Geel: de kleur van terrorisme

llac-groc

Gisteren speelde FC Barcelona de finale van de Koningsbeker tegen Sevilla. De wedstrijd werd in het nieuwe stadion van Athletico Madrid, Wanda Metropolitano, gehouden. De club Real Madrid kan al jaren niet uitstaan dat Barça deze finale in haar stadion speelt. Ondanks dat deze club ‘koninklijk’ in haar naam draagt heeft zij altijd wel een excuus dat de finale niet in Barnabeu kan worden gespeeld.

Veel supporters van Barça togen naar het stadion met de Estelada (de Catalaanse vlag van onafhankelijkheid), een fluitje en een gele sjaal of T-shirt. Vorige jaren werden de Estelades in grote getale door de Policia Nacional bij de ingang van het voetbalstadion in beslag genomen. Nu er een gerechtelijke uitspraak ligt dat de Estelada valt onder het recht van vrije meningsuiting, werden deze toegelaten. Hetzelfde kan niet worden gezegd van de fluitjes, de gele T-shirsts, sjaals et cetera. De gele kledingstukken dienen als protest tegen de Catalaans politieke gevangenen. De fluitjes dienen als technische ondersteuning terwijl het Spaans volkslied wordt gespeeld. Ondanks de inbeslagname van de fluitjes, was het fluitconcert tegen de koning, die de onderdrukking tegen de Catalanen ondersteund, van ongekende omvang.

De vereniging van ‘Advocaten voor het Recht’ hebben aangekondigd om aangifte in te dienen tegen deze inbreuk op het recht van vrije meningsuiting. De burgerorganisatie ANC belooft een ieder die zijn T-shirt of sjaal moest inleveren, een nieuwe te geven.

De sportieve revanche bleef echter niet uit: Barça won de finale met 5-0. Meer overwinningen zullen volgen (de Liga staat op het punt te vallen), maar hopelijk was dit de laatste Copa del Rei die Barça speelde als ingezetene van het Spaanse koninkrijk.

Minister Zoido van binnenlandse zaken liet zijn ministerie afgelopen Vrijdag reeds een ‘beschouwing’ (lees: dreigement) publiceren dat het uitfluiten van het Spaans volkslied en de koning een vorm van geweld en terrorisme is. Dit is het Spanje anno 2018, lid van de Europese Unie en de Verenigde Naties, en daarom geacht een democratische rechtsstaat te zijn.

geel

Please follow and like us:
error

Een barst in het fort Spanje

llac-grocNaast de beschuldiging van oproer en wettelijke ongehoorzaamheid, worden vele Catalaanse politici beschuldigd van misbruik van overheidsgelden. Sommigen zitten alleen voor deze beschuldiging onvoorwaardelijk in de gevangenis of moesten uitwijken naar het buitenland. Daar het er sterk op gaat lijken dat de uitgeweken politici niet zullen worden uitgeleverd wegens oproer, met name president Puigdemont die in Duitsland verblijft, probeert de rechter dat zij worden uitgeleverd wegens misbruik van overheidsgeld voor het organiseren van het referendum van 1 Oktober.

In zijn onderzoeksverslag noemt rechter Llarena van het Spaans Hooggerechtshof deze misdaad. Hij steunt zijn bewijsvoering aan de hand van de politieverslagen van de Guardia Civil. Deze berekend het misbruikte geld op een totale som van 1,6 miljoen Euro’s.

Nu wil het geval dat sinds November 2015 de Catalaanse financien reeds onder streng toezicht staan van het Spaanse ministerie van financien, met minister Montoro als de grote baas van deze tent. Sinds afgelopen Juni werd dit toezicht verscherpt om te voorkomen dat geen enkele Euro aan het referendum zou worden besteed. Zo moeten zelfs de afdelingen Oncologie van de ziekenhuizen sindsdien al hun rekeningen insturen en laten goedkeuren, om maar een voorbeeld te geven. Op 20 September jongstleden werden de bankrekeningen van de Catalaanse overheden door Montoro in beslag genomen, Er kon toen zelfs geen ambulance voertuig meer door de tolpoortjes van de snelwegen zonder zijn toestemming, om maar bij de gezondheidszorg te blijven. Volgens deze minister is er daarom geen enkele cent besteed door de Catalaanse regering van Puigdemont om het referendum te financieren. De bewering van Montoro afgelopen Maandag viel als een emmer koud water over de Spaanse politici en de media. Sommige media noemen de minister van financien al medeplichtig en zeggen dat hij zich voor de rechtbank zal moeten verantwoorden.

We hebben nu dus te maken met een typisch Kafkiaans probleem. Of minister Montoro heeft zijn werk niet goed gedaan, jokt of werkt stiekem samen met de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging. Gezien zijn reputatie lijkt dat laatste zeer onwaarschijnlijk. Of de Guardia Civil, dat bij het ministerie van Binnenlandse zaken hoort en waar ene kolonel Pérez de los Cobos (broer van de ex-president van het Constitutioneel Hof) de scepter voert, heeft een erg lange duim en heeft de gehele aanklacht van misbruik van overheidsgelden, tot op twee cijfers achter de komma, bijelkaar verzonnen. In ieder geval is gebleken dat de Guardia Civil naast een rijk inbeeldingsvermogen (ze verzon de stad Sant Esteve de les Roures, alwaar op 1 Oktober hevige weerstand werd geboden tegen het politieoptreden) nogal moeite heeft met de meer exacte wetenschappen (er zitten optelfouten in de politierapporten bij het berekenen van het zogenaamd misbruikte overheidsgeld). Rechter Llarena heeft nu dus een probleem als een kasteel. Hij heeft een aanklacht wereldwijd bekend gemaakt door middel van het  internationaal (Europees) arrestatie-en uitleveringsbevel. Dit is de tweede keer dat hij zo’n bevel uitvoert, nadat hij het eerste uitleveringsbevel had ingetrokken. Zijn reputatie als rechter van het Spaans Hooggerechtshof, en daarmee die van de Spaanse justitie, heeft al flinke schade opgelopen door de weigering van uitlevering van president Puigdemont door Duitsland wegens oproer. De justitie van Schleswig-Holstein vind namelijk geen enkele aanwijzing dat Puigdemont de wapens tegen Spanje heeft opgepakt. Deze Duitse justitie, en hoogst waarschijnlijk ook die van België en Schotland (Zwitserland heeft al laten weten dat de motieven van politieke aard zijn en dat daarom van uitlevering geen sprake kan zijn), kunnen nu alleen de Catalaanse politici uitleveren wegens misbruik van overheidsgeld. Maar president Rajoy en zijn minister van financien beweren bij hoog en bij laag dat er geen cent van de overheid is misbruikt voor het referendum. Llarena eist nu, notabene publiekelijk, van Montoro dat hij dit moet aantonen. De minister van financien moet dus zijn onschuld zelf bewijzen. De wereld op zijn kop. Het lijkt er op dat de rechter van het Hooggerechtshof zich wil indekken en probeerd de schuld voor een mislukte uitlevering bij het ministerie van financien te dumpen. En indien minister Montoro zijn onsculd niet bewijzen kan, wordt hij dan ook per direct onvoorwaardelijk gevangen gezet wegens misbruik van overheidsgeld, net als de Catalaanse politici? Want per slot van rekening was hij verantwoordelijk voor de Catalaanse financien gedurende de afgelopen drie jaren. Of wordt de minister van Binnenlandse Zaken, samen met de broer van de ex-president van het Constitutioneel Hof, aangeklaagd wegens machtsmisbruik en valse aangifte?

Ook de politieke geloofwaardigheid van de Spaanse regering loopt een grote deuk op met de tegenstellinegn tussen het ministerie van financien en van de Guardia Civil, met het ministerie van justitie daar tussen in. De gedoogpartners van de regering Rajoy, de partijen Ciutadans en PSOE, willen Montoro in het Congres aan de tand voelen. Een politieke storm zonder weerga lijkt op komst als Puigdemont niet kan worden uitgeleverd omdat niet kan worden aangetoond dat hij publiek geld heeft misbruikt voor het referendum.

Vreemd genoeg heeft de rechter van het Hooggerechtshof niet verder geïnformeerd of de cijfers zoals berekend door de Guardia Civil wel kloppen. Ondanks dat er door het Catalaans Gerechtshof reeds een onderzoek liep wegens misbruik van overheidsgeld door de Catalaanse regering en ondanks dat alle financiele informatie bij het ministerie van financiën reeds bekend was. Of misschien had Llarena deze informatie wel, maar hij had er geen belang bij?

Het kan niet lang meer duren voordat het kaartenhuis, de klucht van de rechter van het Hooggerechtshof dat voor een gerechtelijk onderzoek moet doorgaan, in elkaar stort. En daarmee ontstaat dan een zeer groot gat in de muur van het fort dat Spanje heet.

Vrijheid voor de politieke gevangenen in Spanje, de vervolgden en voor de politici in ballingschap.

Please follow and like us:
error

Kijk altijd vooruit

llac-groc Afgelopen Maandag zaten Jordi Sànchez en Jordi Cuixart, de leiders van de burgerbewegingen Assemblea Nacional Catalana en Omnium Cultural, en half jaar in de gevangenis. Ze worden beschuldigd van oproer van gewapend geweld tegen de Spaanse staat. Hierop staat 30 jaar gevangenisstraf. Als protest tegen deze politieke gevangenen werd voor de deuren van de gemeentehuizen in vele dorpen een manifest voorgelezen dat Jordi Sànchez geschreven had.

De Nederlandse vertaling luidt als volgt:

Deze Maandag, precies zes maanden na mijn gevangenneming, informeert de rechter mij over het gerechtelijk proces. Ik voel me gegijzeld voor een algemene zaak waar men probeert de burgerbeweging te verstikken die voorstander is van een overeeenkomst om op democratische manier het zelfbeschikkingsrecht, het recht om over zichzelf te kunnen beslissen, uit te voeren.

Dit gerechtelijk proces heeft de vrije uitvoering van het politieke recht en de vrijheden van de burgers tenniet gedaan. Ook de scheiding van de machten, waar zonder dit een democratie ten dode is opgeschreven, verdwijnt.

Ze beschuldigen ons van oproer om de vrijheid van meningsuitdrukking het zwijgen op te leggen. Ze klagen ons aan van opruiing om het recht van demonstratie zwaar te kunnen straffen. We staan terecht vanwege lidmaatschap van een criminele organizatie om het recht van vereniging te kunnen vervolgen. Ze spreken over verzonnnen geweld en tumulteuze opstanden als bewijs van onmacht en woede vanwege de grootste protestdemonstraties die op de meest geciviliseerde en vreedzame manier zijn gehouden zoals Europa ooit heeft gekend en zoals de wereld heeft kunnen zien.

Vanuit de gevangenis vraag ik u om je niet te laten intimideren. Denk aan de jaren die voor ons liggen. Kijk altijd vooruit en zoek de vrijheid en democratie om de band van de samenleving te kunnen behouden.

Geef niet toe aan de chantage, aan de angst en aan de verleiding van geweld. Draag, in onze naam, het voorjaar van de republikeinse glimlach in alle hoeken van het land.

Dank jullie wel dat jullie ons niet vergeten.

“Licht in de ogen en kracht in de armen!”

Jordi Sànchez

 

Vrijheid voor de politieke gevangenen in Spanje, voor de vervolgden en voor de politici in ballingschap.

Please follow and like us:
error

Meer gerechtelijke vervolgingen in Catalonië

llac-grocDe rechtsvervolgingen in Spanje tegen de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging worden steeds agressiever. Gisteren moest een inwonder van Tarragona voor de rechter verschijnen omdat zij wordt aangeklaagd wegens oproep tot haat tegen de politie. Zij had een spandoek op haar balkon gehangen met de text “Police go home”. In de plaats Igualada worden de deelnemers door de politie geïdentificeerd die iedere dag om 20:30 uur voor het concertgebouw een nationaal liedje zingen. Daar het meer dan 30 personen zijn, zou dit illegaal zijn. Vanochtend werden twee leden van de Comitès de Defensa de la República (Comité ter Verdediging van de Republiek, CDR) beweging gearresteerd. Gedurende de paasdagen hadden de CDR wegen geblokkeerd en de hefbomen van de tolpoorten tijdelijk weggehaald (later werden ze weer terug gemonteerd), waardoor het verkeer gratis van de tolwegen gebruik kon maken. Zij worden aangeklaagd voor oproer en terrorisme. Inderdaad: terrorisme voor het vreedzaam blokkeren van een snelweg of het gratis doorgang verlenen op de tolwegen. Er stonden toen enkele verkeersagenten bij en die keken er naar. Ingrijpen leek de Catalaanse politie op dat moment niet nodig. De arrestanten worden overgebracht naar Madrid om te worden verhoord door het Audiencia Nacional, dezelfde rechtbank die de leiders van de burgerbewegingen in voorlopige hechtenis heeft gesteld. Ook zes andere CDR leden zijn vanochtend gearresteerd vanwege de manifestatie voor de deur van het Catalaans Parlement op 30 Januari. Men manifesteerde als ondersteuning bij het instellen van president Puigdemont. De plenaire vergadering werd toen op het laatste moment afgelast. Zij worden aangeklaagd wegens oproer tegen de Spaanse overheid. De campagne van criminalizatie van het CDR door de Spaanse politiek en de media, zoals ik in een vorige artikel beschreef, begint haar ‘vruchten’ af te werpen. Iedereen die van mening is dat Catalonië onafhankelijk van Spanje moet worden en deze mening uit, is vogelvrij en kan op willekeurig moment worden gearresteerd. De vrijheid van meningsuiting, de hoeksteen van een democratische rechtsstaat, is niet meer in Spanje.

De woede van Spanje omdat Duitsland Puigdemont niet uitlevert, de vernedering van de gebroken Spaanse trots en de wens van wraak beginnen hun effect op de samenleving te hebben. De vicepresident van de Duitse SPD partij in het parlement, Rolf Mützenich, ondersteund zijn minister van Buitenlandse zaken met betrekking tot de vrijlating van Puigdemont en hij vergelijkt de Spaanse rechtspraak met die van Turkije.

Vrijheid voor de politieke gevangenen in Spanje, voor de vervolgden en voor de politici in ballingschap.

Please follow and like us:
error

Reacties van Spanje op het niet uitleveren van Puigdemont

llac-grocDe Spaanse pers heeft met grote ongeloofwaardigheid gereageerd dat president Puigdemont niet aan Spanje wordt uitgeleverd. Het Duitse hooggerechtshof van Schleswig-Holstein vind dat Puigdemont nooit gewelddadig is geweest. De media van Madrid vinden het onacceptabel dat een oproerder die de Spaanse staat kapot wil maken niet door een bevriende mogendheid en mede EU-lid niet uitgeleverd wordt. Daarnaast krijgt de regering van Rajoy kritiek dat hij niet voldoende bij bondskanselier Merkel heeft gelobbyd. Iedereen krijgt de schuld, maar men weigert ronduit te accepteren dat de Duitse, de Belgische, Schotse en Zwitserse gerechtshoven, misschien wel eens gelijk zouden kunnen hebben. Het dieptepunt vormt de journalist Jiménez Losantos die in zijn radioprogramma zei dat Spanje 3000 Duitse gijzelaars op de Baleaarse eilanden heeft en dat de biergarten in Beieren wel eens opgeblazen zouden kunnen worden. De politie van München heeft er nota van genomen. Ook de terroristische aanslag in Münster afgelopen Zaterdag werd door sommige Spaanse kranten en in de sociale media door Spanjaarde gevierd. Duitsland krijgt een spoedcursus waarom de Catalanen weg uit Spanje willen.

Afgelopen weekend vierde de PP partij van president Rajoy haar jaarlijkse congres in Sevilla. De Europarlementariër en woordvoerder van de PP groep, Esteban Gonzalez Pons, liet daar weten dat indien bevriende EU landen elkaar niet helpen, het verdrag van Schengen geen zin heeft. Hij heeft ook een brief naar alle EU parlementariërs gestuurd waarin hij de Duitse rechtspraak bekritiseert:’Geen enkele nationale of regionale Spaanse rechtbank zou er ooit over denken om bescherming te bieden aan een individu groep die de grondwettelijke orde van Duitsland probeert te breken. Iets in Europa functioneert niet goed wanneer een regionale rechtbank in twee dagen het gerechtelijk onderzoek tenniet doet waar het Spaanse Hooggerechtshof een half jaar lang aan heeft gewerkt. Lidmaatschap van de EU heeft slechts zin indien de lidstaten elkaar beschermen’. Zoals ik in eerdere artikelen schreef, het onderzoeksverslag van rechter Llarena van het Spaans Hooggerechtshof staat vol met verzinsels en verdraaiingen van de realiteit. Dus zo verbazingwekkend is de conclusie van de Duitse rechtbank niet. Integendeel, het is een logische uitspraak voor een rechtbank in een democratische rechtsstaat. Puigdemont zou nog aan Spanje uitgeleverd kunnen worden wegens misbruik van overheidsgelden. Volgens zijn advocaat zal dit niet gebeuren. Het is overduidelijk dat een eerlijke rechtsspraak in Spanje niet mogelijk is. Bovendien hebben de Spaanse minister van financiën en president Rajoy publiekelijk verklaard dat er geen kosten zijn gevonden in de boekhouding van de Catalaanse overheden voor het houden van het referendum.

Rechter Llarena heeft aangekondigd dat hij het besluit van de Duitse rechtbank zal aanvechten bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Verschillende juristen hebben uitgelegd dat het besluit van de Duitse justitie echter niet aanvechtbaar is. Het Europese Hof dient slechts als advies aan de gerechtelijke macht met betrekking tot interpretatie van de EU reglementen, en niet om een uitspraak van een ander EU land aan te vechten.

Vrijheid voor de politieke gevangenen in Spanje, voor de vervolgden en voor de politici in ballingschap.

Please follow and like us:
error

De tendens van vervolging en vermeend geweld

De juridische vervolgingen door Spanje in Catalonië gaan maar door. Vandaag moeten brandweerlieden van de stad Reus voor de rechter verschijnen. Op 1 Oktober stonden zij, zoals zovele brandweerkorpsen in Catalonië, vooraan in de mensenmenigte om met hun beschermende kleding en helmen het publiek te beschermen tegen de stokslagen en schoppen van de Spaanse politie en Guardia Civil. Zij worden daarom aangeklaagd voor oproep tot haat tegen de politie. Volgens de Spaanse wet kunnen alleen groeperingen met een bepaalde geaardheid, zoals godsdienst, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, ras of geslacht, worden belaagd door haat. Een neutrale overheidsinstantie, zoals politie, kan niet worden belaagd door oproep tot haat. De aanklacht heeft juridisch daarom geen enkele basis. Er worden echter zeer veel Catalanen aangeklaagd voor oproep tot haat tegen de Spaanse politie, waaronder bijvoorbeeld ook de negen leraren van een school in de grensplaats La Seu d’Urgell die na 1 Oktober op pedagogische manier aan de kinderen uitlegden over hoe en wat om de gebeurtenissen te verwerken. De ouders van sommige leerlingen werken als grenswacht bij de Guardia Civil en klaagden de leraren aan.

En als het geen aanklacht wegens odi (oproep tot haat) is, dan is het geweld. Want het gebruik van geweld door de Catalanen is wat Spanje nodig heeft om haar thesis van oproer te ondersteunen. Is er een protest, een staking, een wegblokkade of een tijdelijke(!) verwijdering van de hefbomen bij de tolpoortjes op de snelwegen of welke actie dan ook door de CDR (Comité ter verdediging van de Republiek), dan vind er geweld plaats. Ook al laten de beelden nergens geweld zien. Tenzij deze beelden óf vervalst zijn óf afkomstig van manifestaties elders en van jaren geleden. Heus, het is de Spaans journalistieke praktijk van iedere dag. Deze week beweerde de leider van de socialistische partij PSOE, Pedro Sanchez, dat het geweld in Catalonië zorgwekkende vormen aanneemt. Maar iedere willekeurige voetbalwedstrijd met hooligans laat meer geweld zien dan alle manifestaties voor de Catalaanse onafhankelijkheid van de afgelopen acht jaren bijelkaar. (Helaas kan dat niet gezegd worden van de Spaans-nationalistische manifestaties).  Tenzij hij doelde op het ‘geweld’ van de gele ballonen in het stadion Camp Nou toen Barca voor de Champions League speelde.

Dezelfde oppositieleider in het Spaanse Congres, ondersteuner van de minderheidsregering van Rajoy en medeondertekenaar van artikel 155 (de interventie in de Catalaanse autonomie) beweert nu ook dat de Catalaanse publieke media, TV3 en Catalunya Radio, een eenzijdig beeld geven en indoctrineren. En dat terwijl er uitgebreide onafhankelijke rapporten zijn die het tegendeel beweren. Dit zegt hij om de weg vrij te maken om ook de Catalaanse omroep te interveniëren. Want dat is de volgende stap in de plannen van de onderdrukking.

Het functioneert ongeveer als volgt: politici in Madrid beginnen te praten over een thema, zoals het geweld in Catalonië of de indoctrinatie van de Catalaanse publieke omroep. De Spaanse pers, onkritisch en volledig in lijn met de regering als het over de Spaanse eenheid gaat, neemt dit gretig over. Korte tijd daarna kondigt de openbaar hoofdaanklager, welke door de regering is aangesteld, aan dat hij een onderzoek instelt naar het geweld door de burgerbewegingen in Catalonië en dient vervolgens een aanklacht in bij het Hooggerechtshof. (De Europese Raad wees Spanje herhaaldelijk op haar juridische zwakheid bij de aanstelling van de rechters bij het Hooggerechtshof en van het Constitutioneel Hof door de politieke krachten.) Zodoende is iedere organisatie die een bepaalde politieke mening is toegedaan of een bepaalde bevolkingsgroep vertegenwoordigt, nagenoeg vogelvrij. En deze reële dreiging voelt ieder lid van het ANC (80.000 leden), Omnium Cultural (100.000 leden), bepaalde politieke groepering en de ontelbare activisten van het CDR.

Please follow and like us:
error

Spanje verliest haar geloofwaardigheid

Gisteren publiceerde rechter Lamela van het Tribunal Nacional de aanklacht tegen de top van de Catalaanse politie, de Mossos d’Esquadra, waaronder korporaal Lluis Trapero (bekend vanwege zijn uitmuntende werk na de terroristische aanvallen afgelopen zomer). De reden voor de aanklacht is dat de Mossos niet met harde hand hebben ingegrepen tegen de protestmanifestatie voor het ministerie van Economische zaken op 25 September of te weinig zouden hebben gedaan om het referendum op 1 Oktober tegen te houden. Zij worden beschuldigd van oproer en lidmaatschap van een criminele organisatie. Aan de hand van de rapporten van de Guardia Civil, heeft de rechter een volledig schema geconstrueerd van de zogenaamde criminele organisatie. In deze organisatie zijn de politieke leiders aan het hoofd van de organisatie. De burgerorganisaties, zoals Omnium Cultural en ANC worden beschouwd als medewerkers. De politierapporten waarop de beschuldiging is gebaseerd, zitten echter vol met foutieve informatie en verzinsels. Zo zouden bepaalde dorpen gewelddadig tegen de Spaanse politie hebben opgetreden. Er is echter een probleem: sommige dorpen bestaan helemaal niet.

Op dezelfde dag viel gisteren het masker van Spanje als democratische rechtsstaat: de Catalaanse president Puigdemont wordt door Duitsland onder borg vrijgelaten, want het hooggerechtshof van Schleswig Holstein vind dat hij geen geweld heeft gebruikt en hij daarom niet voor oproer aan Spanje kan worden uitgeleverd. Later in de avond mochten ook de drie ministers van Puigdemont vrij uitgaan die zich in België bevinden. Zwitserland had al laten weten dat het geen uitleveringen verricht van mensen die om politieke reden worden vervolgt. Schotland liet de Catalaanse minister van onderwijs, Ponsati, vorige vrij uitgaan. Niet alleen de uitspraak zelf, maar ook de bijzonder korte tijd (minder dan een week) waarbinnen deze is gevallen, laat er geen twijfel over bestaan dat het overduidelijk voor het Duitse hof is dat de Catalanen geen publiekelijk en gewapend geweld hebben gebruikt. Het gehele verhaal van oproer met geweld tegen de Spaanse staat en het bestaan van een criminele organisatie, zoals het Spaans Hooggerechtshof en het Audiencia Nacional in hun gerechtelijk onderzoek beschrijven, valt daarmee als een kaartenhuis in elkaar. Met de uitspraak van drie buitenlandse, onafhankelijke tribunalen is er ook geen juridisch motief meer om de Catalaanse leiders nog in voorlopige hechtenis te houden. Of zij daadwerkelijk worden vrijgelaten, hangt echter volledig van het Spaanse Hooggerechtshof af.

De reputatie van Spanje wordt nog verder aangetast nu de Belgische justitie Spanje aanklaagt omdat haar inlichtingendienst zonder medeweten en toestemming in Belgie een GPS transponder in de auto (met Belgisch kenteken) van Puigdemont heeft geplaatst. Daarnaast stelde het Deense parlement reeds vragen aan haar regering over de (illegale) activiteiten van de Spaanse inlichtingendienst op haar grondgebied.

De vrijlating van Puigdemont en zijn ministers betekend een politieke en justitiële aardbeving in Spanje en in Europa. Tot vandaag werd Spanje formeel gezien als een democratische rechtsstaat. De Europese Commissie, onder leiding van Juncker en Timmermans, reageert op de recente gebeurtenissen echter als een gekraste vinyl plaat: ondanks dat justitie in drie EU landen zich hebben uitgesproken, blijft de EC in de persconferentie van vandaag haar boodschap herhalen dat het conflict een Spaans interne aangelegenheid is en heeft daar verder niets aan toe te voegen. De EU, met de Duitse regering voorop, kan er niet meer om heen dat in Spanje geen sprake is van scheiding van de machten en dat er geen eerlijke rechtspraak is. Indien de Spaanse staat hierop niet corrigeert, zal dit verregaande gevolgen hebben, inclusief uitzetting uit de Unie volgens artikel 7 van het verdrag van Lissabon. Vooralsnog zegt de regering in Madrid dat de Duitse uitspraak iets van de rechters is en dat de Spanse regering daar niets mee van doen heeft.

Please follow and like us:
error