Weigering voorstel president Puigdemont in Spaanse Congres

De brief van de Catalaanse president Puigdemont aan de presidente van het Spaanse congres om uitleg te geven over het te houden referendum, is eindelijk gearriveerd en na twee weken beantwoord. De presidente van het congres, Anne Pastor (ex-minister van het vorige kabinet van Rajoy), geeft geen toestemming aan Puigdemont om alleen uitleg te geven aan het congres in Madrid over het referendum, zonder dat toestemming voor het referendum aan het congres wordt gevraagd, en dus zonder dat er over het referendum wordt gestemd. Zij geeft als argument dat in het congres alleen wetsvoorstellen in plenaire vergaderingen kunnen worden behandeld. De regeringspartij PP, en dus ook de presidente van het congres, vind dat toestemming van (de vertegenwoordiging van) geheel Spanje nodig is om een referenum in Catalonië te kunnen houden. De brief was een antwoord op het voorstel van de president van Spanje, Rajoy, zelf. Toen Puigdemont in zijn  brief toegaf in te willen gaan op het voorstel van Rajoy, stelde deze echter meer eisen, onder andere dat het voorstel zou moeten worden onderworpen aan een stemming in het congres. Puigdemont lijkt niet niet zinvol, omdat de afgelopen jaren meerdere voorstellen van Catalaanse zijde resoluut zijn verworpen of in het geheel niet beantwoord.  Bovendien heeft het Catalaanse parlement verklaard dat het Catalaanse volk soeverein is en zelf kan beslissen over een referendum, hoewel zij dat liever in overeenstemming met de Spaanse regering had willen doen om democratische garanties te kunnen geven voor het houden van het referendum en het resultaat er van in overleg te kunnen realiseren.

Uiteindelijk moeten de vertegenwoordigers van de Spaanse bevolking dus uit de pers vernemen over hoe en waarom Catalonië een referendum wil houden in plaats van uit eerste hand. Gezien het feit dat de Spaans nationale pers sterk gepolitiseerd en verre van objectief is, krijgen de Spaanse volksvertegenwoordigers een eenzijdige versie van het verhaal te horen.

Please follow and like us:
error