Gerechtelijke vervolging van de rechter

De Catalaanse politici die in Waterloo, België, verblijven zitten ondertussen ook niet stil. Met behulp van hun advocaten hebben zij opperrechter Llarena bij de Belgische justitie aangeklaagd wegens zijn partijdigheid en de schendingen van hun fundamentele rechten. De Belgische rechtbank roept Llarena daarom op om een verklaring af te komen leggen op 4 September aanstaande. Dat dit de rechter niet lekker zit, mag blijken uit het feit dat hij officiële bescherming heeft aangevraagd bij de Hoge Raad. Hoewel hij niet verplicht is om te verschijnen, en dit hoogst waarschijnlijk ook niet zal doen, is hij bang dat zijn juridische onschendbaarheid als onderzoeksrechter zal worden opgeheven. Hij vreest zelfs dat er beslag op zijn eigendommen zou kunnen worden gelegd. Dezelfde rechter, die de juridische onschendbaarheid van de Catalaanse parlementariërs met voeten treedt, hen torenhoge borgsommen oplegt en hen alsnog van hun vrijheid beroofd, hun fundamentele rechten aantast en zijn macht als rechter misbruikt voor politieke doeleinden, krijgt nu koek van eigen deeg.

Op aandringen van de voorzitter van het Hooggerechtshof en van de Hoge Raad, Carlos Lesmes, heeft de Spaanse minister van buitenlandse zaken, Borell, aan de Belgische ambassadeur gevraagd of zijn regering de aanklacht tegen Llarena en de Spaanse justitie tegenover de Belgische rechtbank op zich wil nemen en zijn juridische onschendbaarheid wil verdedigen. De minister van Buitenlandse Zaken bij onze zuiderburen heeft Borell uitgelegd dat dit zo niet werkt in een Rechtsstaat. In Spanje vind men dit dus geheel gewoon, anders had Borell zoiets nooit durven vragen. Men verbaast er zich zelfs over dat een bevriende Europese mogendheid Spanje niet helpt in zo’n affaire die zij onomwonden een STAATSGREEP noemen.

Beetje bij beetje begint Europa in te zien wat Spanje onder een democratische Rechtsstaat verstaat. Beetje bij beetje zal de internationale gemeenschap begrijpen waarom Catalonië niet meer bij Spanje wil horen. Beetje bij beetje zal deze slag van Waterloo worden gewonnen.

Nawoord
De Hoge Raad heeft besloten om opperrechter Llarena te steunen. Zij beschouwt de aanklacht van Puigdemont en zijn ministers in België als ‘een geplande aanval tegen de onafhankelijkheid van Llarena met betrekking tot de leiders van de Catalaanse onafhankelijkheid om daarmee het gerechtelijk proces te beïnvloeden’. In een brief aan de Spaanse regering vraagt de voorzitter van de Hoge Raad en het Hooggerechtshof, Lesmes, daarom om de ‘juridische integriteit en immuniteit’ tegenover de Belgische rechter te verdedigen. ‘Met het in twijfel trekken van de objectiviteit van Llarena wordt de Spaanse Rechtsstaat, de pilaar van de democratie, aan de kaak gesteld.’

De Spaanse regering is echter niet bevoegd om de Spaanse de rechter in het buitenland te vertegenwoordigen. En dat weten deze rechters ook wel. De brief van de Raadsvoorzitter aan de Spaanse regering toont bovendien iedere afwezigheid van onafhankelijkheid tussen de uitvoerende en wetgevende machten. Waarom kan rechter Llarena niet gewoon aan de Belgische rechter uitleggen dat zijn onderzoek objectief en onafhankelijk is? Twijfelt hij zelf dat zijn werk deze test niet kan doorstaan? Gezien het incoherente handelen van Llarena en de Hoge Raad, wordt de Spaanse justitiële top blijkbaar wat nerveus.

Please follow and like us:

Spanje verliest haar geloofwaardigheid

Gisteren publiceerde rechter Lamela van het Tribunal Nacional de aanklacht tegen de top van de Catalaanse politie, de Mossos d’Esquadra, waaronder korporaal Lluis Trapero (bekend vanwege zijn uitmuntende werk na de terroristische aanvallen afgelopen zomer). De reden voor de aanklacht is dat de Mossos niet met harde hand hebben ingegrepen tegen de protestmanifestatie voor het ministerie van Economische zaken op 25 September of te weinig zouden hebben gedaan om het referendum op 1 Oktober tegen te houden. Zij worden beschuldigd van oproer en lidmaatschap van een criminele organisatie. Aan de hand van de rapporten van de Guardia Civil, heeft de rechter een volledig schema geconstrueerd van de zogenaamde criminele organisatie. In deze organisatie zijn de politieke leiders aan het hoofd van de organisatie. De burgerorganisaties, zoals Omnium Cultural en ANC worden beschouwd als medewerkers. De politierapporten waarop de beschuldiging is gebaseerd, zitten echter vol met foutieve informatie en verzinsels. Zo zouden bepaalde dorpen gewelddadig tegen de Spaanse politie hebben opgetreden. Er is echter een probleem: sommige dorpen bestaan helemaal niet.

Op dezelfde dag viel gisteren het masker van Spanje als democratische rechtsstaat: de Catalaanse president Puigdemont wordt door Duitsland onder borg vrijgelaten, want het hooggerechtshof van Schleswig Holstein vind dat hij geen geweld heeft gebruikt en hij daarom niet voor oproer aan Spanje kan worden uitgeleverd. Later in de avond mochten ook de drie ministers van Puigdemont vrij uitgaan die zich in België bevinden. Zwitserland had al laten weten dat het geen uitleveringen verricht van mensen die om politieke reden worden vervolgt. Schotland liet de Catalaanse minister van onderwijs, Ponsati, vorige vrij uitgaan. Niet alleen de uitspraak zelf, maar ook de bijzonder korte tijd (minder dan een week) waarbinnen deze is gevallen, laat er geen twijfel over bestaan dat het overduidelijk voor het Duitse hof is dat de Catalanen geen publiekelijk en gewapend geweld hebben gebruikt. Het gehele verhaal van oproer met geweld tegen de Spaanse staat en het bestaan van een criminele organisatie, zoals het Spaans Hooggerechtshof en het Audiencia Nacional in hun gerechtelijk onderzoek beschrijven, valt daarmee als een kaartenhuis in elkaar. Met de uitspraak van drie buitenlandse, onafhankelijke tribunalen is er ook geen juridisch motief meer om de Catalaanse leiders nog in voorlopige hechtenis te houden. Of zij daadwerkelijk worden vrijgelaten, hangt echter volledig van het Spaanse Hooggerechtshof af.

De reputatie van Spanje wordt nog verder aangetast nu de Belgische justitie Spanje aanklaagt omdat haar inlichtingendienst zonder medeweten en toestemming in Belgie een GPS transponder in de auto (met Belgisch kenteken) van Puigdemont heeft geplaatst. Daarnaast stelde het Deense parlement reeds vragen aan haar regering over de (illegale) activiteiten van de Spaanse inlichtingendienst op haar grondgebied.

De vrijlating van Puigdemont en zijn ministers betekend een politieke en justitiële aardbeving in Spanje en in Europa. Tot vandaag werd Spanje formeel gezien als een democratische rechtsstaat. De Europese Commissie, onder leiding van Juncker en Timmermans, reageert op de recente gebeurtenissen echter als een gekraste vinyl plaat: ondanks dat justitie in drie EU landen zich hebben uitgesproken, blijft de EC in de persconferentie van vandaag haar boodschap herhalen dat het conflict een Spaans interne aangelegenheid is en heeft daar verder niets aan toe te voegen. De EU, met de Duitse regering voorop, kan er niet meer om heen dat in Spanje geen sprake is van scheiding van de machten en dat er geen eerlijke rechtspraak is. Indien de Spaanse staat hierop niet corrigeert, zal dit verregaande gevolgen hebben, inclusief uitzetting uit de Unie volgens artikel 7 van het verdrag van Lissabon. Vooralsnog zegt de regering in Madrid dat de Duitse uitspraak iets van de rechters is en dat de Spanse regering daar niets mee van doen heeft.

Please follow and like us:

De dag dat Spanje Catalonië definitief verloor

jordis-presIn deze voor Catalonië hectische tijd werd gisteren even teruggekeken naar wat er recent is gebeurd. Als reflectie, waarom we hier zijn en hoe we hier gekomen zijn. De Catalaanse TV3 zond een documentaire (Catalaans) uit over de gebeurtenissen van 1 Oktober, de dag dat het referendum in Catalonië over onafhankelijkheid werd gehouden. Genoemde documentaire werd gemaakt door Mediapro en kan gedurende 10 dagen binnen Catalaans gebied worden bekeken. Helaas kan deze video helaas (nog?) niet buiten Catalonië zelf bezichtigd kan worden. Hopelijk dat hij via de nationale kanalen in geheel Europa zal worden verspreid om te laten zien wie Spanje is en hoe zij met haar medeburgers om gaat.

Een andere documentaire (Engels ondertiteld), gemaakt door TV3 zelf, is wel op YouTube te zien. De video is in het Engels ondertiteld. Een emotionele documentaire die het contrast laat zien tussen een vreedzame en democratische mensen en een agresief Spanje, waar hun leiders, inclusief haar koning, de feiten verdraaien of gewoonweg negeren.

Dit is de reden waarom Catalonie niet kan en niet meer bij Spanje wil horen. Zoals een internationale (Deense?) waarnemer in de documentaire zegt: de fundamentele mensen en burgerrechten zijn geen interne kwestie van Spanje, of van Denemarken. Dit gaat ons allemaal aan.

Please follow and like us:

Verschillende maatstaven van de Europese Unie

jordis-presMeer dan honderd parlementariers van verschillende Europese landen drukken in een petitie hun grote bezorgdheid uit over de situatie in Catalonië. Zij dringen er bij Spanje op aan om de verkiezingen van morgen eerlijk te laten verlopen en het resultaat te erkennen. (De kiescommissie heeft de vraag voor een internationaal waarnemersteam niet gehonoreerd.) Ook vragen zij om te stoppen met de gerechtelijke vervolgingen van politici in Catalonië, om de politieke gevangenen vrij te laten en zij dringen aan op onderhandelingen tussen de partijen. Onder de ondertekenaars bevinden zich politici uit Finland, Estland, Letland, Denemarken, Groenland, Noord-Ierland, Ierland, Schotland, Groot Brittanië en Belgie. Zoals is te zien, zijn het voornamelijk politici uit kleine EU landen. Er is echter geen enkele Nederlandse parlementariër die de moeite heeft genomen om zich te interesseren voor de schending van de mensen-en burgerrechten in een ander EU lidstaat.

Waarom vragen deze parlementariers dit voor ‘slechts’ een regionale verkiezing in een ander EU lidstaat? Twijfelen zij misschien aan de Spaanse democratische normen en waarden? Spanje is toch een democratische rechtsstaat want zij is lid van de EU, nietwaar meneer Timmermans? U kondigde vandaag aan om het proces van artikel 7 van het Europees verdrag op te starten tegen Polen. Dit vanwege de ondemocratische wetgeving daarginds. Spanje gedraagd zich echter niet minder ondemocratisch, maar artikel 7 wordt zelfs niet overwogen. De misdadigers zijn de Catalanen die zogenaamd illegaal een referendum hebben gehouden. Of zijn de economische belangen met Spanje misschien belangrijker dan de rechten van de Europese burger?

Please follow and like us:

Criminalisatie van de onafhankelijkheidsbeweging

De onafhankelijkheidsbeweging wordt in spanje steeds meer als een misdadige beweging afgeschilderd. Het lijkt er op dat het om een georganiseerde campagne gaat. Afgelopen weekend vond een kleine brand plaats in het portaal van een flat waar een spaanse vlag aan het balkon hangt. De eigenares van het apartement, Cristina Arias, beschuldigd de onafhankelijkheidsbeweging in haar dorp, Balsareny, er van. Zij werd door president Rajoy zelf gebeld die zijn medeleven en steun betuigd voor het voorval. De PP partij van Rajoy en de spaanse media doen uitgebreid verslag van deze gewelddadige aanval door de ‘separatisten’ (onafhankelijken), zoals in El Mundo en Antena 3.

Of zij de waarheid zegt, valt echter te betwijfelen. Arias heeft geen aangifte bij de politie gedaan, zoals men zou verwachten bij zo’n ernstig voorval. Het doen van een aangifte zou leiden tot een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Indien de aangifte vals zou blijken te zijn, is dit bovendien strafbaar. Bij enig Internet onderzoek blijkt dat Arias vooraanstaand lid en actief is van de ultrarechtse beweging Hermandad  Hermanos Cruzados, waar zij op de facebook te zien is wanneer zij de fascistengroet gebruikt. De Catalanen zijn redelijk goed geïnformeerd en trekken het verhaal van Arias in twijfel. In de rest van Spanje wordt haar extreem rechts politieke voorkeur en haar lidmaatschap van Hermandad  Hermanos Cruzados, die geweld niet schuwt, in alle kranten en TV kanalen doodgezewegen. Het kwaad is dan al gedaan: een groei van aversie tegen de onafhankelijkheidsbeweging en de Catalanen in het algemeen. En dat is waar het de PP en haar aanhang het om te doen is.

Het als misdadig afschilderen van de onafhankelijkheidsbeweging zal het illegaal verklaren van de Catalaanse politieke partijen vergemakkelijken. Er zijn sterke aanwijzingen dat vooral de links-jongeren partij La CUP hier het slachtoffer van kan worden. Dit zou een grote, zoniet desastreuse, invloed hebben op de verkiezingsuitslag van 21 December voor de onafhankeljjkheidsbeweging.

De verkiezingscampagne begint op 7 December, de dag dat zo’n 60.000 Catalanen Brussel zullen bezoeken om hun onvrede te uiten omdat de Europese Unie hen de rug toekeert: de EU die pal pal achter Rajoy blijft staan, ondanks dat deze de fundamentele mensenrechten, de burgerrechten en de EU verdragen met voeten treed.

Please follow and like us:

En de schuldige is…

jordis-presIn aanloop naar de verkieingscampagne, beschuldigde gisteren in een meeting de leider van de spaanse partij Podemos, Pablo Iglesias, de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging er van dat zij het Spaans fascisme heeft wakker gemaakt. Iglesias geeft dus ronduit toe dat het fascisme in spanje, sluimerend, aanwezig is. Indien het fascisme vanaf het begin van de ‘democratische overgangsperiode’ (40 jaar geleden, na Franco’s dood) zou zijn bestreden, dan had Spanje nu deze last van haar verleden niet hoeven te dragen. Het fascisme is altijd (oogluikend) toegelaten en blijkt nu meer levendig en wijdverbreid dan ooit, tot en met in de regering van Rajoy, in alle bestuurslagen van het land en het ambtenaren apparaat, waaronder met name de gerechtelijke macht. Maar om nu de  door en door vreedzame en democratische onafhankelijkheidsbeweging te beschuldigen van het wakker schudden van het fascisme en deze de schuld van de gevolgen in de schoenen te schuiven, gaat toch wel erg ver.

Please follow and like us:

Het is koud (in de gevangenis)

photo_2017-11-03_18-07-30Jordi Sanchez, tot voor kort president van de burgerorganisatie voor onafhankelijkheid, het ANC, wordt aangeklaagt voor oproer en zit daarom reeds ruim een maand in voorlopige hechtenis. Hij stelt zich verkiesbaar voor de komende verkiezingen op 21 December en staat als tweede op de lijst van president Puigdemont, Junts per Catalunya (Samen voor Catalonië). Hij heeft daarom aan het Constitutionele Hof gevraagd om te worden vrijgelaten, zodat hij vrijelijk aan de verkiezingscampagne kan meedoen. De advokaat van Sanchez stelt dat met zijn gevangenschap fundamentele burgerrechten worden geschonden. Ook heeft de rechter haar objectiviteit verloren door de stelling van de openbaar aanklager zonder enig bewijs te accepteren dat Sanchez vluchtgevaarlijk zou zijn. Indien het het Constitutionele Hof weigert hem vrij te laten, dan zijn alle mogelijkheden van beroep binnen de spaanse justitie uitgeput en kan hij een aanklacht bij het Europees Hof van Justitie doen.

Dat het geen plezier is om in de gevangenis te verblijven, blijkt uit de brief die Jordi Sanchez schrijft. Hij zegt dat er geen verwarmingsradiatoren in de cellen en de rest van de gevangenis zijn, afgezien van de ruimtes voor familiebezoek en de gespreksruimten met zijn advokaten. “Nu de kou is ingetreden in de gevangenis van Soto del Real, liggend aan de voet van het gebergte Serra de Madrid, dragen we altijd thermische hemden en jassen.” Jordi Cuixard schreef al eerder dat hij in zijn kleren slaapt. De beide Jordi’s verblijven in dezelfde gevangenis, maar zij zijn gescheiden in aparte vleugels en kunnnen alleen in de kapel met elkaar in contact komen. Er wordt door hen veel gebeden de laatste tijd.

Please follow and like us:

Hoe de rechter denkt over..

photo_2017-11-03_18-07-30

‘De gezamelijke strategie van al deze activiteiten, perfect op elkaar afgestemd met het plan van een criminele organizatie, was de oorzaak dat het referendum op 1 Oktober werd gehouden en de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring daarna.’

Dit schrijft de rechter van het Audiencia Nacional, Carmen Lamela, in haar rapport voor het overdragen van de rechtszaken tegen de leiders van de burgerorganizaties ANC en Omnium, Jordi Sanchèz en Jordi Guichart, en tegen de zeven Catalaanse ministers naar het Hooggerechtshof, het Tribunaal Suprem. Bij deze criminele organisatie voegt zij ook het parlementsbestuur, onder leiding van de presidente van het Catalaanse Parlement, Carme Forcadell, en leden van de Catalaanse politie, de ambtenaren bij de Catalaans informatica dienst, het CTTI welke gewoonlijk de persoonlijke gegevens van de kiesgerechtigden en de kiesresultaten bij verkiezingen verzorgt (en dus ook voor het referendum van afgelopen 1 Oktober), en Diplocat, de Catalaanse ‘diplomatieke dienst’ en handelsdelegaties met haar vertegenwoordigingen over geheel de wereld. De rechter is er van overtuigd dat de politici en de ministers die democratisch gekozen zijn zodat er een meerderheid in het Catalaanse Parlement kwam om over de toekomst van Catalonie te beslissen, regeren heet dat, en een flink deel van het Catalaanse ambtenarenapparaat, een strak georganiseerde criminele organisatie is met een zeer complexe en hierarchische structuur van leiders en uitvoerders. In haar rapport voegt zij een compleet blokschema toe hoe de organisatie in elkaar zou zitten. Bovendien denkt zij dat de voorbeeldig vreedzame en democratische burgerbewegingen, die de afgelopen zes jaren op 11 September miljoenen mensen op de been hebben gebracht om te vragen voor onafhankelijkheid via een referendum, dienst doen als ideologische adviseurs van deze organizatie. Daarom vind zij nu dat het onderzoek van deze rechtszaak moet worden overgedragen naar het Tribunaal Suprem en moet worden samengevoegd bij de andere zaken wegen opruiing en oproer die er reeds lopen.

Een week daarvoor had zij dit inzicht nog niet en verdedigde rechter Lamela nog met hand en tant dat haar rechtbank, de Audiencia Nacional, deze rechtszaken moest behouden toen rechter Pablo Llarena van het Tribunaal Suprem aan haar vroeg om de zaak aan hem over te dragen. Tijdens of na het weekend is zij blijkbaar rigoureus van mening veranderd.

De spaanse hoofdaanklager, Maza, was ook ronduit tegen de overdracht van de rechtszaken naar het Tribunaal Suprem. Maza was vorige week naar een conferentie in Buenos Aires, Argentinie, toen hij een nierontsteking opliep. Hij kreeg koorts, werd opgenomen in een ziekenhuis en overleed vorig weekend. Na zijn overlijden is geen autopsie gedaan omdat het ‘een natuurlijke dood betrof’. Tot nu toe leek mij niets verdacht aan het plotseling overlijden van Maza. De ommezwaai van rechter Lamela brengt dit sterfgeval in een geheel ander daglicht. Het lijkt of zij zich onder druk gezet voelde.

De afgelopen twee jaren hebben hebben er 14 overlijdensgevallen plaatsgevonden onder verdachte omstandigheden. Het betreft politici van de PP partij, haar financieel boekhouder, getuigen in de Gürtel fraude zaak, een bankier en andere figuren met een hoge sociale status in de spaanse samenleving. Zij stierven door zelfmoord (5), een ongeluk (4) of een ‘natuurlijke’ dood.

Please follow and like us:

Artikel Nederlands Dagblad: ‘Spanje een democratische rechtsstaat?’

photo_2017-11-03_18-07-30In het Nederlands Dagblad las ik een artikel, geschreven door Aad Kamsteeg, dat Catalonië geen recht op zelfbeschikking zou hebben omdat het binnen Spanje, een EU lidstaat en dus een democratische rechtsstaat, al een verregaande vorm van autonomie heeft. Bovendien wordt in dit artikel getwijfeld of de Catalanen wel een volk of natie vormen. Ik ben het oneens met deze stelling en heb een weerwoord naar dezelfde krant geschreven. Het is vandaag gepubliceerd.

Please follow and like us:

Wat doen we met de onvrijwillige herverkiezingen?

freedom_jordis_0

De presidente van het Catalaanse Parlement, Carme Forcadell, ging vanochtend gewoon naar haar werk. Zij is niet door de spaanse regering onder ‘artikel 155’ uit haar functie gezet. In de loop van de ochtend werd afgekondigd dat de vergadering van het Parlementsbestuur, die voor morgen was gepland, niet door zal gaan. In plaats daarvan zal een vergadering van het beperkte bestuur plaats vinden. Iets wat normaal gebeurd wanneer het Parlement is ontbonden in geval van aangekondigde verkiezingen. Deze aankondiging wordt daarom geïnterpreteerd dat de presidente het Parlement als ontbonden beschouwd. Forcadell zei dat zij altijd heeft gezegd dat ze de medewerkers en ambtenaren van het Parlement niet in gevaar wil brengen en dat zij daarom deze beslissing heeft genomen.

Binnen de Catalaanse politieke onafhankelijkheidspartijen wordt nu gediscussieerd of zij mee zullen doen met de verkiezingen op 21 December die door Rajoy zijn afgekondigd. Meedoen met deze verkiezingen betekend dat de partijen Catalonië niet als een soevereine staat beschouwen, zoals het Parlement afgelopen vrijdag heeft verklaard. Dit zou dus kunnen leiden tot verlies van geloofwaardigheid. Het voordeel van meedoen met deze ‘autonome verkiezingen’ is dat men voor eens en altijd kan aantonen dat er in Catalonië een democratische meerderheid is voor onafhankelijkheid. Niet meedoen met deze verkiezingen, en eventueel zelfs het boycotten er van, kan door de unionisten als een ondemocratische houding worden beschouwd en zou kunnen leiden tot een Parlement en regering die alleen de steun van de unionisten heeft.

De vicepresident van de spaanse Senaat, de PP-er Pedro Sanz, heeft alvast gedreigd dat als de partijen doorgaan met hun streven voor Catalaanse onafhankelijkheid en zij deze verkiezingen zullen winnen, de Senaat gewoon opnieuw ‘artikel 155’ (interventie van de Catalaanse autonomie) zal invoeren. Oftewel, er zullen net zolang verkiezingen worden opgelegd totdat de unionisten winnen.

Please follow and like us: