Op zoek naar geldmisbruik en het protest in Madrid

(312 woorden)

Op zoek naar misbruik van belastingeld
Andere getuigen in de vierde week van dit gerechtelijk proces, dat beter een farce kan worden genoemd, gingen voornamelijk over de aanklacht wegens misbruik van belastinggeld door de Catalaanse politici. Hiervoor werden bedrijfsleiders ondervraagd die opdrachten van de Catalaanse regering uitvoerden, zoals die van Unipost die brieven van de Generalitat aan de kiezers zou hebben verstuurd en van grafische bedrijven en drukkerijen die propaganda materiaal zouden hebben ontworpen en gedrukt. Geen van deze partijen zijn echter ooit door de Generalitat, de Catalaanse overheid, betaald. Zij deden dit werk in opdracht van de burgerbeweging Omnium Cultural of betaalden het gedane werk uit eigen zak. Dit gaat het begrip van de openbaar aanklager te boven. Eigenlijk begrijpt niemand in Spanje nog steeds niet dat de Catalaanse onafhankelijkheid niet voortkomt uit een klein groepje politici en burgerleiders, maar dat haar oorsprong in een brede laag van de bevolking ligt.

De protestdemonstratie in Madrid
De protestdemonstratie van de Catalanen vandaag in Madrid is een ander bewijs daarvan. Vijfhonderd bussen en vijftien HSL treinwagons vol reden naar Madrid, een reis van ruim 500 kilometer, om in het hart van Spanje te protesteren tegen deze farce en tegen de schendingen van de fundamentele rechten. In tegenstelling tot de protestdemonstratie van de PP, Ciutadans en VOX een aantal weken geleden op het plein Plaza de Colón, betaald iedereen deze reis uit eigen zak. Uiteindelijk deden er volgens de gemeentepolitie van Madrid en de afgevaardigde van de Spaanse regering 18.000 mensen aan het protest mee. Met 500 bussen en een gemiddelde capaciteit van 50 personen per bus overtreft men dit aantal reeds. Gezien de beelden lijkt de schatting van 120.000 deelnemers, volgens de organisatoren van de protestdemonstratie, meer realistisch. De hoge opkomst geeft het grote ongenoegen van de Catalaanse gemeenschap weer. Om een idee te geven, zouden er ook zoveel Nederlanders naar, bijvoorbeeld, Parijs afreizen om te gaan protesteren?

Please follow and like us:
error