Verkiezingscampagne in Spanje

(1160 woorden)

Scheiding van machten op de tocht
Zoals gewoonlijk valt er tijdens verkiezingscampagnes niet te ontkomen aan de bijbehorende retoriek. Ditmaal ligt de klemtoon op wie het meest agressief tegen de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging op wil treden. De socialistische en demissionair minister president Pedro Sanchez probeert hierin de rechtse politieke partijen, Partido Popular, Ciutadans en Vox, af te troggelen. In het nationale TV debat beloofde Sanchez dat hij Puigdemont voor het Spaanse gerecht zal halen. Hiermee ontkent Sanchez de scheiding van de machten in Spanje, want het is aan de Spaanse justitie om aan België de uitlevering van Puigdemont te vragen. De Catalaanse president heeft hem in een video van repliek gediend dat hij dit alleen maar op illegale manier kan doen. Óf Sanchez heft de scheiding van de machten op óf hij moet hem kidnappen. Daarin volgt hij dan het voorbeeld van zijn partijgenoot en voorganger Felipe González. In de GAL affaire werden toen ETA verdachten vanaf Frans grondgebied ontvoerd, gemarteld en enkelen vermoord. Zijn minister Barrionuevo en staatsecretaris Rafael Vera werden daarvoor veroordeeld.

De verkiezingsbelofte van Sanchez heeft echter ook binnen Spanje gevolgen. In een radio interview werd Sanchez gevraagd of hij dan wel de baas over het Openbaar Ministerie (OM) is om een dergelijke belofte waar te maken. De demissionaire president bevestigde dit door te zeggen: ‘Het Openbaar Ministerie is afhankelijk van de regering’. Tijdens het gerechtelijk proces tegen de Catalaanse leiders beweerde Sanchez en zijn ministers bij herhaling dat het OM onafhankelijk is en dat zij daarom geen invloed heeft op de strafeisen. Dit klopt echter maar gedeeltelijk, want de openbare hoofdaanklager wordt in Spanje door de zittende regeringspartij aangewezen. Bij de wisseling van de regering wordt ook een andere openbare hoofdaanklager aangesteld. Vanwege het strakke hiërarchische regiem binnen het OM, is de openbare hoofdaanklager van wezenlijk belang voor de te nemen beslissingen op alle niveaus binnen de Spaanse staat. De uitspraak van Sanchez lokte een groot protest uit bij het het OM en de colleges van de openbare aanklagers, want zij wil in ieder geval de schijn van onafhankelijkheid, en daarmee die van de democratie, ophouden. Vierentwintig uur later rectificeert Sánchez dat zijn ongelukkige uitspraak te wijten was aan oververmoeidheid.

Bezinningsdag.
Vlak voordat de vervroegde verkiezingen voor aanstaande 10 November werden uitgeschreven, nam het Spaanse Congres een wet aan dat de verkiezingscampagnes bij vervroegde verkiezingen in het vervolg slechts tien dagen zullen duren in plaats van de gebruikelijke twee weken. De dag voor de verkiezingen, welke altijd op Zondag plaatsvindt, schrijft de Spaanse kieswet een zogenaamde ‘bezinningsdag’ voor. Op die dag mogen er geen politieke bijeenkomsten meer worden gehouden.

De Catalaanse activisten Tsunami Democràtic (Democratische Tsunami) heeft aangekondigd om tijdens deze dag op de pleinen in de Catalaanse steden en dorpen allerlei festiviteiten te organiseren om Spanje er toe te bewegen zich te bezinnen op de onderdrukking en vervolgingen tegen de Catalaanse politici en burgerleiders. Tsunami Democràtic beroept zich daarbij op het recht van vrije meningsuiting en van protest. Via Twitter, haar Telegram kanaal (met bijna 400.000 abonnees één van de grootste wereldwijd), en via haar eigen Android applicatie zal zij laten weten waar en welke activiteiten gehouden zal worden. Ook voor de vier dagen na de verkiezingen zal zij de Catalanen oproepen om acties voeren. Op de dag van de verkiezingen zelf zal er niets ondernomen worden want zij respecteert de vrije uitoefening van democratie. De Spaanse minister van BiZa heeft duizenden politie-eenheden naar Catalonië gestuurd om de rust tijdens de verkiezingsdag te garanderen. Daarnaast houdt de Spaanse regering met dreigende taal de Catalaanse president Torra bijvoorbaat verantwoordelijk voor eventuele sociale onrust en gewelddadigheden tijdens de verkiezingsdag en bedreigt hem met juridische vervolgingen.

Tsunami Democràtic heeft altijd laten weten dat zij op vreedzame manier acties van protest en burgerlijke ongehoorzaamheid wil organiseren. Tijdens haar initiatieven heeft er geen enkel feit plaatsgevonden dat dit tegenspreekt. Het Audiencia Nacional heeft de activistenbeweging echter reeds bestempeld als een misdadige organisatie met terroristische neigingen. Vorige week sloot de Spaanse regering de Internet sites van Tsunami Democràtic in Spanje af. Andere sites die op servers buiten Spanje staan werden onbereikbaar gemaakt. Op de Twitter accounts en Telegram heeft de Spaanse justitie echter minder vat. Daarnaast heeft Tsunami Democràtic een Android applicatie ontwikkeld waar de verspreide berichten alleen toegankelijk zijn met een autorisatie. Naast het afsluiten van websites, publiceerde demissionair president Sanchez deze week een koninklijk decreet in de staatskrant dat de regering elektronische communicatieverbindingen mag afsluiten in het geval van sociale onrust zonder dat daar toestemming van een rechter voor nodig is. Spanje overschrijdt hiermee een grens en stelt zich met deze Internet censuur op hetzelfde niveau als Rusland en China.

De agressieve taal van de Spaanse regering tegen de Catalaanse president Quim Torra, het afsluiten van de Internetsites van Tsunami Democràtic en het decreet voor Internetcensuur past precies in het kader van de verkiezingscampagne. Dat de demissionaire regering daarmee haar macht misbruikt is de Kiescommissie blijkbaar ontschoten.

Lekken naar de media
Het is in Spanje bijna traditie dat tijdens de verkiezingscampagnes nadelige berichten van politieke opponenten naar de nieuwsmedia worden uitgelekt. De Catalaanse ex-presidenten Jordi Pujol en Artur Mas en de burgermeester-kandidaat voor Barcelona Xavier Trias, allen van de CiU partij, kunnen daarover meepraten.

Dit keer betreft het geen presidentskandidaat, maar lekte het Audiencia Nacional of de Guardia Civil video ‘s uit van de Catalaanse activisten van het CDR. Op 23 September werden zeven leden gearresteerd en beschuldigd van het in bezit hebben van explosieven. Gedurende enkele dagen, veel langer dan wettelijk toegestaan, hadden zij geen toegang tot hun advocaten en werden door de Guardia Civil ondervraagd. Uiteindelijk kregen zij een pro-deo advocaat toegewezen en werden onder streng geïsoleerd regiem in de gevangenis opgesloten. De uitgelekte video ‘s tonen dat drie van hen bekennen dat zij explosieven wilden maken en het Catalaanse Parlement wilden bezetten. President Quim Torra zou daarvan op de hoogte zijn geweest. Het is erg vreemd dat één van de CDR leden zijn excuses aan de Guardia Civil aanbiedt omdat deze overuren hebben moeten maken voor zijn arrestatie en bekentenis. Hun advocaat Xavier Pellicer zegt dat de bekentenissen geen enkele juridische waarde in een democratie hebben. Zij hadden geen toegang tot hun advocaten en werden van hun rechten onthouden. Bovendien werden niet alleen de arrestanten zelf door de Guardia Civil bedreigd en mishandeld, maar ook hun families tijdens de arrestaties. Daarnaast is er volgens het gerechtelijk onderzoek, tenminste het gedeelte waar de advocaat toegang tot heeft, geen enkel spoor van explosieven gevonden. Pellicer klaagt dat het lekken naar de media in deze zaak constant gebeurd, om te beginnen met de video ‘s waarin de Guardia Civil een woning binnensluipt. Hij stelt dat het lekken van een gerechtelijk onderzoek naar de media een misdaad is en vervolgt zou moeten worden. President Torra is van mening dat de activisten gedwongen werden tot hun bekentenissen. Het uitlekken van de bekentenissen naar de Spaanse media moet het gewelddadig en terroristisch karakter van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging onderbouwen en zullen zeker effect op de verkiezingsuitslag hebben.

Please follow and like us:
error