dag -1 (2)

1. Een overweging

Vandaag is het ‘overwegingsdag’. Volgens de Spaanse wet mag er de dag voor een verkiezing geen campagne meer gehouden worden. De Catalaanse referendumwet van afgelopen 6 September, is zoveel mogelijk in de geest van de Spaanse wetgeving ontworpen, zodat men het gevoel heeft ‘normaal’ te kunnen gaan stemmen.

Of men dit gevoel nog heeft valt te bezien. Gedurende de campagne hebben de Spaanse overheden alles gedaan, werkelijk alles, om het referendum te voorkomen. Ze hebben tegen hun eigen wetten in gehandeld. Of, om het allemaal juridisch zogenaamd kloppend te maken, hebben ze wetten uit 1974 gebruikt, wetten uit het Franco tijdperk, afkomstig van een dictatuur zonder weerga. Of ze hebben hun wetten op hun eigen manier geïnterpreteerd, zonder rekening te houden met de bestaande jurisprudentie. Of ze zijn zonder huiszoekingsbevel privé bedrijven binnengedrongen; in drukkerijen op zoek naar stempapiertjes en affiches, in postbedrijven hebben ze brieven open gemaakt. Ze zijn Catalaanse ministeries binnengevallen. Ze hebben politici en beambten gearresteerd alsof ze delinquenten zijn. En toen daar op vreedzame manier tegen werd geprotesteerd, werden de burgerorganisaties ANC en Omnium voor oproer aangeklaagd. Een beschuldiging waar 15 jaar cel voor kan worden geëist. Ze hebben de bankrekeningen van onze overheid in beslag genomen. Ze hebben geprobeerd het commando van ons politiecorps over te nemen. Ze hebben internetpagina’s afgesloten. En nu, op de vooravond van de verkiezingen, moet de burgerbevolking de wacht houden in de stemlokalen, dag en nacht, opdat de stemlokalen niet worden ontruimd en afgesloten. Kortom, een staat van beleg, maar op een verkapte manier en buiten de wet om. Want op legale manier durft de Spaanse regering dit niet. Daar heeft zij geen steun voor in het Congres.

Maar vrees niet. We zullen stemmen, en op de meest normale manier. Vreedzaam en oprecht, zonder angst, maar vastberaden. Want stemmen is niet illegaal. Ook al willen ze ons dat doen geloven en ook al hangen er ons megaboetes van tienduizenden en honderdduizenden Euro’s boven onze hoofden. En ons antwoord zal overweldigend zijn. Want we kunnen nu niet meer kiezen of we een onafhankelijke staat Catalonië willen of dat we liever bij Spanje willen blijven. Maar we worden gedwongen om te kiezen of we voor onderdrukking en represailles zijn of voor vrijheid, democratie en gerechtigheid.

Dank u wel president Rajoy met uw regering. Dank je wel openbaar aanklager, rechters uit een ander tijdperk. Dank jullie wel ‘oppositiepartijen’ in het Congres voor uw steun aan een criminele regering van de meest corrupte partij in Europa. U heeft ons de keuze gemakkelijker gemaakt. Velen van ons hebben zich de laatste dagen bedacht en zijn van kamp veranderd. We hadden het graag anders gezien. We hadden liever een referendum gezien dat gehouden wordt in overleg met en toestemming van de Spaanse overheid. Maar u heeft het niet gewild. Na zeven jaren van proberen, protestmanifestaties met honderdduizenden deelnemers jaar in jaar uit, een Catalaans parlementaire delegatie gestuurd, maar die door nagenoeg alle Spaanse partijen (op 8% na) in het Congres werden weggestemd, overleg tussen presidenten en ministers, officiële brieven die nooit beantwoord werden. En nog veel meer. We hebben alle mogelijkheden uitgeput en er alle tijd voor genomen. Maar het is altijd een ronduit “NEE” geweest.

Nu staan we aan de vooravond van een nieuwe republiek. Dat weet ik zeker. Met of zonder referendum, Spanje heeft definitief Catalonië verloren. Vanaf overmorgen gaan wij onze eigen gang. Dan kunnen we eindelijk gerechtigheid doen aan zovelen die onrecht is aangedaan en nog steeds ergens langs een weg of in een bos anoniem liggen begraven. Dankzij een amnestiewet voor oorlogsmisdadigers uit een ander tijdperk en die nog steeds vrij rondlopen. Dan kunnen we eindelijk onze eigen cultuur uitoefenen en onze eigen taal vrijuit en overal spreken, onderwijzen en beschermen. Dan kunnen we eindelijk ons eigen geld besteden aan wat wijzelf belangrijk vinden, zodat wij en onze jongeren niet meer naar een ander land hoeven te migreren om een waardig bestaan te kunnen hebben. Dan kunnen we eindelijk een land opbouwen voor onze komende generaties. Dan kunnen we laten zien wat wij verstaan onder democratie, gerechtigheid en solidariteit. Dan kunnen wij misschien een voorbeeld, of misschien zelfs een hoeksteen, zijn van een nieuw Europa en een baken in deze wereld.

2. Huidige ontwikkelingen

Alle scholen en andere gebouwen in Catalonië die morgen als stemlokaal gebruikt gaan worden, zijn bezet door leraren en leerlingen, ouders, grootouders, mensen van de buurt, clubs en verenigingen. Zij hebben daar de nacht doorgebracht en doen gedurende de dag allerlei activiteiten, zoals sporten, spelletjes (schaken is erg populair) of muziek. Omdat de rechter de politiecorpsen heeft opgedragen om de deuren op 1 Oktober te verzegelen, heeft men op enkele scholen de voordeur gewoon verwijderd. De Mossos d’Esquadra heeft scholen bezocht en de bezetters gezegd dat ze, in princiepe, morgen weg moeten zijn. Alles vind plaats in een gezellige en feestelijke sfeer.

De instructie van de rechter is vanmiddag veranderd. Zij heeft nu de opdracht gegeven dat de stemlokalen ‘s-morgens om 6 uur moeten worden ontruimd. De algemene instructie aan de mensen  is om vanaf 5 uur voor de deur van het stemlokaal te staan. Als het moet, staan we er om 1 minuut over twaalf. Het zal een lange dag worden. Een dag die een einde zal maken aan een bezetting die begon op 11 September 1714, 300 lange jaren geleden.

Please follow and like us:
error

dag -2 (2)

Vandaag, 48 uur voordat het referendum gehouden wordt, de laatste dag van de kiescampagne (morgen is een ‘overwegingsdag’). Na een enerverende  campagne, inclusief een staatsgreep op 25 September, wil ik eerst enkele gedachten van anderen weergeven.

1. Enkele Tweets, gevonden in het dagblad ARA van 28 September 2008 (vertaald uit het Catalaans)

Laura Pinyol, journaliste

Een revolutie gemaakt door enthousiaste gepensioneerden, brandweermannen, studenten, onafhankelijke professionelen…daar valt niet tegen aan te vechten.

Esther, taalkundige

Mensen die de democratie in de straten verdedigen, mensen die overtuigd zijn van hun recht op zelfbeschikking. Het is onbegrijpelijk welk land dat niet zou willen hebben.

Lluc Salelles, gemeenteraadslid van de partij La CUP in Girona

Dat de scholen het middelcentrum zijn van de grote ommezwaai en de laatse barrikade van de democratie, is een prachtig beeld van de Republiek die we hebben willen.

Josep M. Alloy, gespecialiseerd in jeugd en kinderliteratuur

Ik heb geen enkele twijfel dat de leraren goed aan hun leerlingen kunnen uitleggen waarom één enkele meneer, die openbaar aanklager heet, verplicht om een school te belegeren.

Toni Artero

De enige die gevraagd heeft om nee te stemmen is Doanld Trump (Tijdens het bezoek van president Rajoy deze week aan Trump. Van Rajoy heeft men alleen maar gehoord dat het refendum verboden is. Vertaler)

Ernest Maragall, parlementair afgevaardigde van het Europese Parlement

Het is nu allemaal duidelijk: de Catalaanse kwestie is een interne aangelegenheid… van de UE

2. De laatste ontwikkelingen en een beschouwing

Maandenlang zei de regering van Rajoy: ‘Er gaat geen referendum plaats vinden’, ‘Er zal geen verkiezingscampagne worden gehouden’, ‘Er zullen geen stembriefjes zijn’, ‘Er is geen lijst met kiesgerechtigden, want die hebben alleen wij’, ‘Er zullen geen stemlokalen beschikbaar zijn’, Er zullen geen stembussen zijn, want die heeft de Generalitat niet. Dus moet zij die kopen. Maar wij zullen hun financiën tot in detail controleren om dat te voorkomen’.

We hebben een campagne gehouden, met iedere avond op meerdere plaatsen meetings van onze politieke leiders. Het land hangt vol met affiches over het referendum. De Catalaanse televisie, radio en de kranten laten geregeld de officiële aankondigen van het referendum zien en horen en er wordt over bijna niets anders gepraat en gediscusieerd over dit onderwerp. Met voor-en tegenstanders. Ieder mag zijn mening geven. Sinds afgelopen Woensdag zijn de officiële websites, waarvan eentje bij Wikileaks, en een Twitter service open zodat iedereen weet waar hij kan stemmen. (Er was zelfs een Android app hiervoor ontwikkeld, maar Google werd gedwongen deze van de Google Play servers in Spanje te verwijderem.) Studentenorganisaties en vrijwilligers helpen degenen daarmee indien ze dat niet zelf kunnen. Dit is hun manier van protest. Vandaag maakte president Puigdemont bekend dat er 5.343.358 kiesgerechtigden opgeroepen worden om te gaan stemmen in de 2315 stemlokalen en liet hij een plastic stembus zien die, zoals hij zegt, reeds over het gehele land zijn verdeeld. De kiesbriefjes zullen in de aangegeven stemlokalen liggen en de gekozen verantwoordelijken voor de stembussen onder de burgers zijn door de Generalitat aangeschreven. Alles precies zoals het hoort bij een democratische verkiezing.

Het Catalaans Hooggerechtshof heeft de Mossos d’Esquadra, Nationale politie en Guardia Civil geboden de stemlokalen op 1 Oktober te sluiten en de stembussen in beslag te nemen. Schooldirecteuren worden bedreigd met hoge straffen als zij de school als stemlokaal beschikbaar stellen. Verantwoordelijken voor de stemlokalen en stembussen, worden persoonlijk bedreigd met boetes van 40.000 tot 300.000 Euro ‘s. Het privé luchtverkeer, zoals helikopters, wordt voor het gehele weekend boven en nabij Barcelona verboden, met als argument om de vluchten van veiligheidsinstanties niet te verstoren. Door deze beperking kan de pers geen luchtopnames maken van eventuele samenscholingen of demonstraties.

Als gevolg van al deze bedreigingen hebben schooldirecteuren bij wijze van support, op symbolische wijze de sleutel van hun school aan president Puigdemont afgegeven. Studenten houden gedurende de afgelopen dagen manifestaties met tienduizenden tegelijk. Het brandweercorps van Barcelona hing een gigantisch groot spandoek op een gebouw met ‘Love democracy’. Hetzelfde deed de boswachterpolitie in het gebergte Montserrat,. Zo’n 3000 muziekanten hielden een klassiek concert voor de kathedraal van Barcelona. Honderden boeren gingen met hun tractoren in kolonnes naar de grote steden. De gezamelijke vereniging van oudercommissies van de scholen en vele andere burgerorganisaties betuigen hun steun aan het referendum. Vakbonden zijn in overleg over een algemene staking voor volgende week om het referendum en het resultaat er van kracht bij te zetten. Ouders en vrijwilligers zullen de komende dagen de scholen en andere gebouwen die als kieslokaal gebruikt worden, bezetten tot het moment van kiezen aanbreekt. Andere vrijwilligers en kiezers zullen Zondag om 7 uur ‘s-morgens voor de kieslokalen staan om deze te ‘beschermen’. In mijn plaats, Solsona, wordt op de dag van het stemmen gebarbecued en paella’s gemaakt nabij het stemlokaal, drinken en eten worden gedurende de gehele dag aangeboden en allerlei activiteiten worden ontplooid. Dit alles om ‘ons’ stemlokaal te verdedigen tegen inbeslagname van onze stemmen door een politie die niet van ons is. Dit gebeurd allemaal in een feestelijke stemming, zoals men hier gewend is om te doen. En in andere plaatsen is het niet anders. Wie kan dit nu tegenhouden? Welke politie kan hier nu ingrijpen tegen ongeregeldheden die er niet zijn, afgezien, volgens sommigen, van het stoppen van een stembriefje in een stembus?

We zijn ons bewust dat de gehele wereld dit weekend naar ons kijkt en nauwlettend ons doen en laten volgt. Daarna zal men ons beoordelen. En men zal de anderen beoordelen. Ook wij zullen beoordelen, over ons eigen gedrag, over dat van onze tegenstander en over de rest van de wereld. We zullen niet vergeten wie onze rechten heeft afgepakt. We zullen ook niet vergeten wie daar niets tegen heeft gedaan en alles zwijgend heeft toegelaten,. Zoals de Europese Unie die pretendeerd beschermer te zijn van de rechten van haar burgers, maar als het er op aan komt in de steek gelaten heeft. Hun stilzwijgen zal als medeplichtigheid worden beschouwd. En dat zullen we niet gauw vergeten.

Please follow and like us:
error

dag -3 (3)

1. Groeiende weerstand tegen Rajoy
De afgelopen dagen heeft de Guardia Civil invallen gedaan in drukkerijen, postbedrijven en andere privé gebouwen. Tevens heeft zij websites afgesloten van de Catalaanse overheden, burgerorganisaties en van privé eigenaren. Dit deed de Guardia Civil allemaal in opdracht van de openbaar hoofdaanklager in Catalonië. In de meeste gevallen daarvan was er geen gerechtelijk bevel. Ook gebood de openbaar aanklager de Mossos d’Esquadra dat de stemlokalen vanaf aanstaande Vrijdagmiddag (de meeste zijn scholen) moeten leegruimen en afsluiten. De gerechtelijke verhoren van de meer dan 700 burgermeesters omdat zij steun aan de Catalaanse regering bieden bij de uitvoer van het referendum, is ook op initiatief van het OM in Barcelona. Met al deze acties handeld de openbaar aanklager buiten zijn bevoegdheden om, daar er reeds een strafrechtelijk onderzoek over deze zaak bij het Hooggerechtshof loopt en genoemde gevallen daaraan toegevoegd zouden moeten worden . Het Hooggerechtshof in Catalonië heeft nu de openbaar aanklager zijn bevoegdheden omtrent het referendum afgenomen en is het de rechtbank die vanaf nu de scepter zwaait. Weliswaar veranderd er praktisch niet veel: het referendum blijft verboden en de stemlokalen moeten nog steeds door de Mossos d’Esquadra, Guardia Civil en Nationale politie worden ontruimd en afgesloten voordat het stemmen begint. Maar in dit geval is het een, in theorie, onafhankelijke [1] rechtbank en niet de openbaar aanklager die in directe dienst is bij de overheid en onder hoede staat van de huidige PP regering. De afname van de bevoegdheden door het Hooggerechtshof is daarom een blamage voor de regering van Rajoy en zijn openbaar aanklager die de afgelopen dagen straffeloos alle regels van een vrije westerse democratische samenleving heeft overtreden, en ook de Spaanse wetten.

Het geplande debat in het Spaanse Congres over de overheidsbegroting volgende week gaat niet door. De PP regering van Rajoy heeft geen meerderheid meer sinds de Baskische partij PNV haar steun ingetrokken heeft. De Basken voelen zich ongemakkelijk over de manier hoe Rajoy met de mensenrechten in Catalonië om gaat. De Basken hadden zich eerder laten omkopen met de belofte van een fianciële regeling voor het Autonome gebied voor de komende vijf jaar. Opnieuw zijn er geluiden te horen in het Congres over een motie van wantrouwen. In het voorjaar had zo’n motie, die door Podemos werd ingediend, nog geen meerderheid. Nu valt het nog te bezien. Voorlopig steunt de socialstische partij PSOE, tweede partij in het Congres, het beleid van Rajoy tegen Catalonië nog steeds.

De internationale pers toont steeds meer haar ongenoegen over het handelen van de regering van president Rajoy. Op de persconferentie van de Europese Commissie werd door journalisten van verschillende landen kritisch gevraagd naar de mening van de EC over de toestand in Catalonië. De EC blijft echter bij haar standpunt dat zij geen mandaad heeft om iets te kunnen doen, het een Spaans interne aangelegenheid is en dat zij een andere interpretatie van de realiteit heeft. Politici van het Europese parlement, 55 om precies te zijn, laten een geheel ander geluid horen dan de EC. Zij hebben een brief naar Rajoy gestuurd dat hij onmiddellijk moet stoppen met zijn vervolgingen en onderdrukkingen in Catalonië en de mensen vrij moet laten stemmen. Blijkbaar voelt president Rajoy dat de kritiek tegen zijn politiek groeiend is. Hij is vanddag en morgen afwezig zijn op de topconferentie van de EU ministers in Tallin.

Twee experts van het hoge commissariaat van de VN voor mensenrechten,  Alfred de Zayas en David Kaye, doen aangifte van de schending van de mensenrechten door Spanje in Catalonië.

2. Begeleiding burgemeester naar OM
Vandaag hebben we onze burgermeester van Solsona, David Rodriguez, vergezeld toen hij bij de openbaar hoofdaanklager moest voorkomen om verantwoording af te leggen. De burgermeester zit ook in het Parlement en moet daarom in Barcelona voor het OM verschijnen. Er was een autobus voor zo’n 50 personen georganiseerd. Veel mensen gingen op eigen gelegenheid en anderen die in Solsona woonachtig zijn, maar in Barcelona werken of studeren, kwamen naar het gebouw van het OM. Er waren naar schatting zo’n 100 mensen uit Solsona. Het was een feestelijke, gezellige en saamhorige manifestatie. Twee TV kanalen deden verslag van het gebeuren, zoals meestal het geval is. De begeleiding werd door de burgemeester als een grote steun ervaren. In de gehoorzaal was het geroep van de manifestanten uit Solsona goed te horen, zo zei hij. Hij vertelde dat hij heeft geweigerd om een verklaring af te leggen omdat de aanklager geen legitimiteit heeft, zeker nu zijn bevoegdheid door het Hooggerechtshof is afgenomen, en illegaal handelt in zijn zaak en die van zijn 713 collega burgermeesters.

Vandaag staken de universiteiten en scholen om te protesteren tegen de schendingen van onze fundamentele rechten. Op de Plaça Universitat en op andere plaatsen in Barcelona zijn manifestaties door studenten gaande. Bij aankomst van onze bus in Solsona wachtte een grote groep scholieren ons op, gekleed in de ‘Estelada’ (Catalaanse onafhankelijkheidsvlag), en werd de bus onder protestzangen en het roepen ‘wij zullen stemmen’ (zij niet: ze waren allemaal minderjarig) tot aan de bushalte begeleid. Daar werd door iedereen het Catalaanse volkslied ‘Els segadors’ (De maaiers) gezongen.

3. De sfeer en wat ons de komende dagen wacht
Mijn algemene indruk is dat er sprake is van een zeer grote saamhorigheid onder de mensen. Hoe meer de regering van Rajoy verbied om te gaan stemmen, hoe meer politie hij stuurt, hoe meer vastberaden de mensen hier zijn om aanstaande Zondag te gaan stemmen. Er zijn in veel plaatsen plannen om de scholen en andere stemlokalen vanaf Vrijdagmiddag tot Zondag ochtend 9 uur te bezetten, wanneer het stemmen begint. Alles in een feestelijke stemming, waarbij allerlei activiteiten worden georganiseerd en ook de ‘innerlijke mens’ niet wordt vergeten. Dat laatste heeft in het Middellandse Zee gebied van Catalonië een zeer belangrijke plaats. De algemene gedachte is dat gebruik van geweld absoluut uit de boze is, zelfs bij de jongerenorganisaties en de (jongeren) politieke partij La CUP. Maar de politie zal wel enige moeite moeten doen om de bezetters uit de stemlokalen te verwijderen. Ook gedurende de gehele dag van de stemming op 1 Oktober wordt door de stemmers zelf de wacht gehouden zodat de stembussen niet in beslag worden genomen. Een bar, koelkasten en barbecues staan in onze plaats reeds op het punt om te worden geïnstalleerd op het plein bij het stemlokaal.

[1]

Of de gerechtelijke macht ook daadwerkelijk onafhankelijk is, valt sterk te betwijfelen. Het lijkt er sterk op dat veel rechters een verlengstuk vormen van de regering. Wetten worden op een speciale manier geïnterpreteerd, geheel tegen de bestaande jurisprudentie in. Ook de acceptatie van de aanklacht tegen de leiders van ANC en Omnium Cultural dat zij aanstichters zijn van oproer laat de partijdigheid van het Hooggerechtshof zien. Hiervoor heeft het Hooggerechtshof een wet uit 1974 toegepast. Een wet die gedurende het Franco tijdperk werd ontworpen en met de intrede van de democratie is geannulleerd door het aannemen van de grondwet van 1978.

Please follow and like us:
error

day -4

Besiege of schools
The public prosecuter in Catalunya has issued an order to the Catalan police, Mossos d’Esquadra, to besiege the schools and other buldings where the voting of the referendum will take place next Sunday. Schools will have to be emptied at Friday afternoon, closed hermetically and keys will have to be handed over. Following Spanish law, the Mossos d’Esquadra are oblidged to follow the orders from the public prosecuter. Not doing so will be regarded as disobedience, which is regarded as a grave crime, especially in case it concerns a police. The Catalan referendum law however, implies its own legality in order to allow the voting. This legality is opposite to the Spanish one as it does not accept the Spanish constitution. It may be clear that the Spanish justice does not accept the Catalan legality. So the big question is whether the Mossos will obey the Spanish or Catalan legality the day before and during the day when the voting takes place. The Catalan minister of internal affairs and head of the Mossos said the order of the public prosecuter will provoke a disruption of public order and, therefore, is in contrast with the police’s main task.

Please follow and like us:
error

dag -4

Omsingeling scholen
De openbaar hoofdaanklager in Catalonië heeft de Catalaanse politie, Mossos d’Esquadra, geboden om de scholen en andere gebouwen te omsingelen die gebruikt gaan worden als stemlokaal. De scholen moeten vrijdag na schooltijd leeggeruimd worden, vanaf dat moment hermetisch worden afgesloten en de sleutels moeten worden afgeleverd. Volgens de Spaanse wet moet de Mossos d’Esquadra gehoor geven aan de openbaar aanklager. Het niet opvolgen van een order geld als wettelijke ongehoorzaamheid waar een zware straf voor staat, zeker als het de politie betreft. De referendumwet heeft echter haar eigen, Catalaanse, legaliteit gecreëerd om het referendum mogelijk te maken. Deze legaliteit staat recht tegenover die van de Spaanse, daar de referendumwet zich boven de Spaanse grondwet stelt. Het mag duidelijk zijn dat de Spaanse justitie de Catalaanse legaliteit niet accepteert. De grote vraag is dus aan welke legaliteit de Mossos d’Esquadra de dag voor en tijdens het referendum uiteindelijk gehoor zullen geven. De Catalaanse minister van binnenlandse zaken en hoofd van de Mossos zei dat de opdracht van de openbare aanklager tot het verstoring leidt van de openbare orde en daarom tegenstrijdig is met de principiële oprdracht van de Catalaanse politie.

Please follow and like us:
error

day -5

5 days before the referendum to be held at 1 October about the independence of Catalonia

More restrictions on freedom of expression
Yesterday about ten people and private organizations were visited by the police or Guardia Civil (GC). They will have to declare at the public prosecutors office because they cloned the official websites of the Catalan Government concerning the referendum on independence. The official site is closed after the law of referendum was declared non-constitutional, but it may freely be published by private organizations and citizens.

Also the Internet site of Assemblea Nacional Catalunya (ANC), the private organization of the independence movement, has been closed yesterday night by the GC, even without any notice beforehand as required by Spanish law. During the last hours about 140 private websites related to the referendum have been closed. Meanwhile the European Commission, by means of  Margaritis Schinas, declares it concerns an internal Spanish affair, as usual. Even after repetitive questions that fundamental rights are vulnerated in Catalunya.

Announcement imprisonment president Puigdemont
The head of the Spanish public prosecutor, José Manuel Maza, did yesterday not exclude the possibility to arrest Catalan president Puigdemont. He said this during an interview at radio channel Onda Cero. Though at this moment it is not the most convenient moment, as his imprisonment will be taken as an argument for the independence movement. He prefers to take action after 1 October, the date of the referendum. The public prosecutor is performing as a politician here. Maza does not even hide anymore he is vulnerating the three pillars of democracy.


Refusement Catalan police

The Catalan police, Mossos d’Esquadra, refuses to hand over its command to the head of the GC and third man at Internal Affairs, Diego Pérez de los Cobos, who is also the brother of ex-president of the Constitutional Court. It’s all in the family.

Please follow and like us:
error

dag -5

Daar ik gister niets geschreven heb, maar er wel dingen zijn gebeurd, hier even een samenvatting.

Verdere beperking van vrijheid van meningsuiting.
Een tiental mensen kregen bezoek dat van de politie dat zij een verklaring voor de openbaar aanklager moeten afleggen. De websites van de Catalaanse overheid met betrekking tot het referendum waren door de Gaurdia Civil (GC) afgesloten omdat de referendumwet was opgeschort door het Constitutioneel Hof (TC). De Internetpagina’s van die site werden echter her en der gekopieerd door particulieren, die zij vervolgens zelf weer onder een ander domeinnaam publiceerden. Het verbod van publicatie door het TC geld alleen voor de Generalitat van Catalonië, niet voor particulieren. Het klonen en publiceren van deze Internetpagina’s is dus volkomen legaal. Deze particuliere websites zijn inmiddels ook door de GC afgesloten en de eigenaren worden nu verhoord door de openbaar aanklager. Ook iemand uit onze woonplaats Solsona moet hierom vandaag voor de rechtbank in Lleida verschijnen. Een groepje mensen is ter ondersteuning met hem meegegaan.om-lleida

Zoals kan worden gezien, is Tweety een symbool geworden voor de vrijheid van meningsuiting. Dit, naar aanleiding van de politieboot in Barcelona. De parlementaire EU groep Compromís heeft reeds vragen aan de Europese Comissie gesteld over de arrestatie van één van de eigenaren van zo’n website.

Ook de website van de burgerorganisatie Assemblea Nacional Catalunya (ANC),  één van de belangrijkste motoren achter de onafhankelijkheidsbeweging, is door de GC afgesloten. Dit gebeurde tijdens de huiszoeking van de GC op het hoofdkantoor en zonder dat de burgerorganisatie vooraf een waarschuwing had gekregen, zoals volgens de wet verplicht is. Hun website is nu gevestigd onder http://assemblea.eu/. Als paddestoelen springen alternatieve websites uit de grond.

De afgelopen uren zijn er zo’n 140 websites door de Spaanse overheid uit de lucht gehaald. Op de persconferentie van de Europese Commissie in Brussel bleef haar woordvoerder, Margaritis Schinas, zelfs na herhaaldelijk vragen over de schendingen van fundamentele rechten in Catalonië, bij zijn verhaal als atijd dat dit een Spaans interne aangelegenheid is.

Artur Mas moet in twee weken 5 miljoen betalen
Het populaire consult op 9 November 2014 werd uitgevoerd door vrijwilligers nadat het officiële consult door het TC verboden werd. De Catalaanse overheid wilde niet in de illegaliteit treden toen het consult door het TC ongrondwettelijk werd verklaard. De voorbereidingen die voor het verbod plaats vonden werden door de overheid volgens de financiële begroting en volkomen wettig gedaan. Zo werden de laptop computers die voor het consult gebruikt werden, door het ministerie van onderwijs aangeschaft en na het consult in het middelbaar onderwijs gebruikt. Ex-president Artur Mas, zijn vicepresident, minister van onderwijs en het hoofd van zijn kabinet werden veroordeeld voor wettelijke ongehoorzaamheid. Zij werden echter vrijgesproken voor verkwisting van overheidsgeld. Een andere rechtbank, het Tribunal de Comptes, klaagt hen nu alsnog aan voor verkwisting van overheidsgeld. Zij moeten daarom binnen 14 dagen 5,2 miljoen Euro’s als borg betalen die het consult heeft gekost, inclusief de volle prijs die toen voor de laptopcomputers is betaald. Worden de betalingen niet binnen de termijn overgemaakt, dan worden de bankrekeningen en bezittingen van de politici in beslag genomen. Mas noemt dit machtsmisbruik typisch van een politiestaat, puur om personen te vervolgen en kapot te maken. Volgens hem kan het geen toeval zijn dat de boete vlak voor het referendum wordt geheven; het dient ter afschrikking en intimidatie voor de huidige politici.

Aankondiging arrestatie president Puigedemont
De openbaar hoofdaanklager, José Manuel Maza, sloot gisteren in een interview voor radio Onda Cero niet uit dat de Catalaanse president Puigdemont gearresteerd zal worden. Hij zei dat hij dit dit liever na 1 Oktober doet, om te voorkomen dat hij een martier zal worden en dat zijn arrestatie in het voordeel van het referendum zal uitdraaien. Een openbaar hoofdaanklager die politiek bedrijft. Ze doen niet eens hun best meer om te verbergen dat ze de scheiding van de machten, de pilaren van de democratie, om zeep hebben geholpen.

Weigering Catalaanse politie
De Catalaanse politie, Mossos d’Esquadra, blijft weigeren dat het commando onder toezicht komt van het hoofd van de GC en derde man op het ministerie van Binnenlandse Zaken, Diego Pérez de los Cobos, broer van ex-president van het TC en uitgesproken anti-Catalaans. We blijven dicht bij huis.

Please follow and like us:
error

dag -7 (3)

1. Valse berichtgeving

Gisteren werd in vele media gemeld dat de Spaanse overheid de controle over Catalaanse politie had overgenomen. Dit is feitelijk onjuist. De openbaar aanklager wilde dit wel bewerkstelligen, maar de Catalaanse politie zei de openbaar aanklager dat hij daar niet toe gerechtigd is, want er is geen gevaar voor de openbare orde en veiligheid die de Mossos d’Esquadra niet zelf aankunnen. Het Statuut en de politiewetten zijn bijzonder duidelijk over wie de baas is over de Catalaanse politie. Een openbaar aanklager kan dit niet zomaar veranderen. Daarvoor moet president Rajoy eerst de noodtoestand uitroepen. Hiervoor is toestemming van het Spaanse Congres nodig. Dit durft hij niet. Hij durft het politieke risico niet te nemen. Vorige week stemde een meerderheid tegen Rajoy’s acties in Catalonië. Dat zou hem politiek de das om doen. En dat is het laatste wat hij kan gebruiken.

Veel media, vooral die van Madrid zoals El País, en sociale netwerken meldden de overname echter als een voldongen feit [1]. Het bericht werd professioneel op de sociale netwerken rondgezongen en er werd opgeroepen tot een fel protest. De oproep werd direct door het ANC, de motor achter de onafhankelijkheidsbeweging, ontkracht en meldde dat er geen manifestatie voor vandaag op het programma staat.

De Spaanse overheid hoopt op deze manier dat de Catalanen boos de straat op gaan en dat het tot een manifestatie uitloopt, hopelijk met enig element van geweld. Dat is waar men in Madrid op zit te wachten om een excuus te hebben om de Nationale politie uitgebreid in Catalonië in te schakelen. Het herkennen van valse berichten is in deze periode zeer belangrijk, daar zij ongewenste acties kunnen uitlokken. Er wordt daarom gewaarschuwd alleen berichten uit de bekende en officiële media en de Catalaanse overheden voor als waar aan te nemen en andere berichten te negeren.

Ondertussen gaan we hier in Catalonië rustig en op vreedzame en feestelijke  manier onze eigen gang,  zoals we altijd hebben gedaan, met de campagneactiviteiten voor  ‘Sí’. In mijn woonplaats, Solsona, staat een yogasessie op het programma om de zenuwen te leren beheersen voor de laatste week, tot de dag van het referendum. Nog zeven dagen. Tik, tak,…

2. Politietekort
Vandaag hield de Spaans politieke partij Podemos, inclusief haar Catalaanse tak Podem, een conferentie van haar parlementariërs in de stad Saragossa. Buiten de sporthal waar de conferentie plaats vond, protesteerden zo’n 300 ultrarechtsen, met Spaanse vlaggen uit de Franco periode, tegen het te houden referendum in Catalonië. Op een gegeven moment wilden ze zelfs naar binnen om de vergadering te verstoren. De deuren van de sporthal werden evenwel gesloten nog voordat de ultra’s naar binnen konden. Echter, de politici van Podemos konden ook niet meer naar buiten. Er is een tekort aan politie in Saragossa om de parlementariërs een veilige uitgeleide te kunnen geven. Een groot deel van het Spaanse politiecorps zit in Catalonië, op zoek naar stembriefjes om het referendum te voorkomen. De prioriteit van de Spaanse regering ligt blijkbaar bij het onderdrukken van een democratische uitoefening in Catalonië, in plaats van de veiligheid van haar burgers, waaronder die van gekozen parlementsleden.

3 Oproep tot verhoor van de burgemeester
De burgermeester van onze plaats Solsona en tevens parlementariër van de groep JxSi, David Rodríguez, wordt komende Donderdag voor het Hooggerechtshof in Catalonië opgeroepen voor verhoor. Hij is één van de ruim 700 burgermeesters die steun aan de regering geeft voor het referendum. Omdat hij zitting heeft in het Parlement, is hij juridisch onschendbaar en kan daarom niet door een gewone rechtbank worden verhoord. Vanuit de burgerorganisatie ANC organiseren we een bus om hem te begeleiden.

[1]

Ook de Nederlandse journalistiek, zoals het NOS, laat enkele grote steken vallen door de berichten uit de Madrileense pers klakkeloos over te nemen over de interventie van de Mossos d’Esquadre en de Spaanse overheid op haar woord te geloven. Zij zou er goed aan doen haar licht in Catalonië zelf eens op te steken. Wat bedoeld de auteur van het artikel met: “Ondertussen wordt alles uit de kast gehaald om ervoor te zorgen dat het niet uit de hand loopt”? Houdt dat ook in als de mensen gaan stemmen op 1 Oktober? Want daar is al die politie voor gekomen! Trouwens, het schip met de eend Tweety is geen ferry, maar een cruiseschip en de auto’s van de Nationale politie (en geen Guardia Civil) staan buiten op de kade, niet in het autoruim, want dat heeft een cruiseschip doorgaans niet. De grappen over de Tweety boot zijn trouwens niet meer bij te houden. Als laatste wil ik opmerken dat het artikel spreekt over een ‘veiligheidsoperatie’. Dat is het niet: de Mossos d’Esquadra zijn perfect in staat de veiligheid in Catalonië te garanderen. Dat heeft zij bij de afwikkeling van de terroristische aanslagen in Barcelona en Cambrills afgelopen Augustus duidelijk bewezen. Gezien de genoemde onnauwkeurigheden en feitelijke onjuistheden kan dit geen serieuze journalistiek meer genoemd worden. De Nederlandse lezer heeft, zeker van de publieke omroep, het recht om juist geïnformeerd te worden, zeker als het gaat over zulk een belangijke zaak.

Please follow and like us:
error

dag -8

Overname van de Catalaanse politie door Spanje
Vanochtend vond een gezamelijke vergadering plaats van de hoofden van alle Spaanse politiecorpsen die in Catalonië operationeel zijn, de openbaar hoofdaanklager en, geheel tegen de wet, een lid van de Spaanse regering. (De aanwezigheid van een lid van de Spaanse regering is een directe schending van de scheiding van wetgevende en uitvoerende macht.) De Catalaanse politie, de Mossos d’Esquadra. werd te kennen gegeven dat zij vanaf heden onder controle van de Spaanse regering vallen. Majoor Trapero van de Mossos d’Esquadra heeft gezegd dat dit onacceptabel is. Hij zegt dat de overname door de Spaanse regering niet nodig is daar er reeds een Raad van Veiligheid is die de coördinatie van de verschillende politiecorpsen onder haar hoede heeft. De Catalaanse minister van binnenlandse zaken, Quim Forn, zal via gerechtelijke weg de resolutie van de openbaar hoofdaanklager aanvechten.

Please follow and like us:
error

De trots om opstandeling te worden genoemd

Bron: Redactioneel Vilaweb

Noot vertaler
Naar aanleiding van de beschuldiging dat de presidenten van de burgerorganisaties Assemblea Nacional Catalana (ANC) en Omnium Cultural worden beschuldigd van ‘sedios’.

Het Spaanse woordenboek DIEC vertaald dit als: Opstandeling tegen de gevestigde orde

Het RAE: Collectieve opstand en geweld tegen de autoriteiten, de openbare orde en de militaire discipline, zonder dat het niveau van rebellie wordt bereikt.

Beide burgerorganisaties zijn de motor achter de onafhankelijkheidsbeweging, maar hebben bovenal democratie en vreedzaamheid als prioriteit. De manifestaties van de afgelopen zes jaren op 11 September, waarin 1 a 2 miljoen mensen aan deelnamen, laten dit vreedzame karakter overtuigend zien.

Redactioneel Vilaweb, 23 September 2017

Nu noemen ze ons opstandelingen. In feite, beschuldigen ze ons van opstandelingen. Tegen ons allemaal die naar de protestmanifestaties zijn gegaan om onze Catalaanse overheidsinstituten te verdedigen. Met tienduizenden personen, honderdduizenden personen We zijn allemaal opstandelingen. Dit zegt de openbaar aanklager Miguel Ángel Carballo Cuervo op een papier dat de geschiedenis in zal gaan als de beroemde gerechtigheid. Hij zal het nooit begrijpen, maar de beschuldiging is voor mij een eer.

Want ik denk dat het een eer is om van opstandeling beschuldigd te worden door een staat die haar eigen wetten vertreedt om de democratische rechten aan te vallen. Het is een eer om beschuldigd te worden van opstandeling door hen die politici gevangen nemen, de media bedreigen, het recht op vrije briefwisselingen aanvallen, websites sluiten, de onderlinge afhankelijkheden en hiërarchie van een regering negeren, huiszoekingen doen in drukkerijen zonder gerechtelijke bevel of schooldirecteuren bedreigen. Onder deze omstandigheden en met zulk gedrag, wil ik onder de verdedigers behoren: ik prefereer beschuldigd te worden van opstandigheid.

Het is een privilege om beschuldigd te worden van opstandigheid wanneer het gaat om de democratie te verdedigen. Wanneer ze een uitvlucht zoeken in een grondwet die door de militairen van Franco werd gedicteerd. Wanneer ze ons zeggen dat hun papier belangrijker is dan wat onze handen kunnen , maakt niet uit wat we doen. Misschien hebben we alles bijelkaar gezien er veel te lang over gedaan om ons er mee te confronteren. Maar het taboe houdt geen steek: het zijn de mensen die beslissen, niet de oude, gebarsten tafels (grondwet, vert.) die we niet meer als de onze beschouwen.

Sterker nog, deelnemen aan een opstand is vandaag de dag een standpunt zonder excuses. Want degenen die ons van opstandigheid beschuldigen, proberen alleen maar hun corrupte regiem in stand te houden en zien deze voor het eerst serieus bedreigd. En ik zal me nooit aan de kant scharen van degenen die cynisch zeggen ‘de dader moet zelf voor de gevolgen opdraaien’ terwijl ze zelf de meest corrupte politieke partij in Europa zijn met honderden leden die nog geen verantwoording hebben afgelegd, terwijl ze ongestraft harde schijven vernietigen [1], terwijl ze de scheiding tussen de machten geweld aan doen en de overheidsinstellingen naar hun hand stellen, alleen maar voor hun eigenbelang en voor hun partij.

Maar bovenal, wil ik hierbij zeggen dat vandaag de dag is opstandigheid een morele plicht. Ik ben opstandig want ik neem stelling. Ik kan me geen afstandelijke houding permitteren in een situatie van papiertjes tegen gewapende politie, democratisch gekozen politici tegen een aanklager en speciale rechtbanken, de stem van een vreedzaam volk tegen de brute kracht van een niet legitieme staat. Sterker zelfs: ik ben opstandig, en met trots, want ik heb dit van jongs af aan geleerd en sindsdien heb ik altijd geloofd dat tussen vrijheid en tirannie is eenvoudigweg geen mogelijkheid om te kiezen.
[1]
De PP heeft in haar hoofdkantoor in Madrid de harde schijven van de computers van hun penningmeester op professionele wijze geformatteerd. Dat was op een moment toen de penningmeester al in de gevangenis verbleef en een gerechtelijk onderzoek liep (en nog steeds loopt) tegen de penningmeester en de PP zelf wegens een geheime boekhouding. Als excuus voor de vernietiging van de gegevens voerde de PP de bescherming van persoonsgegevens aan.

Please follow and like us:
error