans-Catalaans conflict is bepaald geen interne aangelegenheid meer en het zal steeds meer uitgroeien tot een pijnlijke kiezelsteen in de Europese schoen.

Please follow and like us:
error

Sociale vrede, zegt hij?

(290 woorden)

Naar aanleiding van Pau social, diu?

De rechtsvervolgingen tegen 2850 Catalanen gaan tijdens de verkiezingscampagne onverminderd voort. Het OM vraagt in totaal 27 jaar gevangenisstraf tegen 5 jongeren die protesteerden tegen de vonnissen van hun politieke en burgerleiders in Oktober 2019. De eisen lopen uiteen van vier en een half tot zes en een half jaar gevangenis. Één van hen, Laura Solé, had politieagenten in burgerkleding onder de protesterende menigte ontdekt. Vervolgens werd zij bij haar arrestatie door deze agenten tientallen meters aan haar haren door de straten van Tarragona gesleurt. Een video hiervan ging viraal via de sociale media. De filmster van de video zegt tijdens de opnames dat zij de Mossos (Catalaanse politie) zal bellen, niet wetende dat het de politie zelf is die dit doet. Andere agenten moesten zich in een portaal verschansen vanwege de woede van het publiek totdat de ME hen kwam verlossen. Het OM klaagt de jongeren aan voor het verbreken van de ‘sociale vrede’. De aanklacht klinkt wel erg cynisch daar de Spaanse overheden zelf verantwoordelijk zijn voor het verbreken van deze sociale vrede. Het sterk politiek gemanipuleerd Spaans Constitutionele Gerechtshof vernietigde het statuut dat in een referendum was gekozen. De politiek weigerde vervolgens iedere vorm van onderhandeling over een fiscale overeenkomst en daarna een referendum over zelfbeschikking. Het gewelddadig optreden van de politie bij het stemmen ervan, het ongrondwettelijk opheffen van de Catalaanse autonomie en het veroordelen van democratisch gekozen politici en burgerleiders die het referendum organiseerden voor in totaal meer dan honderd jaar zijn maar enkele voorbeelden van het verbreken van de ‘sociale vrede’. De bijna drieduizend gerechtelijke vervolgingen van Catalaanse burgers en politici, een duidelijke vorm van lawfare, is de daadwerkelijke verbreking van de sociale vrede waardoor veel Catalanen zich van Spanje willen afscheiden.

Please follow and like us:
error

Een weekje verkiezingscampagne in Catalonië

(1600 woorden)

De eerste week van de campagne voor de Catalaanse verkiezingen op 14 Februari is achter de rug. Het overgrote merendeel van de politieke partijen wilden de verkiezingen wegens de Covid pandemie uitstellen. Alleen de socialistische PSOE/PSC wilde perse de verkiezingen op 14 Februari door laten gaan. Sympathisanten van deze partij stapten naar de rechter en stelde hen in het gelijk. De Covid crisis veroorzaakt grote onzekerheden en verwarring over de verkiezingen.

Een problematische start
Het eerste probleem met de verkiezingscampagne ontstond al nog voordat deze begonnen was. De Catalaanse regering besloot dat men zich mag verplaatsen naar andere steden om de politieke meetings bij te wonen. Vanwege de Covid crisis mag men al sinds weken de woongemeente niet verlaten en zijn theaters, concertgebouwen en dergelijke gesloten. Maar voor het houden van partijbijeenkomsten worden de beperkingen terzijde geschoven onder het mom van de wet en het ‘democratisch recht’. Verschillende sectoren die al maanden geen inkomsten hebben, zoals horeca en cultuur, uitten hun verontwaardigheid en boosheid.

Maandag

ANC en CxR ongehoorzaam aan de Kiescommissie
De burgerorganisatie voor de Catalaanse onafhankelijkheid ANC en de Raad voor de Catalaanse Republiek (CxR, met haar hoofdverblijf in Waterloo, België en onder leiding van president Puigdemont) wilden een eerbetoon voor de politieke gevangenen organiseren. Aan het begin van de campagne werden deze tijdelijk vrijgelaten omdat zij een kwart van hun straf er op hebben zitten. De Spaanse Centrale Kiescommissie (JEC) verbood de bijeenkomst omdat dit invloed op de verkiezingen zou hebben. Het ANC en CxR beroepen zich op de vrijheid van vergadering en protest en slaan het verbod van de JEC, een niet-juridische administratieve commissie, in de wind en organiseerden in geheel Catalonië protestbijeenkomsten. Komende Maandag volgen er meer protestdemonstraties.

Dinsdag

Justitie als zwaard van Damocles boven het hoofd van presidentskandidaat
Het gaat er onder de politici hard aan toe in deze campagne en de onafhankelijkheidspartijen zijn daar geen uitzondering op. Zij leggen eerder de nadruk op hun onderlinge verschillen dan dat zij hun gezamenlijk standpunt over een onafhankelijk Catalonië en tegen de unionistische partijen willen verdedigen. Ook de politieke gevangenen houden bijeenkomsten en interviews. In één daarvan werd voormalig vicepresident Junqueras (ERC) gevraagd of hij opnieuw een coalitie met JxCat zou aangaan en de kandidaat Laura Borràs als president zou steunen wanneer die partij als grootste gekozen wordt. Zijn antwoord was dat er een gerechtelijk onderzoek wegens fraude tegen Borràs loopt. ‘Als zij van mijn partij zou zijn, had ik haar aangeraden om plaats te maken’. Ondanks dat Junqueras volkomen onterecht gevangen zit voor het houden van een referendum en misbruik van overheidsgeld, vind hij de Spaanse justitie blijkbaar wél geloofwaardig in het geval van zijn politieke rivaal. De spanningen tussen de onafhankelijkheidspartijen die leiden tot dit soort droevige situaties is een direct gevolg van de gerechtelijke vervolgingen tegen de politici.

De filologe Borràs was directeur van het taalkundig instituut Institució de les Lletres Catalanes voordat zij de politiek inging. In die hoedanigheid contracteerde zij toen meerdere malen hetzelfde bedrijf voor bepaalde diensten. Zij wordt nu door justitie verdacht van het opsplitsen van een enkel project zodat openbare aanbesteding niet nodig was. Borràs ontkent deze aantijging en zegt dat er geen zaak is. De advocaat van Puigdemont, Gonzalo Boye welke zelf ook door de Spaanse justitie vervolgt wordt, legt uit dat dit deel uitmaakt van de lawfare tegen de Catalaanse politici. Hierdoor hangt er een zwaard van Damocles boven het hoofd van Borràs. Waneer het de Spaanse justitie uitkomt, bijvoorbeeld indien zij als president gekozen wordt en haar verkiezingsbelofte na zal komen (het in werking stellen van de Catalaanse Republiek indien een meerderheid op de onafhankelijkheidspartijen stemt), kan zij dit gerechtelijk onderzoek uit de la trekken en tegen haar gebruiken om haar als president af te zetten.

De lijsttrekker van de extreem linkse partij La CUP, Dolors Sabater, had ook al gesuggereerd dat zij Borràs om dezelfde reden als die van Junqueras niet zou steunen. Zij zei dat La CUP korte metten maakt met iedere verdenking van fraude. Bovendien vind zij dat het risico erg groot is dat een Catalaanse president opnieuw zal worden afgezet. Zij werd echter door haar partij teruggefloten omdat La CUP dezelfde praktijken hanteert in de plaats Berga waar zij de scepter zwaait.

Woensdag

Kiezen tussen gezondheid en gevangenisstraf
De Spaanse Centrale Kiescommissie (JEC) zegt dat zij serieuze problemen met het organiseren van de verkiezingen heeft. De burgers die geloot zijn om plaats te moeten nemen achter de stemtafels dienen massaal bezwaarschriften in. Het gaat in totaal om zo ‘n 20500 mensen, oftewel 25% van het totaal, die niet kunnen of bang zijn voor zichzelf of anderen in hun nabijheid vanwege Covid besmettingen. Indien deze opgeroepen burgers niet op de ochtend van de verkiezingsdag verschijnen, worden vrijwilligers gevraagd of worden de eersten die komen stemmen aangewezen als verantwoordelijken voor het verloop bij de stembussen. Lukt dit niet dan moet de stembus na 48 uur opnieuw worden geopend. Indien men geen ontheffing krijgt en weigert te komen, loopt men het risico op een boete van 1800 Euros of zelfs gevangenisstraf. Veel mensen hebben gezegd dat zij zullen weigeren en eventueel de gevolgen op zich zullen nemen. Viroloog Oriol Mitjà noemt het immoreel dat een ambtenaar burgers verplicht om te kiezen tussen hun gezondheid of gevangenisstraf.

Donderdag

Verbod op gebruik van ‘politieke gevangene’ en ‘ballingen’
De JEC verbiedt opnieuw om de termen ‘politieke gevangenen’ en ‘ballingen’ in de nieuwsbulletins op radio en TV te gebruiken. Het gevolg is dat men op het Catalaanse 24-uur nieuwskanaal ieder uur een document over het verbod van ‘politieke gevangenen’ en ‘ballingen’ voorleest en dat dit tegen de journalistieke vrijheid indruist.

Stemmen met Covid
Mensen besmet met Covid of diegenen die direct contact hebben gehad met een besmette persoon kunnen naar de stembus gaan. Hen wordt aangeraden om tussen 19.00 en 20.00 uur het stemlokaal te bezoeken. Volgens de JEC is er geen enkel gevaar voor besmettingen van het aangewezen personeel (opgeroepen burgers) en andere stemmers, want de stemlokalen worden goed voorbereid. Het Catalaanse artsencollege daarentegen beveelt iedereen die besmet is of contact heeft gehad met een besmette persoon aan om binnen blijven.

Kunstenaars vervolgd
De rapper Pablo Hassel is veroordeeld tot drie jaar gevangenis wegens het beledigen van het koningshuis in zijn liedjes. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft Spanje in een eerdere rechtzaak veroordeeld dat kritiek op het koningshuis onder de vrijheid van meningsuiting valt. In tegenstelling tot rapper Josep Miquel Arenas Beltrán (met artistennaam Valtònic), welke om dezelfde reden vervolgt wordt en naar België is uitgeweken, gaat Hassel niet in ballingschap. Hij denkt dat dit precies is wat Spanje wil en dat het haar het meeste zal schaden wanneer hij gevangen wordt gezet. Donderdag hielden Hassel en Valtònic een conferentie in het Europees parlement om hun toestand aan de MEPs uit te leggen. De Catalaanse MEP Clara Ponsatí zei dat Spanje wereldwijd het hoogste aantal kunstenaars in de gevangenis heeft zitten, meer dan Turkije, Iran en Birma. Hassel werd uitgeloot om achter de stemtafel voor de verkiezingen plaats te nemen. Op 12 Februari loopt echter het ultimatum af waarbinnen hij zich vrijwillig bij de gevangenis moet melden en kan daarna op ieder moment gearresteerd worden.

Dezelfde misdaad, een ander oordeel
De JEC oordeelt dat minister van BiZa Grande-Marlaska tegen de grondwet in heeft gehandeld door het officiële twitter account van zijn ministerie te gebruiken om zijn PSOE partijgenoot Illa te steunen in de verkiezingen. Grande-Marlaska wordt echter niet door de JEC bij justitie aangeklaagd. (Hij is trouwens zelf rechter.) De Catalaanse president Torra moest vanwege hetzelfde misdrijf aftreden waardoor er nu vervroegde verkiezingen gehouden moeten worden. Torra steunde echter niet zijn partijgenoten in verkiezingen maar vroeg, via een spandoek aan het Catalaanse regeringspaleis, om de vrijheid van de Catalaanse politieke gevangenen.

Stemmen per post
Door de Covid crisis willen meer dan het dubbele aantal mensen dan gewoonlijk per post stemmen. Zij hebben daar de benodigde documenten voor aangevraagd, maar een groot aantal van hen hebben deze niet op tijd ontvangen. De termijn voor het indienen van de stem bij het postkantoor verloopt op Vrijdag 5 Januari. De JEC zal deze termijn echter niet verlengen. Degenen die een aanvraag hebben ingediend maar niet op tijd hun stem bij de postkantoren hebben kunnen inleveren, kunnen niet alsnog op 14 Februari naar het stemlokaal gaan om daar hun stem uit te brengen. Hun stemrecht is definitef verloren gegaan.

Geprovoceerde chaos en verwarring
Naarmate de verkiezingen naderen groeit de verwarring en de chaos. Dit was te verwachten en de Hoge Rechtbank in Catalonië heeft deze zelf veroorzaakt omdat zij geen uitstel van de verkiezingen toeliet. Het doorzetten van de datum temidden van de Covid-19 crisis die in al haar hevigheid woedt is niets anders dan een taktiek van de Spaanse justitiële en politieke krachten om de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging buiten spel te zetten. Het zou niet vreemd zijn als de JEC de verkiezingen ongeldig zal verklaren wanneer de uitslag niet naar haar zin is onder het mom dat deze niet aan de ‘democratische voorwaarden’ hebben voldaan. Er staat voor Spanje erg veel op het spel en we weten dat zij tot alles toe in staat is om haar doel te bereiken.

Vrijdag

Ontmoeting met een politiek gevangene
Vandaag kwam de voormalig minister en politiek gevangene Josep Rull op bezoek in mijn woonplaats Solsona. Naast de regeringsplannen van JxCat vertelde hij ook over zijn ervaringen in de gevangenis en de gebeurtenissen rond de dagen van het referendum. Hij vertelde dat de meest moeilijke momenten zijn wanneer er een Covid uitbraak in de gevangenis heerst. Dan moet men 23 uur per etmaal in de kleine cel verblijven en mag men slechts één uur, alleen, op de binnenplaats luchten. Daarnaast konden we hem persoonlijk vragen stellen. Op deze manier beleefden we als toehoorders even van heel dichtbij wat de politieke rechtsvervolgingen voor een mens betekent.

Moltes gràcies per venir a Solsona Molt Honorable Conceller Josep Rull!

Please follow and like us:
error