Twijfels bij Europese Raad over Spanje en Turkije

(230 woorden)

De Europese Raad, een orgaan dat politiek onafhankelijk is van de Europese Unie en daardoor minder gevoelig voor de diplomatieke druk die Spanje op de EU uitoefent, begint symptomen van twijfels te vertonen over de Spaanse justitie. In een deze week verschenen rapport verdenkt de werkcommissie van de Raad dat Turkije en Spanje respectievelijk Koerdische en Catalaanse politici gerechtelijk vervolgen vanwege hun politieke ideeĆ«n. Ook zegt het rapport dat de fundamentele vrijheden in Spanje, zoals de vrijheid van meningsuiting, in verscheidenen gevallen en tot op hoog niveau worden geschaad. Ook verwonderd de werkgroep zich dat het referendum door de Spaanse justitie verboden werd, terwijl het houden van referenda over zelfbeschikking uit de Spaanse strafwet is gehaald en bovendien een internationaal recht is. Daarnaast twijfelt zij aan de aanklacht van rebellie tegen de Catalaanse leiders, want de Catalanen waren niet gewelddadig. De werkgroep zegt dat zij een commissie naar Turkije en Spanje zal sturen om uitgebreider onderzoek te doen. Dit onderzoek kan zo ‘n anderhalf jaar in beslag gaan nemen.

De Europese Raad stelt de Spaanse justitie, vooralsnog in een vooronderzoek, op gelijke voet met die van Turkije. Dit is geen goed nieuws voor de Spaanse diplomatie die alles doet om het imago van Spanje als democratische rechtstaat op te poetsen. Het is helemaal slecht nieuws voor de Spaanse justitie die op het punt staat de vonnissen te publiceren van de Catalaanse politici en burgerleiders.

Please follow and like us:
error