Een scheur die steeds dieper wordt

llac-grocDe leider van de socialistische partij, Pedro Sanchez, stelde afgelopen week voor om de strafwet voor oproer en opruiing (sedicio) aan te passen en uit te breiden voor de eenentwintigste eeuw. Op deze manier kunnen ook de Catalanen, die op vreedzame en democratische manier zich van Spanje proberen af te scheiden, met terugwerkende kracht worden bestraft met 30 jaar gevangenis. Tenminste ziet hij in dat bestraffing voor opruiing met de huidige strafwet niet mogelijk is. Maar de afwezigheid van militair geweld door de Catalanen is geen reden is om de gevangen Catalaanse politici direct vrij te laten. Want een poging om de Spaanse eenheid aan te tasten is en blijft een doodzonde, onafhankelijk of dit op vreedzame en democratische manier wordt gedaan en volgens nationaal en internationaal recht op zelfbeschikking. De socialistische arbeiderspartij, die de naam heeft links te zijn, is in wezen ultra rechts Spaans nationalistisch en probeert de regeringspartij van Rajoy, de Partido Popular, en zijn gedoogpartij, Ciutadanos aan de rechterkant te passeren.

De dag na de vergadering van Sanchez met Rajoy was het de beurt van de leider van Ciutadans, Albert Rivera, om met Rajoy te overleggen over ‘het Catalaanse probleem’. Ciutadans is een uitgesproken fascistische partij zonder enig ideaal anders dan het Spaans nationalisme en een diepe haat tegen alles wat niet Castiliaans is, met name tegen de Catalanen. Hij stelde voor om de interventie op de autonomie van Catalonië niet op te heffen, zoals was afgesproken, maar uit te breiden door ook beslag te leggen op de Catalaanse publieke omroep. Dat voor zo’n interventie volgens de Spaanse grondwet weer een procedure aan vooraf moet gaan, waaronder een diepgaand onderzoek door een speciaal daarvoor aangestelde commissie met woord en weerwoord van alle partijen, daar houd Rivera liever geen rekening mee. Als men reeds eenmaal artikel 155 van de grondwet dusdanig geweld heeft aangedaan, dan is het een tweede keer een stuk gemakkelijker.

Er is in Spanje een wedstrijd onder de politici gaande wie het meest anti-Catalaans is en wie de sterkste beledigingen kan zeggen tegen en over de Catalaanse president. Waren het voorheen slechts de woordvoerders van de partijen en de lagere partijfunctionarissen die de Catalanen voor alles uitmaakten om de reputatie van de Spaanse president en zijn regering enigszins af te schermen, nu nemen ze die moeite niet meer en horen we de vuile taal direct uit de mond van president Rajoy en zijn ministers zelf. Volgend jaar zijn gemeenteraadsverkiezingen in Spanje en de haat tegen Catalanen levert in Spanje nu eenmaal stemmen op.

De ceremonie van de instelling van Quim Torra als 131ste president van Catalonië vond deze week op zeer sobere wijze plaats. Er waren geen genodigden afgezien van de Parlementsvoorzitter en directe familie van de president. De Spaanse vicepresidente Soraya Saenz de Santamaria, die gedurende de interventie de Catalaanse overheidstaken waarnam (beter gezegd: naliet), en de Spaanse regeringsvertegenwoordiger in Catalonië die de dagelijkse gang van zaken uitvoerde, kwamen niet naar de ceremonie ‘uit respect voor de Catalaanse instellingen’, zo zeiden ze. Zij die maar vier van de 135 zetels in het Catalaanse Parlement hebben en de Catalaanse overheden geweld hebben aangedaan, vinden dat deze democratisch gekozen president de Catalanen niet vertegenwoordigd. Torra beloofde trouw aan het Parlement en het Catalaanse volk. Evenals Puigdemont beloofde hij geen trouw aan de koning en aan de Spaanse grondwet. Ondanks dat Puigdemont volgens de wet handelde, zo bleek na aangifte van de PP regering en de daaruitvolgende uitspraak van het Hooggerechtshof, heeft de Spaanse regering de tekst van Torra voorgelegd aan de staatsadvocaat om te onderzoeken of zijn gelofte wel legaal is. De presidentsmedaile, die gewoonlijk door de aftredende president wordt omgehangen, bleef op tafel liggen. Puigdemont kon door Spaanse gerechtelijke vervolgingen niet bij de ceremonie aanwezig zijn. Dit bevestigt nog eens de bijzondere omstandigeheden waarin Catalonië momenteel verkeerd. Het is nu aan Torre om een regering te vormen. Ondanks dat Rajoy het de Catalaanse president heeft verboden, heeft hij vandaag vier ministers uit de regering van Puigdemont opnieuw aangesteld: Rull en Turull die voorwaardelijk in de gevangenis zitten (maar het volste recht hebben om politiek actief te zijn), en Puig en Comin die in België in ballingschap verblijven. De Catalaanse president Torre laat hiermee zien dat hij zich niet ondergeschikt stelt aan de Spaanse regering.

Deze week vroeg Torra in een gezamelijke persconferentie met Puigdemont vanuit Berlijn: ‘President Rajoy, zeg mij de tijd en de plek waar we kunnen praten’. In eerste instantie reageerde Rajoy positief op deze uitnodiging. Hoogst waarschijnlijk onder grote druk van buiten af, maar absoluut zeker niet vanuit eigen initiatief. Rajoy zei dat hij altijd open staat voor dialoog met de president van Catalonië, de ‘übermensch en vreemdelingenhater’, zoals hij hem noemt, maar alleen ‘over onderwerpen binnen de wet’. Op 1 Oktober 2017, de dag van het referendum en het politiegeweld tegen de kiezers, ontstond er een scheur tussen Spanje en Catalonië. Deze scheur wordt alsmaar groter en dieper. Niemand van de Spaanse regering die de moeite neemt om dit te voorkomen. In tegendeel, men laat geen moment voorbijgaan om de Catalanen het leven onmogelijk te maken.

Please follow and like us:
error

Aanpassing van de strafwet om de Catalanen met terugwerkende kracht te kunnen veroordelen

llac-grocDe secretaris van de socialistische partij PSOE, Pedro Sanchez, suggereert dat de wet voor opruiing uit 1973 moeten worden geactualiseerd voor de eenentwintigste eeuw en aangepast moet worden voor het Catalaanse conflict. Sanchez ziet, net zoals de justitie van België, Duitsland en Schotland, dat de Catalanen geen militair geweld tegen de Spaanse staat hebben gevoerd. Hij vind daarom dat de wet moet worden aangepast om de Catalaanse politici en burgerleiders, alsnog en met terugwerkende kracht, voor opruiing, met een gevangenisstraf van 30 jaar, te kunnen bestraffen.’Dat geeft de juridische macht betere de middelen om de grondwet te verdedigen tegen politici die vanuit hun positie de grondwettelijke orde geweld willen aandoen.’, aldus Sanchez. Hij zei dit gisteren in een interview voor de Spaanse televisie TVE, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is dat een vreedzaam en democratisch proces op dergelijke manier en met terugwerkende kracht kan worden bestraft. Net zoals de minister van financien, Montoro, heeft gedaan bij de Catalaanse omroep TV3 voor het betalen van BTW. De omroep moet door een nieuwe regeling voor miljoenen met terugwerkende kracht tot aan 2015 belastingen afdragen, waardoor haar bestaan in gevaar komt.

Een ding is wel duidelijk: de regering van Rajoy en de oppositie blijven vasthouden aan hun autoritaire houding en gerechtelijke vervolgingen. Zij zijn beslist niet van plan om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten met de Catalaanse politici om te zoeken naar een politieke oplossing.

Please follow and like us:
error

Catalaanse politici in België vrijgesproken

llac-grocDe openbaar aanklager in België vraagt geen arrestatie-en uitleveringsbevel aan bij de rechter van dit land voor de drie Catalaanse ex-ministers van de regering Puigdemont die daarheen zijn uitgeweken. Vanwege zeer ernstige vormfouten in het Europese uitleveringsbevel welke rechter Llarena van het Spaanse Hooggerechtshof had uitgevaardigd, kan de zaak in België niet worden behandeld.

In een internationaal uitleveringsbevel is de openbaar hoofdaanklager van het betreffende land de contactpersoon en helpende hand van de rechter die het uitleveringsbevel aanvraagt. Dit is het tweede Europese uitleveringsbevel dat naar België tegen de politici werd verstuurd. Het eerste, dat een andere rechtbank had uitgevaardigd, werd door Llarena in November vorig jaar ingetrokken. De Belgische openbaar hoofdaanklager, Dirk Merx, schrijft in zijn verklaring dat Llarena voorzag dat de uitspraak in België toen negatief zou gaan uitvallen. Om reputatieverlies te voorkomen, trok hij daarom het uitleveringsverzoek in. Llarena werd er door het Belgische OM er herhaaldelijk op gewezen dat in eerste instantie in het land van herkomst zelf een arrestatiebevel moet lopen, waarop vervolgens een Europese aanvraag voor uitlevering wordt gebaseerd. Deze eis is gebaseerd op het precedent van de zaak Bob-Dogi bij het Europese gerechtshof. Toen Llarena het tweede verzoek tot uitlevering uitvaardigde, liep er weliswaar een arrestatiebevel tegen Puigdemont en zijn ministers in Spanje, maar deze was gebaseerd op andere strafbare feiten van de Catalaanse politici. De Belgische openbaar hoofdaanklager ziet in de correspondentie met Llarena tal van ongeregeldheden, veranderingen in zijn relaas over de strafbare feiten die niet met het bestaande arrestatiebevel in Spanje overeenkomen en incoherente verklaringen, waaronder een schrijven gedateerd op 21 November 2018. Dit is de reden waarom het Belgische OM het verzoek weigert in behandeling te nemen. Een derde verzoek tot uitlevering is niet mogelijk. Tot nu toe mochten de drie Catalaanse politici België niet verlaten en moesten zij hun verblijfplaats aan justitie melden. Nu zijn zij volledig vrij om te gaan en staan waar zij willen.

Het argument dat het Belgische OM gebruikt om de aanvraag voor uitlevering niet in behandeling te nemen, kan ook door het OM van Schotland, waar de ex-minister van onderwijs vertoeft, en van Duitsland, waar de Spaanse staatsvijand nummer één Carles Puigdemont verblijft, worden gebruikt. Hun zaak zal respectievelijk in Juli en aan het einde van deze maand plaats vinden.

Ondanks dat het Spaanse Hooggerechtshof herhaaldelijk was gewaarschuwd voor de ernstige vormfout, werd deze niet gecorrigeerd. Volgens de advocaten van de Catalaanse politici weigerde Llarenaen dit puur uit arrogantie. Door de weigering tot uitlevering heeft het Hof internationaal aan geloofwaardigheid en respect ingeboet. Het Hooggerechtshof helpt daar nog een handje bij door te vermelden dat de Belgische justitie geen medewerking verleend. Een ongekende harde aanval en belediging in justitiële kringen tussen bevriende mogendheden. De Spaanse staat is blijkbaar nog steeds bezeten van het negentiende eeuwse gedachtengoed dat bevriende landen elkaar helpen bij het vangen van hun staatsvijanden, ook al druist dit tegen alle democratische princiepes en fundamentele mensen-en burgerrechten in. Maakt het binnen de grenzen van Spanje niet uit of er een vormfout wordt begaan, de rechtszaken tegen de Catalaanse politici zitten er boordevol mee, bij de gerechtelijke machten van de EU partners denkt men daar geheel anders over. Maar deze, bewezen, onkundige en frauduleuze rechter die niet in staat is een fatsoenlijk uitleveringsbevel te schrijven, zet politici en burgerleiders voorwaardelijk gevangen, alleen omdat hun ideëen hem niet aanstaan en omdat hij dit wil. Met zulke onkundigheid en partijdigheid in de hoogste regionen van de gerechtelijke macht, verliest Spanje steeds meer haar reputatie als democratische rechtsstaat. Hopelijk wordt het ook voor de regeringsleiders in de EU eindelijk eens duidelijk waarom de Catalanen voor zichzelf willen beginnen.

De zaak is niet alleen zeer pijnlijk voor de Spaanse justitie en voor de Spaanse staat in het algemeen, maar is ook een kiezel in de schoen van de Europese Unie. Nu er mensen zijn, democratisch gekozen politici, die overal binnen de EU vrij kunnen reizen, met uitzondering naar Spanje, is er geen sprake meer van vrij personenverkeer en, erger nog, justitiële gelijkheid, het fundament van de EU.

Please follow and like us:
error

De zeven beloften van de Catalaanse president Quim Torra

llac-grocGedeeltelijk Samengevat uit Vilaweb.

Bij zijn presentatie in het Catalaanse Parlement beloofde presidentskandidaat Quim Torra dat het zijn principiële taak is om de uitgeroepen Republiek effectief te maken. Concreet wil hij dit doen met de volgende maatregelen:

– Het vormen van een regering waarvan de ministers weer de dienst uitmaken op de ministeries.

– De directe opheffing van de bezetting door de Spaanse regering van Rajoy als gevolg van ‘grondwetsartikel 155’. De restauratie van de democratie op de Catalaanse instellingen en in Catalonië in zijn geheel.

– De oprichting van de overheidsinstellingen van de Catalaanse Republiek. Veel van dit werk zal worden uitgevoerd door de Adviesraad van ex-president Puigdemont en zijn ministers die in ballingschap verblijven, met name in Waterloo, en daarom in vrijheid kunnen handelen.

– De oprichting van een bureau dat een front moet vormen tegen de onderdrukking van de Spaanse staat, de ondermijning van de democratie en het ontnemen van politieke en fundamentele vrijheden in Catalonië.

– Een proces voor het oprichten van de Republiek met actieve deelname van de burgers. Torra wil een groot maatschappelijk debat over hoe de Republiek er uit moet komen te zien. Hij zegt dat we nu de kans moeten waarnemen om vanaf het begin alles opnieuw, van onder tot boven, te ontwerpen en te herstructureren. Hij wil dit doen door zich los te scheuren van de structuren van de Spaanse autonome regio Catalonië. Dit zal uiteindelijk leiden tot een voorstel voor de grondwet van de Catalaanse Republiek.

– Een sociaal plan om de obstructie en de verstikking door de Spaanse staat tegen te gaan. Iedere sociale maatregel of wet die de Generalitat de afgelopen jaren had ingevoerd, werd door de Spaanse regering aangevochten bij het Constitutioneel Hof, waardoor de wet automatisch werd opgeschort, of werd na de interventie gewoon afgeschaft. Zo werden de wetten voor een gegarandeerd inkomen, de arbeidswet van gelijkheid tussen man en vrouw en het recht voor armen dat zij niet van water, gas en elektriciteit kunnen worden afgesloten tenniet gedaan. Torra belooft wetgeving tegen maatschappelijke ongelijkheid en om de cohesie in de samenleving te bevorderen.

– Torra beloofd dat hij zal werken aan de terugkomst van Puigdemont als president van de Generalitat. Hij ziet zijn regering als tijdelijk en provisioneel.

Daarnaast maakte de president vandaag in een radiointerview bekend dat hij alle door Rajoy ontslagen ministers van ex-president Puigdemont wil aanstellen in zijn regering.

Vandaag vond een vergadering plaats tussen de Spaanse president Rajoy en de leider van de grootste oppositiepartij, Pedro Sanchez, de socialistische partij PSOE. Zij kwamen overeen dat zij ieder handelen van Torra nauwlettend in de gaten zullen houden. Ook zullen zij voorkomen dat er geen andere overheidsstructuren zullen worden gecreëerd parallel aan de bestaande instellingen en buiten de grondwet en het Statuut om. Bovendien spraken zij af dat de bankrekeningen van de Catalaanse overheden geïntervenieerd zullen blijven door de Spaanse regering. Dit laatste druist geheel tegen alle afspraken en Spaanse wetgeving in.

In plaats dat Rajoy president Torre feliciteert met zijn benoeming, wat in de politiek gewoonte is, zelfs als het een opponent betreft, noemde hij hem een vreemdelingenhater en zei dat hij iedere uitdaging van president Torre proportioneel zal beantwoorden.

De officiële aanstelling van de Catalaanse president moet wettelijk door de koning worden gedaan door het ondertekenen van een brief die de voorzitter van het Parlement persoonlijk overhandigt. Bij de vorige regeerperiode vroeg kamervoorzitster Carme Forcadell, nu in voorlopige hechtenis, audiëntie aan bij Filip VI voor het aanbieden van de brief om Puigdemont te vestigen als president. De koning gaf daaraan geen gehoor. De huidige kamervoorzitter, Roger Torrent, heeft daarom nu geen audiëntie aangevraagd en de desbetreffende brief per post opgestuurd. Het Catalaanse conflict is een nieuwe fase ingegaan. Die van de directe politieke confrontatie.

Please follow and like us:
error

Maandag 14 Mei

llac-groc(Geïnspireerd door het redactioneel schrijven van Vilaweb)

De Catalaans politieke groepering La CUP heeft gisteren in een ledenvergadering besloten dat zij hun stem zullen afhouden bij de instelling van Catalaanse presidentskandidaat Quim Torra. De stemming zal vandaag in een plenair debat plaats vinden. Direct na de presentatie van de regeerplannen van Torra afgelopen Zaterdag, vond reeds een stemming plaats. De absolute meerderheid in het Parlement die toen nodig was, werd niet gehaald omdat La CUP zich op dat moment ook afhield van stemmen. Vandaag is een gewone meerderheid nodig om Torra als president te installeren. Omdat La CUP zich nu ook zal afhouden van stemmen, zal Torra als president worden aangesteld. Had de ledenvergadering besloten om tegen Torra te stemmen, dan zouden nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven.

Het debat afgelopen Zaterdag toonde de agressieve houding en de minachting van de Spaanse oppositie partijen voor de nieuwe presidentskandidaat. Torra heeft een schone lijst: hij wordt niet gerechtelijk aangeklaagd in verband met het referendum van 1 Oktober. Dat was de eis van de Spaanse president Rajoy om de interventie op de Catalaanse autonomie op te heffen. De leider van Rajoy’s PP partij in het Catalaanse Parlement dreigde in het debat reeds met gevangenisstraf indien de nieuwe regering de fout zou ingaan door het realiseren van de Catalaanse Republiek. Ook Rajoy zelf zei al dat hij het doen en laten van de Catalaanse regering nauwlettend in de gaten zou houden. Is dit de manier in een vrije democratie om een nieuwe president te verwelkomen? Rajoy, zijn PP partij, de fascistische partij en gedoogpartner Ciutadans en de Spaanse media hebben door hun directe beledigingen en hun agressieve en minachtende toon (waarvan de meest schokkende: “We zouden Barcelona weer moeten bombarderen. We hebben er de vliegtuigen voor”, van radiopresentator Losantos) de kans laten lopen om het politieke conflict af te sluiten. Of in ieder geval de schijn naar buiten, met name naar de EU partners, te geven. Door de blinde haat en afgunst tegen de Catalanen heeft Spanje, in de breedste zin van het woord, er openlijk voor gekozen dat het Catalaanse conflict zal voortduren.

 

Nawoord

Het Catalaanse Parlement heeft gestemd met 66 stemmen voor,  65 stemmen tegen en 4 onthoudingen. Daarmee is de keuze van de nieuwe, 131ste Catalaanse president Quim Torra een feit.

Please follow and like us:
error

Een weekje Spanje nieuws: Zaterdag 12 Mei

llac-grocVandaag wordt de plenaire vergadering van het Catalaanse Parlement gehouden waarin presidentskandidaat Quim Torre zijn regeervoorstel presenteert. Komende Dinsdag zal er over gestemd worden. Veel hangt af van de kleine partij La CUP met vier zetels. Morgen zullen zij een ledenvergadering houden over hoe zij zullen stemmen. De leden van Democrates hebben ingestemd met de verkiezing van Torra.

Direct na de toespraak van Torra vermeld de Spaanse regering, geheel ongebruikelijk, dat zijn regeerplannen ‘niet van deze tijd zijn’ en ‘niet is wat de overgrote meerderheid van de gematigde Catalanen willen’. Een uur na de toespraak noemt Rajoy de regeerplannen sektarisch’, ‘scheidend’ en ‘buitensluitend’. Het geeft al aan dat de Spaanse regering de Catalaanse autonomie niet zal teruggeven aan de legitieme regering.

Please follow and like us:
error

Een weekje Spanje nieuws: Vrijdag 11 Mei

llac-grocDe aankondiging van Puigdemont dat Torra de vierde presidentskandidaat is, wordt in de pers en burgerbewegingen met gemengde gevoelens ontvangen. Torra was president van de Catalaanse Burgerbeweging Omnium Cultural, waarvan de huidige president, Jordi Quixart, in de gevangenis zit op verdenking van oproer. Hij schijnt een man met visie voor de lange termijn te zijn. Omnium is enthousiast over zijn kandidaatschap. De burgerbeweging ANC zegt dat het een fout van Puigdemont is dat hij iemand anders als kandidaat heeft aangewezen, omdat hij in de verkiezingen van 21 December 2017 zelf was gekozen als president. Desalniettemin keurt het ANC de beslissing niet per se af, maar verwachten wel dat Torra zal werken aan de Catalaanse Republiek. De Spaanse pers en politici maken Torra reeds uit voor alles uit wat los en vast zit, van marionet van Puigdemont, extremist, radicaal, taliban, hooligan, sektariër tot aan imbeciel en ashole (volgens de nieuwe president van de regio Madrid) et cetera, nog voordat hij zijn eerste interview gegeven heeft. Enige vorm van serieuze journalistiek is dus totaal afwezig in de Spaanse pers en de politieke overtuiging over de Catalaanse onafhankelijkheid blijkt voldoende te zijn om een mening te vormen over de aanstaande Catalaanse president. De afgevaardigde van de Spaanse regering in Catalonië, Enric Millo, zegt dat Torrent geen ministers mag aanstellen die in de gevangenis of in ballingschap zitten. Torra heeft desalniettemin aangekondigd dat twee vorige ministers van Puigdemont die gevangen zitten en Comin, die in ballingschap in België verblijft, als minister zal aannemen. Niets staat echter definitief vast of Torra daadwerkelijk president zal worden. De Partido Popular van de Spaanse president Rajoy heeft het Constitutioneel Hof gevraagd om te verbieden dat Puigdemont en Comin hun stem kunnen delegeren. Bovendien zullen de partijen La CUP en Democrates bij hun achterban raadplegen wat er gestemd moet worden.

De rapper Valtonyc moet definitief voor 2,5 jaar de gevangenis in voor zijn kritische liedjes over de koning. Het Constitutioneel Hof heeft zijn beroep geweigerd. Het is voor het eerst in de geschiedenis van Spanje dat iemand slechts voor zijn liedjes de gevangenis in moet.

Rechter Llarena heeft aan de Duitse rechtbank voorgesteld om de aanklacht tegen Puigdemont te verlagen van oproer (met gebruik van gewapend geweld) naar opruiing. Hij hoopt hiermee dat Puigdemont zal worden uitgeleverd. De aanklacht van zijn ministers en andere politici die voor dezelfde feiten in voorarrest zitten, blijft hetzelfde. Hoe dit juridisch te rijmen valt is (mij) geheel onduidelijk.

Een rechter onderzoekt de Catalaanse politie omdat deze de telefoongesprekken van de Guardia Civil en de Policia Nacional op 1 Oktober bestudeerd heeft. Een andere rechter weigert de aanklachten te behandelen tegen het optreden van de Guardia Civil en de Policia Nacional op die dag in Centraal Catalonië omdat er ‘slechts’ 50 gewonden zijn gevallen.

Please follow and like us:
error

Een weekje Spanje nieuws: Donderdag 10 Mei

llac-grocPuigdemont stelt Quim Torra als alternatief voor als presidentskandidaat omdat het Constitutioneel Hof de aanwezigheidswet in behandeling heeft genomen en daardoor is opgeschort, waardoor Puigdemont zich niet in het Catalaanse Parlement kan presenteren. In princiepe zal Torra als tijdelijke president door het Catalaanse Parlement worden geïnstalleerd, afhankelijk van het verloop over de uitlevering van Puigdemont en de rechtszaak tegen de andere politici. Dit betekent echter nog niet dat de instelling van Torra smetteloos zal verlopen. De groep La CUP zal sowieso tegen stemmen. Hoewel met de stemgemachtigden van Puigdemont en zijn minister Comin een Parlementaire meerderheid is, stelt de groep Democrates, die momenteel deel uitmaken van ERC, zich ook zeer kritisch op tegen de instelling van een president anders dan Puigdemont en dreigen bij hun leden te rade te gaan.

De aanklacht van de Guardia Civil ouders tegen vijf van de negen leerlaren op de school in Sant Andreu de la Barca worden door de lokale rechtbank niet ontvankelijk verklaard.

Amnestie International kondigt aan dat haar onderzoek over het politiegeweld op 1 Oktober 2017 sterk wordt belemmerd door de Spaanse overheden.

Please follow and like us:
error

Een weekje Spanje nieuws: Woensdag 9 Mei

llac-groc‘s-Morgens komt in het nieuws dat Llarena nog twee ander Catalaanse politici zal aanklagen wegens oproer met gewapend geweld. Een daarvan is de ex-afgevaardigdevan de Catalaanse regering in Brussel en wordt onderzocht wegens misbruik van overheidsgeld. Hij heeft een geldbedrag overgemaakt aan de Nederlandse denktank The Hague Center for Strategic Studies dat mogelijk gebruikt zou zijn voor de kosten van de internationale waarnemerscommissie tijdens het referendum op 1 Oktober. ‘s-Middags komt Llarena met een schrijven van 80 pagina’s dat Puigdemont misschien niet kan worden aangeklaagd voor oproer met geweld. Hij stelt dat de 22 politici in plaats daarvoor aangeklaagd zouden kunnen worden wegens rebellie. Dit is een vergelijkbare misdaad, maar met een lagere straf (en zonder dat fysiek geweld heeft plaatsgevonden). Ieder beroep of aanklacht die tot nu toe door de politici en hun advocaten omtrent deze zaak zijn gedaan, worden daarom door de rechter nietig verklaard. Llarena probeert zich mogelijk bijvoorbaat in te dekken tegen de uitspraken van de Duitse, Belgische en Schotse rechtbanken en probeert de drie rechtbanken elders in Europa te overtuigen om president Puigdemont en zijn ministers uitgeleverd te krijgen voor een andere aanklacht. Justitie a la carte.

Na een bijzondere kabinetsvergadering vandaag, waarin alleen de aanwezigheidswet wordt behandelt, verklaart de regering van Rajoy deze wet naar het Constitutioneel Hof zal brengen. Deze wet werd vorige week in het Catalaanse Parlement aangenomen. In de loop van de dag kwam dit Hof bijeen en accepteert de aanklacht. Hierdoor wordt de wet automatisch opgeschort. Het Catalaanse Parlement kan twee dingen doen: Puigdemont ondanks de opschorting van de wet toch installeren of een alternatieve presidentskandidaat (de vierde) voorstellen. In het eerste geval geeft het Parlement gehoor aan de kiezers die de leider van de winnende partij gestemd hebben. Het Parlement en haar bestuur plegen in dat geval wettelijke ongehoorzaamheid, met alle juridische vervolgingen van dien. De kans is dus erg klein dat het Parlement hiertoe beslist. Hoogst waarschijnlijk zal zij kiezen voor een (tijdelijk) alternatieve president.

Voor de allereerste keer bekent de Europese Commissie bij monde van Juncker dat de EU niet kan zou bemiddelen in het Spaans-Catalaanse politieke conflict omdat niet beide partijen daarom vragen. Tot nu toe hield de EC stug vol dat het conflict een Spaans interne aangelegenheid is. Juncker staat onder zware druk, na de vele trieste vertoningen op de wekelijkse persconferenties over dit conflict en zeker na de Selmayr afaire in de EC. Veel geloofwaardigheid over zijn wil om te onderhandelen heeft Juncker echter niet.

Please follow and like us:
error

Een weekje Spanje nieuws: Dinsdag 8 Mei

llac-grocEen schrijven van rechter Llarena naar de rechtbank van Schleswick- Holstein komt in de publiciteit waarin hij zegt dat hij niet definitief kan aantonen dat president Puigdemont overheidsgeld heeft misbruikt voor het referendum voor de Catalaanse onafhankelijkheid op 1 Oktober. Hij zegt dat hij nog wacht op informatie uit de rapporten van het ministerie van Financien. De minister van dit ministerie, Montoro, had echter in Februari de informatie ingestuurd en eind April nogmaals en meer gedetailleerd. Bovendien heeft de rechter deze informatie reeds uit onderzoeksrapporten van lagere rechtbanken in Catalonië sinds November 2017. Sinds Augustus zegt Montoro reeds bij herhaling dat er geen enkele Euro door de Catalaanse overheden is uitgegeven voor het referendum.

De Belgische rechter die de uitlevering van drie Catalaanse politici behandeld, vraagt meer en uitgebreide informatie over de zaak aan Llarena en vermeld hem tevens dat de politici niet voor misbruik van overheidsgeld kunnen worden uitgeleverd, daar deze misdaad in België niet bestaat. Eventuele uitlevering wegens oproer met gewapend geweld tegen de Spaanse overheid (waar in Spanje 30 jaar gevangenisstraf op staat), werd door de Belgische rechter reeds eerder uitgesloten.

De politica Mireia Boya, van de groepering La CUP, wordt opgeroepen bij het Hooggerechtshof. Haar wordt meegedeeld dat zij zal worden beschuldigd voor wettelijke ongehoorzaamheid omdat zij de referendumwet en de juridische overgangswet voor de oprichting van de Catalaanse Republiek bij het parlement had mede-ingediend. Deze wet werd in de plenaire vergadering op 6 en 7 September besproken. Zij zegt tegen de rechter dat hij incoherent handelt, daar de Parlementsvoorzitster het debat voor deze wet op de Parlementair agenda had gezet en daarvoor wordt aangeklaagd voor oproer en rebellie en in voorlopige hechtenis zit. De rechter vraagt daarop of zij ook voor rebellie wil worden aangeklaagd. Justitie a la carte.

Het Constitutioneel gerechtshof accepteert de aanklacht van de fascistische partij Ciutadans om het stemmen via afgevaardigden van de parlementariërs Comin (ex-minister gezondheidszorg die in België in ballingschap verblijft) en van Puigdemont (die in Duitsland verblijft) te onderzoeken op grondwettelijkheid. Het is de regel van dit Hof dat, wanneer zij een zaak over een wet of regelgeving accepteert, iedere actie met betrekking tot die wet moet worden opgeschort. Geheel tegen de regels in, mogen de politici echter hun stem blijven uitbrengen via een afgevaardigde. Het lijkt er sterk op dat het Hof de politieke gang wil beïnvloeden: op deze manier opent zij een weg dat het Catalaanse Parlement een alternatieve president kan kiezen zonder dat de partij La CUP deze mogelijkheid blokkeert. Deze partij wil perse dat Puigdemont als president wordt aangesteld en blokkeert iedere andere mogelijkheid. Met Comin en Puigdemont hebben JxCAT en ERC genoeg stemmen om een alternatieve president door het Parlement goedgekeurd te krijgen voordat de termijn op 22 Mei afloopt en nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden.

De Spaanse staatssecretaris van onderwijs brengt een bezoek aan de ‘slachtoffers’, de ouders van leerlingen van Guardia Civiel. Dit gebeurd achter gesloten deuren. Het is duidelijk dat de Spaanse politiek de ruzie tussen ouders en de Catalaanse school uitbuit.

Please follow and like us:
error