De Duitse rechtbank over uitlevering Puigdemont: geen gewelddadige oproer in Catalonië

Zojuist is bekend gemaakt dat president Puigdemont niet aan Spanje kan worden uitgeleverd wegens oproer of rebellie. De rechtbank oordeelt dat hij wel wegens misbruik van overheidsgeld aan Spanje kan worden uitgeleverd. Maar wanneer Puigdemont eenmaal aan Spanje is uitgeleverd, dan kan hij niet alsnog worden berecht wegens oproer met geweld. Vanwege de aard van het Europese uitleveringsbevel, is de aanvraag van uitlevering wegens misbruik van overheidsgeld automatisch. Dit betekent dat de Duitse rechtbank niet op de inhoud van de aanklacht kan in gaan.

Zou Puigdemont en zijn regering in Spanje schuldig worden verklaart wegens misbruik van overheidsgeld, dan is de Spaanse ex-minister van financien, Montoro, medeverantwoordelijk. Catalonië staat namelijk reeds twee jaren onder zijn financieel toezicht. Montoro heeft daarom bij herhaling beweerd, en schriftelijk onderbouwt, dat er ‘geen enkele Euro’ aan het referendum door de Catalaanse regering is besteed.

De uitspraak van de Duitse rechtbank is niet definitief. Puigdemont gaat daarom in beroep bij het Duitse Constitutioneel Hof tegen zijn uitlevering wegens misbruik van overheidsgeld. Zijn advokaat, Jaume Alonso-Cuevillas, moet het Duitse oordeel nog vertalen en in detail bestuderen. Ondertussen blijft Puigdemont vrij man, daar hij volgens de Duitse justitie niet vluchtgevaarlijk is. Wel moet hij zich wekelijks bij de politie melden. De Duitse rechtbank van Schleswick-Holstein beschrijft de aanklacht van oproer door het Spaanse Hooggerechtshof  met ongebruikelijk harde bewoordingen als “ontoelaatbaar”. Zij zegt verder: ‘President Puigdemont heeft nooit geweld gebruikt of daar aanzet toe gegeven. Het enige wat hij wilde was het houden van een referendum als startpunt voor onderhandelingen. Weliswaar vond er geweld plaats tussen groepen stemmers en de Guardia Civil en Spaanse politie, maar Puigdemont was niet de ‘spirituele leider’ van dit geweld. Bovendien bracht dit geweld de Spaanse grondwet niet in gevaar.’ De uitspraak beëindigt met: ‘De Duitse rechtbank gaat er van uit dat het Spaanse Hooggerechtshof de internationale afspraken zal respecteren en Puigdemont alleen zal vervolgen wegens misbruik van overheidsgeld en niet voor rebellie.’ Deze laatste zorg van de Duitse rechtbank is terecht, gezien de vele schendingen door het Spaanse Hooggerechtshof van de internationale verdragen en de rechten van Puigdemont, waaronder zijn internationaal politieke recht om als gekozen president te worden geïnstalleerd. Deze rechtenschendingen zijn door de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties, UNCHR, scherp veroordeeld.

De uitspraak is een immens grote blamage voor de Spaanse justitie. De gehele aanklacht en de voorlopige gevangenneming van de Catalaanse leiders is gebaseerd op de thesis van oproer met gewapend geweld. De Spaanse justitie, waaronder het Openbaar Ministerie dat direct onder bevel van de Spaanse regering van Pedro Sanchez staat, heeft geen enkel excuus meer om de Catalaanse politieke gevangenen nog een minuut langer gevangen te houden.

Please follow and like us:

Published by

gb_vdg

As engineer in physics I am mainly interested in technology and science. But also in (analog) photography and related arts. I practice some sport, like biking. I also collaborate to improve the real life boundary conditions of my second country.