Spanje in de VN

bron: krant ARA

De Spaanse minister van buitenlandse zaken, Alfonso Dastis, heeft vandaag in zijn toespraak in de VN gezegd dat wie in Spanje een ‘zogenaamde legitimiteit’ tegen de legaliteit van de grondwet stelt, het fundamentele recht van miljoenen burgers aanvalt.

Hij verzekerd dat de Spaanse regering zich niet van haar plicht kan afhouden in haar verdediging van de rechtsstaat en de waarden die zij inspireert: vrijheid, gelijkheid, gerechtigheid en politieke veelzijdigheid. Dit zei hij enkele dagen voor het houden van het referendum, hoewel hij niet concreet naar Catalonië en de huidige situatie verwees die de huiszoekingen en de arrestaties door de Guardia Civil tegen het referendum veroorzaakt hebben

Dastis verdedigd dat de publieke machten ‘de taak hebben om de rechten en vrijheden van alle Spanjaarden te garanderen. Iedere uitdaging tegen de democratische regels is een grote aanval tegen de vredige samenleving en de vrijheid’.

De Spaanse minister had vorige week bij Bloomberg gesproken over het referendum. Hij beschuldigd de onafhankelijkheidspolitici ‘dat zij een nazi houding aannemen’. ‘Een referendum is niet equivalent aan democratie. Generaal Franco heeft ook twee referenda gehouden’, zei hij.

Dastis heeft in een interview in de VN ook gevraagd of de Generalitat stopt met haar leugens en eindigt met ‘illegale initiatieven die uitsluiten en verdelen’.

dag -9 (6)

1. We zullen doorgaan

Gister heeft president Puigdemont via een tweet de website [1] met de stemlokalen bekend gemaakt. Vanaf deze website kunnen de stemgerechtigden, na identificatie met hun burgernummer, zien op welke plek zij hun stem kunnen uitbrengen. Hiermee toont de Generalitat dat zij het referendum gewoon door laat gaan, ondanks de represailles van de Spaanse staat. In een interview in de Washington Post van vandaag zegt president Puigdemont: “Het spijt me Spanje, het referendum gaat door. Of je het leuk vind of niet”.

Eergisteren werden de lopende bankrekeningen van de Generalitat, inclusief de creditkaarten die, bijvoorbeeld, gebruikt worden door de ambulances om van de tolwegen gebruik te maken, in beslag genomen door de Spaanse minister van financiën, Montoro. Ondanks dat heeft de Generalitat gister de salarissen aan de ambtenaren uitbetaald. Zij betaalde zelfs een aantal dagen eerder uit dan gewoonlijk om chaos te voorkomen indien de Spaanse overheid de betalingen zou uitvoeren. Hiermee geeft de Generalitat een duidelijk signaal af dat, ondanks alles, zij de controle in handen heeft en haar prioriteiten kent, waaronder het bieden van sociale zekerheid.

Gisteren, en ook vandaag, zijn er massale protestdemonstraties zonder pauze voor het gebouw van het Hooggerechtshof van Catalonië, in Barcelona, gehouden om de vrijlating te eisen van de gevangen genomen ambtenaren, politici en andere werknemers. In de loop van vandaag kwamen de laatste zes gearresteerden vrij, met een aanklacht tegen zich, nadat zij waren verhoord.

2. Een vergissing van de Guardia Civil

De Guardia Civil doet een inval in een bedrijf in de plaats Igualada. De inval wordt geheel tegen de wet zonder gerechtelijk bevel uitgevoerd, zoals de laatste dagen de gewoonte van de Guardia Civil blijkt te zijn. Het betreft een verpakkingsfabriek voor yoghurt. De Spaanse politie had foto’s op WhatsApp gezien met pakketten waarop stond ‘Kiesmateriaal’. Het bleek een grap van de medewerkers van de fabriek te zijn. De parlementarier van de groepering La CUP, Mireia Boya Busquet, twitterd: “Een yoghurtfabriek aanzien voor een drukkerij is het topniveau van de Guardia Civil”.

3. De presidenten van burgerorganisaties aangeklaagd

Het hoofdkantoor van het Assemblea Nacional Catalana, de burgerorganisatie die één van de motoren is achter de onafhankelijkheidsbeweging, werd vanochtend ‘bezocht’ en al het materiaal voor de kiescampagne werd in beslag genomen. De president van deze burgerorganisatie en die van de Catalaanse cultuurorganisatie Omnium Cultural, worden beschuldigd van aanstichting tot oproer. Er is echter geen enkele sprake van geweld geweest gedurende de protestmanifestatie van 20 September, die de fiscaal in zijn aangifte gebruikt, en in geen enkele andere manifestatie. Ik kan het weten, want ik was er zelf persoonlijk bij, samen met 39.999 anderen. (De gemeentepolitie schatte het aantal deelnemers op zo’n 40.000.) De Spaanse wet schrijft voor dat geweld moet hebben plaatsgevonden om iemand voor oproer aan te klagen. Voor oproer staat een gevangenisstraf van 8 tot 10 jaar. De aangifte bevat bovendien tal van verdraaiingen en feitelijke onwaarheden, onder andere dat de Nationale politie een schot moest lossen omdat zij zich bedreigd voelde toen zij, notabene zonder huiszoekingsbevel, het hoofdkantoor van de politieke partij La CUP probeerde binnen te vallen. De inval is trouwens niet gelukt.

4. Interventie door de Nationale politie

Sleepboten die in de haven van Barcelona liggen hebben de gehele nacht met toeteren laten horen dat ze het niet eens zijn met de cruise schepen die door de staat zijn ingehuurd. Met grote waarschijnlijkheid zullen eenheden van de Nationale politie uit andere delen van Spanje in de cruise schepen worden geherbergd. De staatsschepen bieden in totaal plaats voor meer dan 4000 personen. De Spaanse ministerraad heeft vanochtend besloten om meer eenheden van de Nationale politie naar Catalonië te sturen om de Mossos d’Esquadra ‘bij te staan tegen de oproer’. Er zijn reeds colonnes van politiebusjes op de wegen in Catalonië gesignaleerd. De Catalaanse minister van binnenlandse zaken en hoofd van de Mossos d’Esquadra, Joaquim Forn, zegt dat de Mossos d’Esquadra de toestand perfect onder controle hebben, niet om hulp hebben gevraagd en deze ook niet nodig hebben. Hij zegt dat de Spaanse regering  na de financiële interventie, nu de Catalaanse politie wil uit schakelen. Hiervoor heeft Spanje de organieke wetten uit 1986 afgestoft, die golden op het moment lang voordat de Catalaanse politie bestond en de taken van de Nationale politie naar haar waren overgehevelt. Er wordt dus gebruik gemaakt van een wet die niet meer past in de huidige contekst, maar nooit is geannuleerd. Volgens Forn is de interventie van de Catalaanse politie een directe aanval op de rechtsstaat en een inbreuk op de overheidstaken van de Mossos d’Esquadra, zoals is vastgelegd in de politiewetten en het Statuut van 2006.

5. Een nieuwe kiescommissie

Het Constitutioneel Hof beboet de leden van de Catalaanse kiescommissie en hoge functionarissen van de Generalitat met bedragen van 6 tot 12 duizend Euro’s per dag om het referendum te doen stoppen. De boete geld 48 uur nadat de uitspraak in de Spaanse Staatskrant is gepubliceerd. Dat was gisteren. De voorzitter van de kiescommissie moet daarentegen zijn eerste betaling al doen voordat de 48 uur voorbij zijn. Er is geen mogelijkheid van beroep mogelijk tegen de opgelegde boetes. De aangeklaagden hebben kenbaar gemaakt dat ze daarom een beroep doen bij het Europese Hof van Justitie. Vanmiddag heeft de Generalitat de kiescommissie, bestaande uit advocaten en professoren in het recht en die zijn aangesteld door het parlement, ontbonden. Dit maakt de weg vrij voor de Generalitat om een nieuwe kiescommissie van internationale komaf in te stellen.

6. Enige sympathie van buiten

Het parlement van het Italiaanse eiland Sardinie (waar ook Catalaans gesproken wordt) heeft besloten dat zij, bij wijze van ondersteuning, de stembriefjes voor het referendum zullen drukken.

[1]

Op het moment van schrijven functioneerde dit adres. Het kan zijn dat zij later in opdracht van de rechter is weggehaald.

dag -10 (3)

1. De feiten

De verkiezingscampagne voor het referendum is nu 5 dagen gaande. We wisten dat het een bijzondere, intensieve campagne zou worden daar Spanje het referendum verbied. De toenemende druk van de afgelopen dagen door de huiszoekingen in drukkerijen en postbedrijven op zoek naar pamfletten, stembriefjes en brieven van de Generalitat naar stemgerechtigden, hielpen niet om de bevolking en de Catalaanse overheid van het referendum af te schrikken. Gisteren voerden zij daarom hun grote plan uit. Gezien de grote schaal van acties heeft dit plan weken, zoniet maanden van voorbereiding in beslag genomen. Als allerlaatste maatregel heeft de Spaanse regering, onder leiderschap van president Rajoy dit plan in wanhoop ten uitvoer gebracht. Daarmee heeft zij haar geloofwaardigheid in Catalonië nu totaal verloren, voorzover deze er nog was. Sterker zelfs, de relatie tussen Catalonië en Spanje is nu definitief verknoeid na de bruuske, gewelddadige en onrechtmatige invallen in de ministeries van de Catalaanse overheid, de privé kantoren van de ministers, de arrestaties van politici en hoge beambten, de huiszoekingen bij hun thuis en de inbeslagname van hun mobiele telefoons (en zelfs die van hun echtgenoten) en de arrestaties van werknemers en eigenaren van privé bedrijven (zoals drukkerijen). De invallen en arrestaties zijn zelfs binnen de Spaanse wetgeving ongereguleerd on onwettig. De Guardia Civil heeft niets te zoeken in de Catalaanse overheidsinstellingen. Alleen de Catalaanse politie, de Mossos d’Esquadra, zijn gerechtigd dit te doen. Hiermee is de soevereiniteit van Catalonië, zoals vastgelegd in haar Statuut, geschonden. De rechter die haar toestemming moet geven om bepaalde mensen die juridisch onaantastbaar zijn, te kunnen arresteren, was op vakantie. Dezelfde rechter die opdracht gaf voor de huiszoekingen heeft dit ‘probleem’ daarom zelf ‘opgelost’. Het lijkt er op dat de eigen wetten en regels niet meer gelden als het gaat om de redding van de Spaanse ‘democratische rechtsstaat’. De Spaanse minister van financien, Montoro, heeft bovendien alle rekeningen van de Generalitatat geblokkeerd, terwijl er een rechtszaak door de Catalaanse regering is ingediend bij het Hooggerechtshof waardoor de maatregel is opgeschort en dus niet kan worden uitgevoerd. Al met al betreft het een juridische en financiële staatsgreep, verkeerd Catalonië sindsdien in een verkapte staat van beleg en is de Catalaanse Autonomie opgeheven, buiten de benodigde procedures zoals beschreven in grondwetsartikel 155 om.

Vijf van de twaalf gearresteerden zijn vandaag door de Guardia Civiel vrijgelaten. Familieleden van andere gearresteerden klagen dat ze geen enkel contact krijgen met hun gearresteerde familielid. Alsof het om terroristen gaat.

De regering van het koninkrijk Spanje heeft drie cruise schepen naar de havens van Barcelona en Tarragona laten komen en zullen daar tot minstens 3 Oktober blijven liggen. In totaal is er plaats voor zo’n 3000 passagiers. Of deze schepen gebruikt gaan worden als tijdelijke verblijfplaats voor politieeenheden uit andere delen van Spanje of dat ze gebruikt gaan worden als gevangenis, is nog onduidelijk. Als protest heeft het havenpersoneel kenbaar gemaakt dat zij de staatsschepen niet zullen bevoorraden.

2. De reactie van de Spaanse regering

Laten we beginnen met de reactie van Enric Millo, de delegatie van de Spaanse regering in Catalonië. Niet dat hij veel nieuws vertelde, maar gezien de context is het misschien toch interessant. In het interview in het programma ‘Els Matins’ van de Catalaanse TV3 zij hij dat de regering van president Puigdemont door haar onverantwoordelijk gedrag de reactie van de Spaanse regering heeft uitgelokt. Hij noemt Puigdemont een bedrieger die veel Catalanen heeft misleid en een leugenaar die de waarheid verdraaid. De Spaanse actie was bedoeld om de Spaanse democratische rechtsstaat te redden, want de overgrote meerderheid van de Spanjaarden in Catalonië willen geen referendum. Hoe groot deze ‘overgrote meerderheid’ is, weten we niet, want we mogen dit niet meten. Dat is juist waar het conflict om gaat.

3. De reacties in Catalonië

In de plenaire vergadering van het Spaanse congres zei de woordvoerder van de Catalaanse partij (deel van JxSi) op rustige toon maar met ferme woorden: “Rajoy, ik eis van u dat u uw vuile handen van onze Catalaanse overheidsinstellingen terugtrekt”. Daarna verliet de gehele fractie de vergaderzaal van het Congres. Later verliet ook de partner van ERC in Catalonië, PDeCat, de zaal.

De Catalaanse president Puigdemont heeft laten weten dat er gewoon zal worden gestemd op 1 Oktober, ondanks de problemen die de Spaanse staat opwerpt.

Er onstonden gister spontaan protestmanifestaties op belangrijke verkeersaders in Barcelona, zoals de Diagonaal, Via Laietana en La Gran Via de les Corts Catalana, voor het stadhuis en voor de gebouwen die door de Guardia Civil werden doorzocht. De manifestaties concentreerden zich later voornamelijk voor het gebouw van EZ, op de kruising tussen Gran Via en La Rambla. De gemeentepolitie schatte het aantal deelnemers op 40.000. De Guardia Civil kon pas onder begeleiding van de Mossos d’Esquadra het gebouw van EZ vanochtend om 3 uur verlaten. Lopend, dat wel. Want hun auto’s waren besmeurd en de banden waren lek en moesten daarom worden weggesleept. Dit is dus het plaatje dat laat zien wie hier de scepter zwaaid: de Catalaanse politie begeleidt de Guardia Civil hun weg naar buiten.

Andere steden in Catalonië, zoals Girona, Tarragona, Vic, Manresa, Figueres uitten gisteravond ook massaal hun ongenoegen. Nooit hebben zulke massaal grote protestmanifestaties plaats gevonden in deze steden. Vandaag gaan in vele steden de manifestaties door. Op alle universiteiten worden veel colleges onderbroken om de straat op te gaan. Ik kan met een gerust hart zeggen dat Rajoy en zijn regering een authentieke fabriek is van voorstanders voor de onafhankelijkheid van Catalonië. Ware het niet dat het referendum nu niet alleen meer over de onafhankelijkheid van Catalonië gaat, maar om de keuze van een democratie of die van een dictatuur. Dat is voor velen hier nu wel duidelijk.

Ook buiten Catalonië vonden gisteren spontaan protestmanifestaties plaats: in Valencia, Palma, Castello, Alacant, Andorra, Perpignan en in Madrid toonden de mensen hun diepe onvrede tegen de ondemocratische acties van Rajoy en voor het zelfbeschikkingsrecht van de Catalanen.

Zie ook de Engelstalige artikelen: redactioneel van Vicent Partal en de kronieken door Pere Cardús, beide van de Internetkrant Vilaweb.

Reactie op de Volkskrant “Zo stomen Catalaanse scholen hun jeugd klaar voor de onafhankelijkheid.” (2)

1. Kritiek op een artikel uit de Volkskrant

Naar aanleiding van dit artikel wil ik graag het volgende kwijt. De correspondente van de Volkskrant, Maartje Bakker, zou haar ogen een klein beetje meer mogen openen dan alleen maar naar het handjevol Spanjaarden luisteren die zeggen dat de Spaanse taal op de scholen in Catalonië verboden is. Het is logisch dat in Catalonië de Catalaanse taal de voertaal is. Daarvoor is Catalonië een autonoom gebied. Of althans, zo zou het moeten zijn. Na de gedeeltelijke verwerping van het Statuut door het Constitutioneel hof in 2010 is dit helaas niet meer het geval. Sindsdien kan een enkele leerling eisen dat de les in het Spaans wordt gegeven, ondanks dat alle andere leerlingen het Catalaans prefereren. De Spaanse taal is dus niet verboden op de scholen. Trouwens, alle Catalaanse leerlingen zijn verplicht de Spaanse taal te leren. Volgens de statistieken van het Spaanse ministerie is het niveau van de Spaanse taal van de Catalaanse leerlingen zelfs hoger dan gemiddeld. Het waren juist ‘immigranten’ uit andere delen van Spanje die indertijd vroegen dat hun kinderen Catalaans onderwijs zouden krijgen om beter in de samenleving te kunnen integreren. Daar komt bij dat op veel scholen vaak om praktische redenen in het Spaans les wordt gegeven (en getolereerd) omdat of de meerderheid van de leerlingen of de leraar zich  gemakkelijker uitdrukt in het Spaans. Dit is vooral in de grote steden rond Barcelona het geval is. Maartje Bakker, ga nou niet vertellen dat het Spaans onderdrukt wordt in Catalonië en dat Catalaanse leerlingen worden geïndoctrineerd. Alsjeblieft. Men zou eerder de Spaanse overheid van indoctrinatie kunnen beschuldigen toen ex-minister van onderwijs, Wert, in het Spaanse Congres zei dat we de Catalaanse leerlingen moeten ‘verspanjoliseren’. En wat te zeggen van de indoctrinatie van de leerlingen die onder het Franco regiem? Zij moesten het sterk Franco-gepoliticeerde onderwijs (Nazi groet, Cara al sol zingen) in het Spaans volgen. Gezien het hoge percentage voorstanders van onafhankelijkheid onder deze groep,  heeft die indoctrinatie tenminste niet veel geholpen. Een klein beetje meer respect voor een natie die in Spanje in de minderheid is en moet vechten voor het behoud voor haar taal en cultuur, zou op haar plaats zijn. Het respect voor Catalonië, dat notabene een groot respect heeft voor andere talen en culturen die het herbergt, inclusief de Spaanse, wordt in Spanje zelf al meer dan genoeg met voeten getreden.

2. Nawoord

Op het moment van schrijven had het artikel in de Volkskrant als ondertitel dat het Spaans op de Catalaanse scholen verboden is. Later is dit weggehaald. Ik blijf er bij dat het artikel schromelijk tekort doet aan de realiteit van het onderwijs in Catalonië.

In totaal zijn er 17 kinderen in geheel Catalonë die een rechtszaak hebben aangespannen om volledig in het Spaans les te krijgen. Als ik het me goed herinner, hebben drie van hen toen de rechtszaak gewonnen. Er is echter één probleem, volledig onderwijs in het Spaans is in Catalonië geheel afwezig, zelfs op de privé scholen. Dit betekend dat ter wille van één leerling alle leerlingen in zijn of haar klas tegen hun zin in de lessen in het Spaans moeten ontvangen óf dat de betreffende leerling, op kosten van de Catalaanse belastingbetaler, tot een maximum van EU 6000, privéles krijgt. Ik mag duidelijk zijn dat deze wet, door de Spaanse regering van Rajoy opgelegd als gevolg van de gedeeltelijke annulering van het Statuut door het Constitutioneel hof, niet goed is voor de harmonie op de school en in de samenleving in het algemeen.

dag -11

Staatsgreep in Catalonie
Vanochtend is de Guarida Civil verschillende Catalaanse ministeries binnengevallen, waaronder economie, buitenlandse zaken, sociale zaken, en heeft hoge beambten gearresteerd. De Catalaanse regering is volgens het Statuut soeverein en de Guardia Civil mag daarom niet zomaar naar binnen om huiszoeking te doen. Een authentieke staatsgreep.

Dag -12 (3)

1. Inval in posterijen en stadhuis van Girona
De Guardia Civil heeft vanochtend, zonder gerechtelijk bevel en dus onwetmatig, het postbedrijf Unipost in de stad Terrassa huiszoeking gedaan naar post van de Catalaanse overheid, de Generalitat. De Guardia Civil verdenkt Unipost dat zij de brieven van de Generalitat berzorgd die de burgers oproept voor het referendum. Zij verliet na verloop van tijd het bedrijf met lege handen. Het staatspostbedrijf Coreos had al bekend gemaakt dat zij geen enkele post met betrekking tot het referendum zal versturen. Zij blokkeerde reeds post nog voordat de referendumwet door het parlement was goedgekeurd en door het Constitutioneel hof werd opgeschort. Oftwel, Coreos schendde de vrijheid van correspondentie en van het briefgeheim en privacy, zelfs binnen de Spaanse wetgeving. Met de actie van de inval vanochtend schend nu ook de Guardia Civil deze rechten.

De Guardia Civil deed vanochten ook huiszoekingen in het stadhuis van Girona en het waterbedrijf van Girona. Dit bedrijf werd door de gemeente Girona gecontracteerd toen president Puigdemont daar burgermeester was. De spaanse pers was vooraf aan de huiszoekingen geïnformeerd en stond reeds bij het gemeentehuis klaar om de aankomst van de Guardia Civil te filmen. Het is een bekende tactiek van de spaanse overheid om gedurende verkiezingscampagnes bepaalde politici in verband te brengen met corruptie.

2. Weerstand
Zo’n 300 mensen in Terrassa gingen naar de drukkerij waar de huiszoeking door de Guardia Civil plaatsvond en protesteerden op feestelijke manier tegegen de inval: met het zingen van liedjes als: “Waar zijn de briefjes?”. Zo’n 200 hielden een ‘zitbijeenkomst’ zodat niemand naar binnen of naar buiten kon. De Catalaanse politie moest er aan te pas komen om enkelen bij de voordeur weg te dragen en de Guardia Civil uitgeleide te geven. Op deze manier duurde de huiszoeking meer dan 12 uren, in plaats van zo’n 2 uur die de Guardia Civil had gedacht er voor nodig te hebben. En het klokje tikt rustig door. Tik Tak, nog 12 dagen…

3. President Rajoy op verliezende hand
Vanmiddag was de plenaire vergadering in het Spaanse Congres. Om een signaal van eenheid tegen de onafhankelijkheidsbeweging af te geven, diende de partner van Rajoy in het Congres, Ciuatudans (C’s: burgers) een motie in die de goedkeuring gaf over het handelen van president Rajoy en zijn regering tegen de Generalitat en de Catalanen. Het bleek echter een schot in eigen voet: bij het stemmen onthielden enkelen van de socialistische partij PSOE hun stem en de andere gedoogpartij, de Baskische partij PNB, stemde tegen de motie. Op deze manier stemde een meerderheid tegen de praktijken van president Rajoy in Catalonië.

De leden van de Catalaanse partij Podem, die zich nooit heeft willen uitspreken over de onafhankelijkheid van Catalonië en om wel of niet te gaan stemmen op 1 Oktober, stemden met een meerderheid van 63% voor om te gaan stemmen op 1 Oktober voor het referendum.

Op nationaal niveau gaf het parlement van de Baleaarse eilanden te kennen dat zij sterk is gekant tegen de bedekte staat van beleg, de onderdrukking van meningsuiting, de vrijheid van het vergaren van informatie en het recht van het houden van vreedzame vergaderingen in Catalonië door Spanje.

Vanuit de VN gaf de Canadese president Justin Trudeau te kennen dat het erg belangrijk is dat het zelfbeschikkingsrecht van de Catalanen wordt gerespecteerd.

De vijf grootste leugens van de ‘Nee’ campagne

bron: Vilaweb

1. Het referendum is een misdaad en is illegaal
Afgezien dat het referendum wordt uitgevoerd aan de hand van de referendumwet over zelfbeschikking van Catalonië, zelfs de strafwet van de Spaanse wet stelt dat een referendum geen misdaad is.

De oproep van een referendum is geen misdaad, het is zelfs bekrachtigd door het Spaanse Congres en het Constitutioneel Hof (TC) dat dit niet het geval is. De PP veranderde de strafwet om de president van Baskenland te kunnen beschuldigen. Deze hervorming werd geannuleerd door het TC en door het Parlement onder de regering van Rodríguez Zapatero.

2. Het zelfbeschikkingrecht bestaat nergens ter wereld.
Het zelfbeschikkingrecht is vastgelegd in het eerste artikel van het statuut van de Verenigde Staten van Amerika:

‘De ontwikkeling van vriendschappelijke relaties tussen naties die gebaseerd zijn op respect en het beginsel van gelijkheid van volkeren en hun recht op vrije zelfbeschikking en het nemen van de daardoor benodigde maatregelen om de universele vrede te versterken[…]’

Maar dit recht is bovenal vastegelegd in de twee verdragen van de Verenigde Naties geformuleerd in 1966, welke bekend staan als het Internationaal Verdag van Burger en Politieke rechten en het Verdrag van Economisch, Sociaal en Cultureel Recht, welke door haar leden gerespecteerd moeten worden. Beide verdragen bevatten dezelfde tekst in hun eerste artikel:

‘Ieder volk heeft het recht op zelfbeschikking. Aan de hand van dit recht kunnen zij vrij hun politieke status, economische, sociale en culture ontwikkeling bepalen.’

Een gewoonteleugen van ex-minister van buitenlandse zaken García-Margallo is dat er slechts drie staten zijn die het zelfbeschikkingsrecht in hun grondwet hebben. Dit is ronduit gelogen. Er zijn 38 grondwetten die verwijzen naar zelfbeschikkingsrecht en dit als legitiem beschouwen. Dit zijn onder andere 9 van 28 lidstaten van de EU: Duitsland, Kroatië, Slowakije, Slovenië, Estland, Frankrijk, Hongarije, Letland en Portugal. Hier zijn alle referenties.

3. Spanje kan het referendum niet toestaan omdat de grondwet het niet toestaat.
Artikel 10.2 van de Spaanse grondwet zegt:

‘De normen met betrekking tot fundamentele rechten en vrijheden die de grondwet kent worden geïnterpreteerd volgens de Algemene Verklaring van de Rechten van de Mens en de internationale regels overeenkomsten over deze materie die door Spanje zijn ondertekend.’

En artikel 96 voegt daar bij:

‘De internationale verdragen die zijn overeengekomen, vormen een integraal onderdeel wanneer zij officieel in Spanje zijn gepubliceerd. Haar artikelen kunnen alleen worden weggehaald, veranderd of afgesteld op een manier zoals beschreven in dezelfde verdragen of in overeenstemming met de algemene normen van het Internationaal Recht.’

Op 28 September 1976 ondertekende de Spaanse regering de twee genoemde convenanten van de VN. We herhalen wat het eerste artikel schrijft:
‘Alle volken hebben het recht op zelfbeschikking. Naar aanleiding van dit recht kunnen zij op vrije manier hun politieke status bepalen en ook hun sociale, culturele en economische ontwikkeling verzorgen.’

De ondertekening (welke hier is te vinden, ondertekend door Juan Carlos, welke zegt:

‘Ik ondersteun en bevestig alles wat hier staat en beloof er aan te voldoen, er op toe te zien dat er aan wordt voldaan en dat er nauwkeurig toezicht op wordt houden op alle onderdelen daarvan.’

Hier uit volgt dat Spanje verplicht is om aan het zelfbeschikkingsrecht te voldoen en dit recht te volgen. Zij kan niet aan de verplichtingen ontkomen die door de VN opgelegd zijn.

4. Catalonië is nooit onafhankelijk geweest. Het is een Autonoom gebied want dit was zo besloten in de Spaanse grondwet. Het heeft daarom geen historische rechten die ze zou kunnen toepassen.
Gelogen. De historische rechten van Catalonië staan boven iedere twijfel. Tot 1714 vormde Catalonië geen deel van wat nu Spanje is. De Catalaans-Aragonese kroon was een federale staat die gebieden van het Iberische schiereiland, de eilanden in de Middellandse zee inhielden. In 1714 werd Catalonië tegen haar wil, met geweld, bij Spanje gevoegd. Maar vanaf dat moment heeft zij vier keer de onafhankelijkheid uitgeroepen:
– tussen 1810 en 1812 was het Prinsendom volledig onafhankelijk en behield nauwe relaties met het Franse keizerrijk.
-In de maan Maart van 1873 riepen de provinciale staten van Barcelona de staat Catalonië uit, welke de vier provincies van het Prinsendom en de vier Baleaarse en Pitiüses eilanden omvatte. Deze staat werd geïntegreerd met de geboorte van de eerste republiek van Spanje.
-In 1931 en 1934 riep de Generalitat de Catalaanse republiek uit. Op 14 April 1931 deed Francesc Macià dit, enkele uren voordat Madrid de Spaanse republiek uitriep. Drie dagen later accepteerde Macià dat de Catalaanse republiek deel zou vormen van de Spaanse republiek. Lluís Companys riep de Catalaanse republiek uit op 6 Oktober 1934, welke door Spaans militair ingrijpen tenniet werd gedaan.

Maar het belangrijkste argument is dat het onmogelijk is dat de grondwet de oorzaak is dat Generalitat van Catalonië weer in ere werd hersteld. De Generalitat bestond reeds voordat de grondwet werd aangenomen.

De Generalitat werd weer opgericht door koninklijk besluit door het decreet 41/1977 op 4 Oktober (deze is hier te vinden) welke de legitimiteit van president Josep Tarradellas erkent, gekozen door de overheidsinstellingen van de republiek. De Spaanse grondwet werd pas op 29 December 1978 aangenomen. Toen werd het in de staatskrant (BOE) gepubliceerd. De Generalitat functioneerde toen reeds meer dan een jaar.

5. De onafhankelijkheid kan niet door een eenzijdig referendum worden verkregen. zonder instemming met de Spaanse staat.
Gelogen. Tussen 1905 en 1991 waren 52 entiteiten zoals Catalonië die een referendum over onafhankelijkheid hielden. Na 1991 zijn het er 53 meer die dit gedaan hebben. Dus in meer dan een eeuw hebben er 105 referenda over onafhankelijkheid plaats gevonden.

Van de 53 referenda na 1991 waren er 26 eenzijdig. Sinds 1991 zijn er wereldwijd 26 onafhankelijke staten bijgekomen, waarvan een overgrote meerderheid door eenzijdige referenda. Zeven van deze vormen nu deel van de Europese Unie: Kroatië, Slovenië, Estland, Letland. Litouwen en de Republiek Tsjechië. (Hier is een lijst met referenda over onafhankelijkheid te vinden.

Tot slot, als gevolg van de eenzijdige onafhankelijkheid van Kosovo, laat het Internationaal Hof van Justitie zien dat er geen enkel verbod bestaat die gebruikt kan worden om een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring tegen te houden.

dag -13 (2)

1. Financiële blokkade

Afgelopen Vrijdag dreigde minister van financien Montoro met een maatregel dat binnen 48 uur na publicatie in het Staatsblad (BOE) alle bankrekeningen van de Catalaanse overheid, de Generalitat, geblokkeerd en overgenomen zouden worden door zijn ministerie. Dit zou dus een de facto volledige opheffing van het autonome gebied Catalonië betekenen, echter buiten grondswet artikel 155 om. Toepassing van artikel 155 vereist een politieke overeenstemming in de Senaat over de opheffing en geeft de president van het Autonome gebied de mogelijkheid om zich te kunnen verdedigen. Volgens het protocol van artikel 155 gaan daar gauw zo’n twee maanden over heen. De Spaanse regering van Rajoy probeert nu dus op een versnelde, niet wettelijk geregelde manier het autonome gebied Catalonië op te heffen. Het betreft de begrotingen met betrekking tot economische zaken, zoals landbouw, veeteelt, visserij, jeugdzaken, cultuur, sport, woning en sociale inkomens.

De leider van de socialistische partij PSOE, Pedro Sanchez, heeft vandaag bekend gemaakt dat hij nu ook steun zal geven aan de toepassing van artikel 155 van de grondwet.

De Catalaanse minister van financien, en tevens vicepresident, Oriol Junqueres, heeft een rechtszaak aangespannen tegen deze maatregel. Interventie zou een totale ineenstorting van de overheid betekenen als de Spaanse overheid de controle heeft over de salarissen en noemt dit onverantwoordelijk. Volgens Junqueres: “Zij misbruiken de begrotingswet voor financiële stabiliteit want toepassing van artikel 155 is te langdurig en heeft een politieke prijs. Wij passen een Internationaal recht toe en zij negeren zelfs hun eigen wetten”. Hij zegt dat de maatregel veel verder gaat dan de onafhankelijkheid van Catalonië, verder zelfs dan de democratie in het algemeen.

De bank die rekeningen in kwestie beheert, Caixa Bank, zei dat er nog geen enkele actie door de Spaanse regering is ondernomen en bestuderen met hun juristen of zo’n interventie sowieso mogelijk is. De Europese regelgevingen met betrekking tot geldwitwasserij en de sociale diensten maken een dergelijke interventie waarschijnlijk onmogelijk. Tot nogtoe is er niets conctreets gebeurd.

2. In beslag genomen campagnemateriaal.
De Guaria Civil heeft bij een drukkerij in totaal 1,3 miljoen verkiezingspamfletten en folders met betrekking tot het referendum in beslag genomen. Het zijn pamfletten van de Generalitat en van de politieke groepering La CUP. Vol trots presenteren zij de in beslag genomen ‘staatsgevaarlijke’ papieren, als ware het drugs, wapens, gestolen goederen of wat dan ook van dien aard.

Naast de inbeslagname van pamfletten, worden her en der in het land (vaak zelfgemaakte) pamfletten opgehangen. De campagneactiviteiten, zoals het uitdelen van folders aan het publiek en van verkiezingsmeetings gingen afgelopen weekend doorgaans gewoon door, met een enkele meeting daarvan uitgezonderd die door de gemeentepolitie werd onderbroken.

dag -14

Vandaag over 14 dagen zal het referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië plaatsvinden. Erg interessant is het interview dat Vilaweb heeft gehad met de Catalaanse president Carles Puigdemont (in het Engels).

Censuur: ontwijking en de (internationale) reacties

De rechter heeft bevolen om de websites ref1oct.cat, ref1oct.eu, referendum.es, referendum.cat, referendumoctubre1.com, referendum.ws, referendumoctubre1.cat, referendumoct1.cat, 1octreferendum.cat en garanties.cat te sluiten. Deze zijn van de Catalaanse regering, de Generalitat, of van de politieke partijen die het referendum willen houden. Deze websites worden door de telefoon-en Internetdiensten Vodafone en Telefonica geblokkeerd. Eerder waren de officiële websites http://garanties.cat al door de Guardia Civil, in opdracht van de openbaar hoofdaanklager, uit de lucht gehaald. Als reactie maakte de Generalitat een nieuw domein aan en met de Internetservers in Luxemburg. De blokkering door Vodafone en Telefonica kan volgens de Generalitat worden ontweken door gebruik te maken van proxyservers. Zij noemt vervolgens http://hide.me.es/proxy, http://proxysite.com en http://hidester.com die hiervoor kunnen worden gebruikt. Ook heeft de Generalitat de officiële Twitter account @ref1oct geopend om de censuur te ontwijken. De Internetprovider Parlem (Laten wij praten), daarentegen, heeft toegezegd dat zij geen enkele beperking zal opleggen voor de toegang tot het Internet.

De Nationale Ombudsman in Catalonië, Rafael Ribó, heeft in een brief naar de Raad van de Europese Unie, het Europees Bureau van fundamentele mensenrechten, de Europese Verdediger van het Volk en de Europese Ombudsman zijn verontrusting geuit over de maatregelen die de Spaanse overheid verricht om het referendum in Catalonië te voorkomen. Hij noemt de maatregelen grove schendingen van het recht op vrijheid en de fundamentele mensenrechten.

In Madrid was toestemming gevraagd voor het houden van een bijeenkomst over zelfbeschikking. De burgermeester verleende toestemming om deze in een ruimte van de gemeente te houden. De rechter verbood de bijeenkomst echter omdat zij te maken zou kunnen hebben met het referendum in Catalonië. De bijeenkomst moest daarom uitwijken naar een andere, kleinere privé zaal. De opkomst was echter dusdanig groot dat veel mensen buiten moesten blijven. Ook in de rest van Spanje begint men de ogen te openen door wat voor soort regiem het land bestuurd wordt.

De Schotse regering stuurt een brief naar Rajoy dat Catalonië het recht op zelfbeschikking heeft en dat hij dit recht moet respecteren. Zij vraagt in de brief om met de Catalanen aan de onderhandelingstafel te gaan zitten in plaats de juridische macht te gebruiken om het referendum tegen te houden.

dag -15 (2)

1. De protestmanifestatie van de 712 burgermeesters

Vandaag vond de manifestatie plaats van de 712 burgermeesters die voor de onafhankelijkheid zijn en voor de openbaar aanklager zich moeten verantwoorden omdat zij in hun dorp of stad ruimte beschikbaar stellen als stemlokaal. Veel van hen, zo’n 300, kwamen naar het Plaça Sant Jaume in Barcelona, voor het stadhuis aan de ene kant en het paleis van de Catalaanse regering, de Generalitat, aan de aan andere kant. Als symbool draagt iedere Catalaanse burgemeester een houten stok bij offiële gelegenheden. Zwaaiend met hun burgermeesterstokken riepen zij, eenmaal binnen in het paleis “Wij zullen stemmen” en “Onafhankelijkheid”. Buiten, op de Plaça, stond het vol met aanhangers van het referendum.

Bron: Vilaweb, ARA, El Nacional

2. Blokkering door post en Internetproviders
Het Spaanse postbedrijf (Coreos) kreeg opdracht om geen materiaal door te sturen dat verband houdt met het referendum. Iedere activiteit wat het referendum betreft is verboden sinds de opschorting door het Constitutioneel Hof van de referendumwet. Dat was op 7 September, de dag nadat de wet in het Catalaanse Parlement werd geaccepteerd. De Catalaanse cultuurvereniging en een van de motoren achter de onafhankelijkheid, Omnium Cultural, verstuurde voor 6 September haar maandelijkse krant met daar bijgevoegd een vlag voor democratie, refererend naar het referendum. Deze krant is bij velen niet in de brievenbus aangekomen. De verdenking is dat het Spaanse postbedrijf de verspreiding reeds geblokkeerd heeft voordat het verbod in werking trad.

De telefoon-en Internetbedrijven Movistar en Telefonica beperken de toegang voor hun klanten naar de informatie site van de Generalitat ref1oct.eu. De site was al uitgeweken naar een .eu domein en de server staat in Luxemburg. Nu wordt de site van binnen uit door Internetproviders geblokkeerd. Censuur op zijn Chinees, dus. Een mogelijke oplossing biedt het navigeren met Mozilla-TOR.