onderdrukking en einde democratie

Binnen een uur nadat in het Catalaanse Parlement was gestemd voor de onafhankelijke republiek Catalonië, had de Senaat, waarin de PP partij van president Rajoy absolute meerderheid heeft, haar antwoord klaar. ‘s-Avonds las Mariano Rajoy het plan van ‘artikel 155’ voor wat de represaille maatregelen zijn om ‘Catalonië weer onder de spaanse grondwet te krijgen’. Rajoy ontslaat de Catalaanse president, de vicepresident en al zijn ministers. Hij ontbind het Catalaanse Parlement en zal verkiezingen voor 21 December uitschrijven. Rajoy zegt dat deze verkiezingen, vrij, schoon enlegaal zullen zijn. Daarnaast worden 140 managers en directeuren op de Catalaanse ministeries ontslagen, waaronder de algemeen directeur van de Catalaanse politie, Pere Soler, en het hoofd van de politie, majoor Luis Trapero, (welke bekendheid heeft gekregen als politiewoordvoerder bij de terroristenaanslagen in Barcelona en Cambrills). Vele overheidsorganen, zoals de buitenlandse handelsdelegaties, DiploCat, worden opgeheven of komen onder curatele. Met ‘vrije, schone, en legale verkiezingen’ bedoeld Rajoy dat de onafhankelijkheidspartijen onwettig worden zullen verklaard (door het sterk gemanipuleerde justitie apparaat). Deze partijen zullen dus niet mee kunnen doen met de verkiezingen. De door Rajoy aangekondigde verkiezingen kunnen dus allesbehalve vrije en democratische verkiezingen worden genoemd. Ondertussen zal de vice-presidente van spanje president Puigdemont vervangen. Dus de politieke partij PP die door 8% van de Catalanen wordt gesteund, is nu formeel de baas. Een bewijs dat er geen democratisch gekozen bestuur in Catalonië meer is, maar een dictatoriaal bewind. En dat middenin Europa, notabene in de Europese Unie en met haar expliciete steun.

Afgezien dat de regering van Rajoy de legitieme en democratisch gekozen regering en Parlement wegstuurt en een niet gekozen bestuur wil opleggen, handelt Rajoy zelf op flagrante wijze buiten de wet om. Zijn maatregelen druisen regelrecht in tegen de spaanse grondwet en het Catalaans Statuut. Deze zeggen overduidelijk dat de Catalaanse president en zijn ministers kunnen worden betutteld, maar zij kunnen nooit uit hun functie worden ontheven. Ook kan alleen de Catalaanse president nieuwe verkiezingen uitschrijven. Niemand anders kan dit doen, zelfs indien de president daar niet toe in staat is. In dat geval moet hetzelfde Catalaanse Parlement een nieuwe president aanstellen, zoals in iedere democratie het geval is.

Het mag duidelijk zijn dat de Catalaanse regering de opgelegde maatregelen van de spaanse regering niet zullen accepteren. Het Parlement heeft Catalonië als een onafhankelijke, soevereine staat verklaard. Zij zal dus alles doen wat in haar vermogen ligt om deze buitenlandse inmenging tegen te houden. De mate waarin de Generalitat daar in gaat slagen zal van belang zijn voor de internationale erkenning van de onafhankelijkheid van van Catalonië.

Ondertussen vermeld de correspondent van de Duitse televisie RDF in Brussel, Markus Preiß, dat de spaanse regering een dictaat naar alle Europese landen heeft gestuurd hoe zij in drie punten op de onafhankelijkheidsverklaring van Catalonië moeten reageren:

We sturen u een nota over de onafhankelijkheidsverklaring die door 70 volksvertegenwoordigers van het regionale Catalaanse parlement is aangenomen, zonder aanwezigheid van de oppositie. Een duidelijke en snelle stellingname zou zeer welkom zijn en zou erg veel helpen. Hier heeft u enkele regels waarin wij u vragen hoe uw stellingname in korte en duidelijke bewoordingen is:

1. (Naam van het land) zal de Catalaanse eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring nu en in de toekomst op geen enkele manier erkennen.

2. Wij veroordelen dit als een aanval tegen de rechtsstaat, de democratie en de spaanse grondwet, welke deel uit maakt van de Europese legaliteit.

3. We schenken ons vertrouwen aan de spaanse regering en haar democratische instituten om de grondwettelijke orde weer te herstellen om de vrijheid en de rechten van alle burgers te garanderen.

Please follow and like us:
error