Catalaanse parlementariërs gevangen gezet

img_9pol-gevangenZonder enig gevoel van schaamte of rechtvaardigheid heeft Spanje het vandaag gewaagd om vijf politici van het Catalaanse Parlement die voor een onafhankelijk Catalonië zijn, gevangen te zetten. Hieronder bevind zich presidentskandidaat Jordi Turull.

(Geinspreerd door ‘Met de gedachten meer bij het Hooggerechtshof dan bij het Parlement’, Antoni Basses, krant ARA)
Gisteren vond het plenaire debat plaats waarin Turull zich presenteerde als president van Catalonië. Op monotone toon, zonder enige klemtoon, las hij het akkoord voor dat de JxCat en ERC waren overeengekomen. Zijn gedachten waren niet bij dit debat. Zijn zorgen gingen uit naar de dag van morgen, waarin hij opgeroepen werd om te worden verhoord door de onderzoeksrechter van het Hooggerechtshof, Llarena. De kans werd groot geacht dat hij, en vijf andere parlementariërs, vastgehouden zouden worden. In het Parlement hing een droevige stilte. Iedereen wist wat er speelde. In tegenstelling tot vorige vergaderingen, gedroeg zelfs de oppositie zich opvallend rustig. Deze keer hadden anderen het vuile werk voor hen reeds gedaan.

De antisysteem partij La CUP liet vlak voor de plenaire vergadering weten dat zij de plannen onvoldoende vonden om de Republiek te realizeren en onthielden daarom hun stem. Daarmee was er geen absolute meerderheid in het Parlement. Er ontbraken twee stemmen omdat de huidige president Puigdemont en een van zijn ministers in ballingschap in België zitten. Zij mogen van het Constitutioneel Hof hun stem niet via een afgevaardigde in het Parlement uitbrengen. Voor morgen, Zaterdag 24 Maart, is opnieuw een plenaire vergadering gepland om met een gewone meerderheid Turull als president te kunnen kiezen. Of deze vergadering door zal gaan, staat nog niet vast. Turull heeft gevraagd om de vergadering door te laten gaan, al was het maar uit waardigheid van het Parlement, en daarmee van het Catalaanse volk. Rajoy heeft de voorzitter van het parlement duidelijk gemaakt dat deze vergadering illegaal zal zijn en juridische gevolgen voor hem zal hebben

Het argument van Llarena, de rechter van het Hooggerechtshof, om de parlementariërs alsnog gevangen te zetten, is vanwege ‘hun psychologische toestand’. Vanwege hun denkpatroon zijn zij in staat om opnieuw te vervallen in hun misdaad: het aanzetten tot oproer en rebellie met gewapend geweld tegen de Spaanse overheden. Het denkpatroon waar Llarena naar verwijst, is de gedachte van het oprichten van een nieuwe, onafhankelijke staat van Catalonië. De rechter verwijst dus naar hun politiek ideaal. Het hebben van dit ideaal is dus een misdaad in Spanje. Hij verwijst niet naar begane misdaden, naar illegale feiten, die de politici zouden hebben begaan, zoals het in een rechtszaak behoort. Hij noemt mogelijke gewelddadige gebeurtenissen die in de toekomst plaats zouden kunnen vinden door de psychologische toestand van de politici. Maar er is nergens enig spoor van geweld door de Catalaanse politici te vinden. De rechter vaardigt bovendien opnieuw een internationaal opsporings-en uitleveringsbevel uit voor alle aangeklaagde politici die in het buitenland bevinden. Nu moet echter niet alleen de justitie van België worden overtuigd om de politici uit te leveren, maar ook die van Schotland (daar woont de ex-minister van onderwijs ), Zwitserland (Marta Rovira van ERC is vandaag daarheen gevlucht) en Finland (waar momenteel Puigdemont op bezoek is). Toen vorige week Puigdemont Zwitserland bezocht, gaf dit land al te kennen dat van uitlevering geen sprake zal zijn, daar het om een politieke zaak gaat. Spanje is blijkbaar stellig van plan om haar justitieële neus te stoten in Europa. In totaal worden er 25 politici aangeklaagd voor oproer met geweld (het gebruik van het politiegeweld op 1 Oktober wordt op het conto van de politici toegeschreven: zij hebben dit geweld immers geprovoceerd door een referendum te houden), verkwisting van overheidsgeld (na een uitgebreid onderzoek in de boekhouding van de Generalitat concludeerde het Spaanse ministerie van financiën dat er geen geld is gebruikt voor het van het referendum op 1 Oktober) en wettelijke ongehoorzaamheid. Kortom, ‘De aanklacht’ is een compleet verzinsel, een gedrocht met onlogische redenaties, verdraaiing van feiten en complete onwaarheden, ontstaan in het hoofd van een mentaal zieke die ieder contact met de realiteit heeft verloren. Maar deze misdadige psychopaat (hij wel) is door de huidige Spaanse president M. Rajoy op de plaats gedirigeerd waar hij nu zit: als onderzoeksrechter van het Hooggerechtshof.

Zoals gezegd, is vandaag het aantal Catalaanse ballingen uitgebreid. De secretaris van ERC, Marta Rovira, die ook vandaag moest worden verhoord, is gevlucht naar het buitenland. Zij schrijft dat zij liever in ballingschap verkeert, ver weg van haar woonplaats, haar vrienden en familie, dan opgesloten te worden in een gevangenis. Niet voor haar zelf, maar voor haar dochtertje Agnes. De ex-minister van buitenlandse zaken Raul Romeva schrijft dat hij vanavond niet aanwezig kan zijn bij de verjaardag van zijn dochter. De beelden van Jordi Turull die afscheid neemt van zijn dochters voor de deuren van het gerechtshof, spreken boekdelen. Tranen van verdriet en woede over deze onrechtmatigheid. Zijn partijgenoot, Ramon Rull, die ook voor de rechter moet verschijnen, slaat een arm om hem heen. Misschien dat we deze mensen voor het laatst in vrijheid zien voor de komende dertig jaar. Of dat zo zal zijn, zo zei een van de politici vandaag, hangt af van de Catalanen zelf: hoe eerder we een Republiek hebben, hoe beter. Een andere weg is er niet.

Vanwege de bijzondere toestand vandaag, waarin men gespannen wachtte op de uitspraak van de rechter, werd de plenaire vergadering van de gemeenteraad van Barcelona opgeschort. Het gemeenteraadslid van ERC vroeg hier om omdat in deze dag van spanningen niet het moment is om met elkaar te debatteren over een nieuwe tramlijn door Barcelona. Televisie programma’s zijn na bekendmaking van de gevangenneming verzet. Ook in de theaters en concertzalen werd vooraf aan de uitvoering solidariteit geschonken aan de politici. In sommige gevallen werd de uitvoering zelfs helemaal afgelast. Overal in het Catalonië wordt geprotesteerd. De mensen werden opgeroepen om om acht uur vanavond voor de gemeentehuizen te komen. Er zou dan een verklaring van de Vereniging van Gemeenten voor Onafhankelijkheid (AMI) worden voorgelezen. In Barcelona en andere steden vinden protestbijeenkomsten plaats voor de gebouwen van de afgevaardigden van de Spaanse regering. De ME van de Catalaanse politie moet de gebouwen van de Spaanse overheid beschermen tegen de protestanten. De gevangenneming van de politici vandaag zou wel eens de vonk in het kruitvat kunnen zijn die versneld zal leiden tot de Catalaanse onafhankelijkheid. De Catalanen zijn de minderwaardige behandeling, de constante beledigingen en de ongestrafte discriminatie door de politici, de media en de overheid, waaronder de rechtspraak en politie, meer dan zat. Wat de doorslag geeft, is dat met de uitspraak van vandaag een definitief einde is gekomen aan een democratische rechtsstaat in Spanje. Veel Catalanen zagen de democratische teloorgang al eerder. Vandaag zijn daar nieuwe mensen en politieke groeperingen bij gekomen die zeggen: ‘Niet in mijn naam’. Dat bleek uit de gezamelijke verklaring van de Catalaanse partijen, samen met Podem die zich nooit voor of tegen een onafhankelijk Catalonië heeft willen uitspreken. Boven alles staat dat de Republiek op een vreedzame, democratische manier tot stand komen, of helemaal niet. Men heeft hier geen behoefte aan een ander Spanje in het klein. Dankzij hun geschiedenis zit het gebruik van geweld niet in de aard van de Catalanen.

Ondertussen heeft het Comitee van de mensenrechten van de VN geëist dat Spanje alles in het werk moet stellen zodat Jordi Sanchez zijn politieke rechten kan uitvoeren. Sanchez was tot begin deze week presidentskandidaat toen Puigdemont tijdelijk afstand deed van zijn kandidaatschap. Rechter Llarena liet hem niet vrij om zich te kunnen presenteren aan het Parlement. Hij beging hiermee de hoogste misdaad die een rechter kan begaan, namelijk die van samenzwering, aldus rechtsgeleerde Javier Perez Royo.

 

Nawoord. De voorzitter van het Parlement, Roger Torrent, heeft bekend gemaakt dat de plenaire vergadering op Zaterdag 24 Maart, zoals gepland, zal doorgaan, ondanks de bedreigingen van M. Rajoy met gerechtelijke vervolgingen.

Please follow and like us:

Published by

gb_vdg

As engineer in physics I am mainly interested in technology and science. But also in (analog) photography and related arts. I practice some sport, like biking. I also collaborate to improve the real life boundary conditions of my second country.