dag -4

Omsingeling scholen
De openbaar hoofdaanklager in Catalonië heeft de Catalaanse politie, Mossos d’Esquadra, geboden om de scholen en andere gebouwen te omsingelen die gebruikt gaan worden als stemlokaal. De scholen moeten vrijdag na schooltijd leeggeruimd worden, vanaf dat moment hermetisch worden afgesloten en de sleutels moeten worden afgeleverd. Volgens de Spaanse wet moet de Mossos d’Esquadra gehoor geven aan de openbaar aanklager. Het niet opvolgen van een order geld als wettelijke ongehoorzaamheid waar een zware straf voor staat, zeker als het de politie betreft. De referendumwet heeft echter haar eigen, Catalaanse, legaliteit gecreëerd om het referendum mogelijk te maken. Deze legaliteit staat recht tegenover die van de Spaanse, daar de referendumwet zich boven de Spaanse grondwet stelt. Het mag duidelijk zijn dat de Spaanse justitie de Catalaanse legaliteit niet accepteert. De grote vraag is dus aan welke legaliteit de Mossos d’Esquadra de dag voor en tijdens het referendum uiteindelijk gehoor zullen geven. De Catalaanse minister van binnenlandse zaken en hoofd van de Mossos zei dat de opdracht van de openbare aanklager tot het verstoring leidt van de openbare orde en daarom tegenstrijdig is met de principiële oprdracht van de Catalaanse politie.

day -5

5 days before the referendum to be held at 1 October about the independence of Catalonia

More restrictions on freedom of expression
Yesterday about ten people and private organizations were visited by the police or Guardia Civil (GC). They will have to declare at the public prosecutors office because they cloned the official websites of the Catalan Government concerning the referendum on independence. The official site is closed after the law of referendum was declared non-constitutional, but it may freely be published by private organizations and citizens.

Also the Internet site of Assemblea Nacional Catalunya (ANC), the private organization of the independence movement, has been closed yesterday night by the GC, even without any notice beforehand as required by Spanish law. During the last hours about 140 private websites related to the referendum have been closed. Meanwhile the European Commission, by means of  Margaritis Schinas, declares it concerns an internal Spanish affair, as usual. Even after repetitive questions that fundamental rights are vulnerated in Catalunya.

Announcement imprisonment president Puigdemont
The head of the Spanish public prosecutor, José Manuel Maza, did yesterday not exclude the possibility to arrest Catalan president Puigdemont. He said this during an interview at radio channel Onda Cero. Though at this moment it is not the most convenient moment, as his imprisonment will be taken as an argument for the independence movement. He prefers to take action after 1 October, the date of the referendum. The public prosecutor is performing as a politician here. Maza does not even hide anymore he is vulnerating the three pillars of democracy.


Refusement Catalan police

The Catalan police, Mossos d’Esquadra, refuses to hand over its command to the head of the GC and third man at Internal Affairs, Diego Pérez de los Cobos, who is also the brother of ex-president of the Constitutional Court. It’s all in the family.

dag -5

Daar ik gister niets geschreven heb, maar er wel dingen zijn gebeurd, hier even een samenvatting.

Verdere beperking van vrijheid van meningsuiting.
Een tiental mensen kregen bezoek dat van de politie dat zij een verklaring voor de openbaar aanklager moeten afleggen. De websites van de Catalaanse overheid met betrekking tot het referendum waren door de Gaurdia Civil (GC) afgesloten omdat de referendumwet was opgeschort door het Constitutioneel Hof (TC). De Internetpagina’s van die site werden echter her en der gekopieerd door particulieren, die zij vervolgens zelf weer onder een ander domeinnaam publiceerden. Het verbod van publicatie door het TC geld alleen voor de Generalitat van Catalonië, niet voor particulieren. Het klonen en publiceren van deze Internetpagina’s is dus volkomen legaal. Deze particuliere websites zijn inmiddels ook door de GC afgesloten en de eigenaren worden nu verhoord door de openbaar aanklager. Ook iemand uit onze woonplaats Solsona moet hierom vandaag voor de rechtbank in Lleida verschijnen. Een groepje mensen is ter ondersteuning met hem meegegaan.om-lleida

Zoals kan worden gezien, is Tweety een symbool geworden voor de vrijheid van meningsuiting. Dit, naar aanleiding van de politieboot in Barcelona. De parlementaire EU groep Compromís heeft reeds vragen aan de Europese Comissie gesteld over de arrestatie van één van de eigenaren van zo’n website.

Ook de website van de burgerorganisatie Assemblea Nacional Catalunya (ANC),  één van de belangrijkste motoren achter de onafhankelijkheidsbeweging, is door de GC afgesloten. Dit gebeurde tijdens de huiszoeking van de GC op het hoofdkantoor en zonder dat de burgerorganisatie vooraf een waarschuwing had gekregen, zoals volgens de wet verplicht is. Hun website is nu gevestigd onder http://assemblea.eu/. Als paddestoelen springen alternatieve websites uit de grond.

De afgelopen uren zijn er zo’n 140 websites door de Spaanse overheid uit de lucht gehaald. Op de persconferentie van de Europese Commissie in Brussel bleef haar woordvoerder, Margaritis Schinas, zelfs na herhaaldelijk vragen over de schendingen van fundamentele rechten in Catalonië, bij zijn verhaal als atijd dat dit een Spaans interne aangelegenheid is.

Artur Mas moet in twee weken 5 miljoen betalen
Het populaire consult op 9 November 2014 werd uitgevoerd door vrijwilligers nadat het officiële consult door het TC verboden werd. De Catalaanse overheid wilde niet in de illegaliteit treden toen het consult door het TC ongrondwettelijk werd verklaard. De voorbereidingen die voor het verbod plaats vonden werden door de overheid volgens de financiële begroting en volkomen wettig gedaan. Zo werden de laptop computers die voor het consult gebruikt werden, door het ministerie van onderwijs aangeschaft en na het consult in het middelbaar onderwijs gebruikt. Ex-president Artur Mas, zijn vicepresident, minister van onderwijs en het hoofd van zijn kabinet werden veroordeeld voor wettelijke ongehoorzaamheid. Zij werden echter vrijgesproken voor verkwisting van overheidsgeld. Een andere rechtbank, het Tribunal de Comptes, klaagt hen nu alsnog aan voor verkwisting van overheidsgeld. Zij moeten daarom binnen 14 dagen 5,2 miljoen Euro’s als borg betalen die het consult heeft gekost, inclusief de volle prijs die toen voor de laptopcomputers is betaald. Worden de betalingen niet binnen de termijn overgemaakt, dan worden de bankrekeningen en bezittingen van de politici in beslag genomen. Mas noemt dit machtsmisbruik typisch van een politiestaat, puur om personen te vervolgen en kapot te maken. Volgens hem kan het geen toeval zijn dat de boete vlak voor het referendum wordt geheven; het dient ter afschrikking en intimidatie voor de huidige politici.

Aankondiging arrestatie president Puigedemont
De openbaar hoofdaanklager, José Manuel Maza, sloot gisteren in een interview voor radio Onda Cero niet uit dat de Catalaanse president Puigdemont gearresteerd zal worden. Hij zei dat hij dit dit liever na 1 Oktober doet, om te voorkomen dat hij een martier zal worden en dat zijn arrestatie in het voordeel van het referendum zal uitdraaien. Een openbaar hoofdaanklager die politiek bedrijft. Ze doen niet eens hun best meer om te verbergen dat ze de scheiding van de machten, de pilaren van de democratie, om zeep hebben geholpen.

Weigering Catalaanse politie
De Catalaanse politie, Mossos d’Esquadra, blijft weigeren dat het commando onder toezicht komt van het hoofd van de GC en derde man op het ministerie van Binnenlandse Zaken, Diego Pérez de los Cobos, broer van ex-president van het TC en uitgesproken anti-Catalaans. We blijven dicht bij huis.

dag -7 (3)

1. Valse berichtgeving

Gisteren werd in vele media gemeld dat de Spaanse overheid de controle over Catalaanse politie had overgenomen. Dit is feitelijk onjuist. De openbaar aanklager wilde dit wel bewerkstelligen, maar de Catalaanse politie zei de openbaar aanklager dat hij daar niet toe gerechtigd is, want er is geen gevaar voor de openbare orde en veiligheid die de Mossos d’Esquadra niet zelf aankunnen. Het Statuut en de politiewetten zijn bijzonder duidelijk over wie de baas is over de Catalaanse politie. Een openbaar aanklager kan dit niet zomaar veranderen. Daarvoor moet president Rajoy eerst de noodtoestand uitroepen. Hiervoor is toestemming van het Spaanse Congres nodig. Dit durft hij niet. Hij durft het politieke risico niet te nemen. Vorige week stemde een meerderheid tegen Rajoy’s acties in Catalonië. Dat zou hem politiek de das om doen. En dat is het laatste wat hij kan gebruiken.

Veel media, vooral die van Madrid zoals El País, en sociale netwerken meldden de overname echter als een voldongen feit [1]. Het bericht werd professioneel op de sociale netwerken rondgezongen en er werd opgeroepen tot een fel protest. De oproep werd direct door het ANC, de motor achter de onafhankelijkheidsbeweging, ontkracht en meldde dat er geen manifestatie voor vandaag op het programma staat.

De Spaanse overheid hoopt op deze manier dat de Catalanen boos de straat op gaan en dat het tot een manifestatie uitloopt, hopelijk met enig element van geweld. Dat is waar men in Madrid op zit te wachten om een excuus te hebben om de Nationale politie uitgebreid in Catalonië in te schakelen. Het herkennen van valse berichten is in deze periode zeer belangrijk, daar zij ongewenste acties kunnen uitlokken. Er wordt daarom gewaarschuwd alleen berichten uit de bekende en officiële media en de Catalaanse overheden voor als waar aan te nemen en andere berichten te negeren.

Ondertussen gaan we hier in Catalonië rustig en op vreedzame en feestelijke  manier onze eigen gang,  zoals we altijd hebben gedaan, met de campagneactiviteiten voor  ‘Sí’. In mijn woonplaats, Solsona, staat een yogasessie op het programma om de zenuwen te leren beheersen voor de laatste week, tot de dag van het referendum. Nog zeven dagen. Tik, tak,…

2. Politietekort
Vandaag hield de Spaans politieke partij Podemos, inclusief haar Catalaanse tak Podem, een conferentie van haar parlementariërs in de stad Saragossa. Buiten de sporthal waar de conferentie plaats vond, protesteerden zo’n 300 ultrarechtsen, met Spaanse vlaggen uit de Franco periode, tegen het te houden referendum in Catalonië. Op een gegeven moment wilden ze zelfs naar binnen om de vergadering te verstoren. De deuren van de sporthal werden evenwel gesloten nog voordat de ultra’s naar binnen konden. Echter, de politici van Podemos konden ook niet meer naar buiten. Er is een tekort aan politie in Saragossa om de parlementariërs een veilige uitgeleide te kunnen geven. Een groot deel van het Spaanse politiecorps zit in Catalonië, op zoek naar stembriefjes om het referendum te voorkomen. De prioriteit van de Spaanse regering ligt blijkbaar bij het onderdrukken van een democratische uitoefening in Catalonië, in plaats van de veiligheid van haar burgers, waaronder die van gekozen parlementsleden.

3 Oproep tot verhoor van de burgemeester
De burgermeester van onze plaats Solsona en tevens parlementariër van de groep JxSi, David Rodríguez, wordt komende Donderdag voor het Hooggerechtshof in Catalonië opgeroepen voor verhoor. Hij is één van de ruim 700 burgermeesters die steun aan de regering geeft voor het referendum. Omdat hij zitting heeft in het Parlement, is hij juridisch onschendbaar en kan daarom niet door een gewone rechtbank worden verhoord. Vanuit de burgerorganisatie ANC organiseren we een bus om hem te begeleiden.

[1]

Ook de Nederlandse journalistiek, zoals het NOS, laat enkele grote steken vallen door de berichten uit de Madrileense pers klakkeloos over te nemen over de interventie van de Mossos d’Esquadre en de Spaanse overheid op haar woord te geloven. Zij zou er goed aan doen haar licht in Catalonië zelf eens op te steken. Wat bedoeld de auteur van het artikel met: “Ondertussen wordt alles uit de kast gehaald om ervoor te zorgen dat het niet uit de hand loopt”? Houdt dat ook in als de mensen gaan stemmen op 1 Oktober? Want daar is al die politie voor gekomen! Trouwens, het schip met de eend Tweety is geen ferry, maar een cruiseschip en de auto’s van de Nationale politie (en geen Guardia Civil) staan buiten op de kade, niet in het autoruim, want dat heeft een cruiseschip doorgaans niet. De grappen over de Tweety boot zijn trouwens niet meer bij te houden. Als laatste wil ik opmerken dat het artikel spreekt over een ‘veiligheidsoperatie’. Dat is het niet: de Mossos d’Esquadra zijn perfect in staat de veiligheid in Catalonië te garanderen. Dat heeft zij bij de afwikkeling van de terroristische aanslagen in Barcelona en Cambrills afgelopen Augustus duidelijk bewezen. Gezien de genoemde onnauwkeurigheden en feitelijke onjuistheden kan dit geen serieuze journalistiek meer genoemd worden. De Nederlandse lezer heeft, zeker van de publieke omroep, het recht om juist geïnformeerd te worden, zeker als het gaat over zulk een belangijke zaak.

dag -8

Overname van de Catalaanse politie door Spanje
Vanochtend vond een gezamelijke vergadering plaats van de hoofden van alle Spaanse politiecorpsen die in Catalonië operationeel zijn, de openbaar hoofdaanklager en, geheel tegen de wet, een lid van de Spaanse regering. (De aanwezigheid van een lid van de Spaanse regering is een directe schending van de scheiding van wetgevende en uitvoerende macht.) De Catalaanse politie, de Mossos d’Esquadra. werd te kennen gegeven dat zij vanaf heden onder controle van de Spaanse regering vallen. Majoor Trapero van de Mossos d’Esquadra heeft gezegd dat dit onacceptabel is. Hij zegt dat de overname door de Spaanse regering niet nodig is daar er reeds een Raad van Veiligheid is die de coördinatie van de verschillende politiecorpsen onder haar hoede heeft. De Catalaanse minister van binnenlandse zaken, Quim Forn, zal via gerechtelijke weg de resolutie van de openbaar hoofdaanklager aanvechten.

De trots om opstandeling te worden genoemd

Bron: Redactioneel Vilaweb

Noot vertaler
Naar aanleiding van de beschuldiging dat de presidenten van de burgerorganisaties Assemblea Nacional Catalana (ANC) en Omnium Cultural worden beschuldigd van ‘sedios’.

Het Spaanse woordenboek DIEC vertaald dit als: Opstandeling tegen de gevestigde orde

Het RAE: Collectieve opstand en geweld tegen de autoriteiten, de openbare orde en de militaire discipline, zonder dat het niveau van rebellie wordt bereikt.

Beide burgerorganisaties zijn de motor achter de onafhankelijkheidsbeweging, maar hebben bovenal democratie en vreedzaamheid als prioriteit. De manifestaties van de afgelopen zes jaren op 11 September, waarin 1 a 2 miljoen mensen aan deelnamen, laten dit vreedzame karakter overtuigend zien.

Redactioneel Vilaweb, 23 September 2017

Nu noemen ze ons opstandelingen. In feite, beschuldigen ze ons van opstandelingen. Tegen ons allemaal die naar de protestmanifestaties zijn gegaan om onze Catalaanse overheidsinstituten te verdedigen. Met tienduizenden personen, honderdduizenden personen We zijn allemaal opstandelingen. Dit zegt de openbaar aanklager Miguel Ángel Carballo Cuervo op een papier dat de geschiedenis in zal gaan als de beroemde gerechtigheid. Hij zal het nooit begrijpen, maar de beschuldiging is voor mij een eer.

Want ik denk dat het een eer is om van opstandeling beschuldigd te worden door een staat die haar eigen wetten vertreedt om de democratische rechten aan te vallen. Het is een eer om beschuldigd te worden van opstandeling door hen die politici gevangen nemen, de media bedreigen, het recht op vrije briefwisselingen aanvallen, websites sluiten, de onderlinge afhankelijkheden en hiërarchie van een regering negeren, huiszoekingen doen in drukkerijen zonder gerechtelijke bevel of schooldirecteuren bedreigen. Onder deze omstandigheden en met zulk gedrag, wil ik onder de verdedigers behoren: ik prefereer beschuldigd te worden van opstandigheid.

Het is een privilege om beschuldigd te worden van opstandigheid wanneer het gaat om de democratie te verdedigen. Wanneer ze een uitvlucht zoeken in een grondwet die door de militairen van Franco werd gedicteerd. Wanneer ze ons zeggen dat hun papier belangrijker is dan wat onze handen kunnen , maakt niet uit wat we doen. Misschien hebben we alles bijelkaar gezien er veel te lang over gedaan om ons er mee te confronteren. Maar het taboe houdt geen steek: het zijn de mensen die beslissen, niet de oude, gebarsten tafels (grondwet, vert.) die we niet meer als de onze beschouwen.

Sterker nog, deelnemen aan een opstand is vandaag de dag een standpunt zonder excuses. Want degenen die ons van opstandigheid beschuldigen, proberen alleen maar hun corrupte regiem in stand te houden en zien deze voor het eerst serieus bedreigd. En ik zal me nooit aan de kant scharen van degenen die cynisch zeggen ‘de dader moet zelf voor de gevolgen opdraaien’ terwijl ze zelf de meest corrupte politieke partij in Europa zijn met honderden leden die nog geen verantwoording hebben afgelegd, terwijl ze ongestraft harde schijven vernietigen [1], terwijl ze de scheiding tussen de machten geweld aan doen en de overheidsinstellingen naar hun hand stellen, alleen maar voor hun eigenbelang en voor hun partij.

Maar bovenal, wil ik hierbij zeggen dat vandaag de dag is opstandigheid een morele plicht. Ik ben opstandig want ik neem stelling. Ik kan me geen afstandelijke houding permitteren in een situatie van papiertjes tegen gewapende politie, democratisch gekozen politici tegen een aanklager en speciale rechtbanken, de stem van een vreedzaam volk tegen de brute kracht van een niet legitieme staat. Sterker zelfs: ik ben opstandig, en met trots, want ik heb dit van jongs af aan geleerd en sindsdien heb ik altijd geloofd dat tussen vrijheid en tirannie is eenvoudigweg geen mogelijkheid om te kiezen.
[1]
De PP heeft in haar hoofdkantoor in Madrid de harde schijven van de computers van hun penningmeester op professionele wijze geformatteerd. Dat was op een moment toen de penningmeester al in de gevangenis verbleef en een gerechtelijk onderzoek liep (en nog steeds loopt) tegen de penningmeester en de PP zelf wegens een geheime boekhouding. Als excuus voor de vernietiging van de gegevens voerde de PP de bescherming van persoonsgegevens aan.

Spanje in de VN

bron: krant ARA

De Spaanse minister van buitenlandse zaken, Alfonso Dastis, heeft vandaag in zijn toespraak in de VN gezegd dat wie in Spanje een ‘zogenaamde legitimiteit’ tegen de legaliteit van de grondwet stelt, het fundamentele recht van miljoenen burgers aanvalt.

Hij verzekerd dat de Spaanse regering zich niet van haar plicht kan afhouden in haar verdediging van de rechtsstaat en de waarden die zij inspireert: vrijheid, gelijkheid, gerechtigheid en politieke veelzijdigheid. Dit zei hij enkele dagen voor het houden van het referendum, hoewel hij niet concreet naar Catalonië en de huidige situatie verwees die de huiszoekingen en de arrestaties door de Guardia Civil tegen het referendum veroorzaakt hebben

Dastis verdedigd dat de publieke machten ‘de taak hebben om de rechten en vrijheden van alle Spanjaarden te garanderen. Iedere uitdaging tegen de democratische regels is een grote aanval tegen de vredige samenleving en de vrijheid’.

De Spaanse minister had vorige week bij Bloomberg gesproken over het referendum. Hij beschuldigd de onafhankelijkheidspolitici ‘dat zij een nazi houding aannemen’. ‘Een referendum is niet equivalent aan democratie. Generaal Franco heeft ook twee referenda gehouden’, zei hij.

Dastis heeft in een interview in de VN ook gevraagd of de Generalitat stopt met haar leugens en eindigt met ‘illegale initiatieven die uitsluiten en verdelen’.

dag -9 (6)

1. We zullen doorgaan

Gister heeft president Puigdemont via een tweet de website [1] met de stemlokalen bekend gemaakt. Vanaf deze website kunnen de stemgerechtigden, na identificatie met hun burgernummer, zien op welke plek zij hun stem kunnen uitbrengen. Hiermee toont de Generalitat dat zij het referendum gewoon door laat gaan, ondanks de represailles van de Spaanse staat. In een interview in de Washington Post van vandaag zegt president Puigdemont: “Het spijt me Spanje, het referendum gaat door. Of je het leuk vind of niet”.

Eergisteren werden de lopende bankrekeningen van de Generalitat, inclusief de creditkaarten die, bijvoorbeeld, gebruikt worden door de ambulances om van de tolwegen gebruik te maken, in beslag genomen door de Spaanse minister van financiën, Montoro. Ondanks dat heeft de Generalitat gister de salarissen aan de ambtenaren uitbetaald. Zij betaalde zelfs een aantal dagen eerder uit dan gewoonlijk om chaos te voorkomen indien de Spaanse overheid de betalingen zou uitvoeren. Hiermee geeft de Generalitat een duidelijk signaal af dat, ondanks alles, zij de controle in handen heeft en haar prioriteiten kent, waaronder het bieden van sociale zekerheid.

Gisteren, en ook vandaag, zijn er massale protestdemonstraties zonder pauze voor het gebouw van het Hooggerechtshof van Catalonië, in Barcelona, gehouden om de vrijlating te eisen van de gevangen genomen ambtenaren, politici en andere werknemers. In de loop van vandaag kwamen de laatste zes gearresteerden vrij, met een aanklacht tegen zich, nadat zij waren verhoord.

2. Een vergissing van de Guardia Civil

De Guardia Civil doet een inval in een bedrijf in de plaats Igualada. De inval wordt geheel tegen de wet zonder gerechtelijk bevel uitgevoerd, zoals de laatste dagen de gewoonte van de Guardia Civil blijkt te zijn. Het betreft een verpakkingsfabriek voor yoghurt. De Spaanse politie had foto’s op WhatsApp gezien met pakketten waarop stond ‘Kiesmateriaal’. Het bleek een grap van de medewerkers van de fabriek te zijn. De parlementarier van de groepering La CUP, Mireia Boya Busquet, twitterd: “Een yoghurtfabriek aanzien voor een drukkerij is het topniveau van de Guardia Civil”.

3. De presidenten van burgerorganisaties aangeklaagd

Het hoofdkantoor van het Assemblea Nacional Catalana, de burgerorganisatie die één van de motoren is achter de onafhankelijkheidsbeweging, werd vanochtend ‘bezocht’ en al het materiaal voor de kiescampagne werd in beslag genomen. De president van deze burgerorganisatie en die van de Catalaanse cultuurorganisatie Omnium Cultural, worden beschuldigd van aanstichting tot oproer. Er is echter geen enkele sprake van geweld geweest gedurende de protestmanifestatie van 20 September, die de fiscaal in zijn aangifte gebruikt, en in geen enkele andere manifestatie. Ik kan het weten, want ik was er zelf persoonlijk bij, samen met 39.999 anderen. (De gemeentepolitie schatte het aantal deelnemers op zo’n 40.000.) De Spaanse wet schrijft voor dat geweld moet hebben plaatsgevonden om iemand voor oproer aan te klagen. Voor oproer staat een gevangenisstraf van 8 tot 10 jaar. De aangifte bevat bovendien tal van verdraaiingen en feitelijke onwaarheden, onder andere dat de Nationale politie een schot moest lossen omdat zij zich bedreigd voelde toen zij, notabene zonder huiszoekingsbevel, het hoofdkantoor van de politieke partij La CUP probeerde binnen te vallen. De inval is trouwens niet gelukt.

4. Interventie door de Nationale politie

Sleepboten die in de haven van Barcelona liggen hebben de gehele nacht met toeteren laten horen dat ze het niet eens zijn met de cruise schepen die door de staat zijn ingehuurd. Met grote waarschijnlijkheid zullen eenheden van de Nationale politie uit andere delen van Spanje in de cruise schepen worden geherbergd. De staatsschepen bieden in totaal plaats voor meer dan 4000 personen. De Spaanse ministerraad heeft vanochtend besloten om meer eenheden van de Nationale politie naar Catalonië te sturen om de Mossos d’Esquadra ‘bij te staan tegen de oproer’. Er zijn reeds colonnes van politiebusjes op de wegen in Catalonië gesignaleerd. De Catalaanse minister van binnenlandse zaken en hoofd van de Mossos d’Esquadra, Joaquim Forn, zegt dat de Mossos d’Esquadra de toestand perfect onder controle hebben, niet om hulp hebben gevraagd en deze ook niet nodig hebben. Hij zegt dat de Spaanse regering  na de financiële interventie, nu de Catalaanse politie wil uit schakelen. Hiervoor heeft Spanje de organieke wetten uit 1986 afgestoft, die golden op het moment lang voordat de Catalaanse politie bestond en de taken van de Nationale politie naar haar waren overgehevelt. Er wordt dus gebruik gemaakt van een wet die niet meer past in de huidige contekst, maar nooit is geannuleerd. Volgens Forn is de interventie van de Catalaanse politie een directe aanval op de rechtsstaat en een inbreuk op de overheidstaken van de Mossos d’Esquadra, zoals is vastgelegd in de politiewetten en het Statuut van 2006.

5. Een nieuwe kiescommissie

Het Constitutioneel Hof beboet de leden van de Catalaanse kiescommissie en hoge functionarissen van de Generalitat met bedragen van 6 tot 12 duizend Euro’s per dag om het referendum te doen stoppen. De boete geld 48 uur nadat de uitspraak in de Spaanse Staatskrant is gepubliceerd. Dat was gisteren. De voorzitter van de kiescommissie moet daarentegen zijn eerste betaling al doen voordat de 48 uur voorbij zijn. Er is geen mogelijkheid van beroep mogelijk tegen de opgelegde boetes. De aangeklaagden hebben kenbaar gemaakt dat ze daarom een beroep doen bij het Europese Hof van Justitie. Vanmiddag heeft de Generalitat de kiescommissie, bestaande uit advocaten en professoren in het recht en die zijn aangesteld door het parlement, ontbonden. Dit maakt de weg vrij voor de Generalitat om een nieuwe kiescommissie van internationale komaf in te stellen.

6. Enige sympathie van buiten

Het parlement van het Italiaanse eiland Sardinie (waar ook Catalaans gesproken wordt) heeft besloten dat zij, bij wijze van ondersteuning, de stembriefjes voor het referendum zullen drukken.

[1]

Op het moment van schrijven functioneerde dit adres. Het kan zijn dat zij later in opdracht van de rechter is weggehaald.

dag -10 (3)

1. De feiten

De verkiezingscampagne voor het referendum is nu 5 dagen gaande. We wisten dat het een bijzondere, intensieve campagne zou worden daar Spanje het referendum verbied. De toenemende druk van de afgelopen dagen door de huiszoekingen in drukkerijen en postbedrijven op zoek naar pamfletten, stembriefjes en brieven van de Generalitat naar stemgerechtigden, hielpen niet om de bevolking en de Catalaanse overheid van het referendum af te schrikken. Gisteren voerden zij daarom hun grote plan uit. Gezien de grote schaal van acties heeft dit plan weken, zoniet maanden van voorbereiding in beslag genomen. Als allerlaatste maatregel heeft de Spaanse regering, onder leiderschap van president Rajoy dit plan in wanhoop ten uitvoer gebracht. Daarmee heeft zij haar geloofwaardigheid in Catalonië nu totaal verloren, voorzover deze er nog was. Sterker zelfs, de relatie tussen Catalonië en Spanje is nu definitief verknoeid na de bruuske, gewelddadige en onrechtmatige invallen in de ministeries van de Catalaanse overheid, de privé kantoren van de ministers, de arrestaties van politici en hoge beambten, de huiszoekingen bij hun thuis en de inbeslagname van hun mobiele telefoons (en zelfs die van hun echtgenoten) en de arrestaties van werknemers en eigenaren van privé bedrijven (zoals drukkerijen). De invallen en arrestaties zijn zelfs binnen de Spaanse wetgeving ongereguleerd on onwettig. De Guardia Civil heeft niets te zoeken in de Catalaanse overheidsinstellingen. Alleen de Catalaanse politie, de Mossos d’Esquadra, zijn gerechtigd dit te doen. Hiermee is de soevereiniteit van Catalonië, zoals vastgelegd in haar Statuut, geschonden. De rechter die haar toestemming moet geven om bepaalde mensen die juridisch onaantastbaar zijn, te kunnen arresteren, was op vakantie. Dezelfde rechter die opdracht gaf voor de huiszoekingen heeft dit ‘probleem’ daarom zelf ‘opgelost’. Het lijkt er op dat de eigen wetten en regels niet meer gelden als het gaat om de redding van de Spaanse ‘democratische rechtsstaat’. De Spaanse minister van financien, Montoro, heeft bovendien alle rekeningen van de Generalitatat geblokkeerd, terwijl er een rechtszaak door de Catalaanse regering is ingediend bij het Hooggerechtshof waardoor de maatregel is opgeschort en dus niet kan worden uitgevoerd. Al met al betreft het een juridische en financiële staatsgreep, verkeerd Catalonië sindsdien in een verkapte staat van beleg en is de Catalaanse Autonomie opgeheven, buiten de benodigde procedures zoals beschreven in grondwetsartikel 155 om.

Vijf van de twaalf gearresteerden zijn vandaag door de Guardia Civiel vrijgelaten. Familieleden van andere gearresteerden klagen dat ze geen enkel contact krijgen met hun gearresteerde familielid. Alsof het om terroristen gaat.

De regering van het koninkrijk Spanje heeft drie cruise schepen naar de havens van Barcelona en Tarragona laten komen en zullen daar tot minstens 3 Oktober blijven liggen. In totaal is er plaats voor zo’n 3000 passagiers. Of deze schepen gebruikt gaan worden als tijdelijke verblijfplaats voor politieeenheden uit andere delen van Spanje of dat ze gebruikt gaan worden als gevangenis, is nog onduidelijk. Als protest heeft het havenpersoneel kenbaar gemaakt dat zij de staatsschepen niet zullen bevoorraden.

2. De reactie van de Spaanse regering

Laten we beginnen met de reactie van Enric Millo, de delegatie van de Spaanse regering in Catalonië. Niet dat hij veel nieuws vertelde, maar gezien de context is het misschien toch interessant. In het interview in het programma ‘Els Matins’ van de Catalaanse TV3 zij hij dat de regering van president Puigdemont door haar onverantwoordelijk gedrag de reactie van de Spaanse regering heeft uitgelokt. Hij noemt Puigdemont een bedrieger die veel Catalanen heeft misleid en een leugenaar die de waarheid verdraaid. De Spaanse actie was bedoeld om de Spaanse democratische rechtsstaat te redden, want de overgrote meerderheid van de Spanjaarden in Catalonië willen geen referendum. Hoe groot deze ‘overgrote meerderheid’ is, weten we niet, want we mogen dit niet meten. Dat is juist waar het conflict om gaat.

3. De reacties in Catalonië

In de plenaire vergadering van het Spaanse congres zei de woordvoerder van de Catalaanse partij (deel van JxSi) op rustige toon maar met ferme woorden: “Rajoy, ik eis van u dat u uw vuile handen van onze Catalaanse overheidsinstellingen terugtrekt”. Daarna verliet de gehele fractie de vergaderzaal van het Congres. Later verliet ook de partner van ERC in Catalonië, PDeCat, de zaal.

De Catalaanse president Puigdemont heeft laten weten dat er gewoon zal worden gestemd op 1 Oktober, ondanks de problemen die de Spaanse staat opwerpt.

Er onstonden gister spontaan protestmanifestaties op belangrijke verkeersaders in Barcelona, zoals de Diagonaal, Via Laietana en La Gran Via de les Corts Catalana, voor het stadhuis en voor de gebouwen die door de Guardia Civil werden doorzocht. De manifestaties concentreerden zich later voornamelijk voor het gebouw van EZ, op de kruising tussen Gran Via en La Rambla. De gemeentepolitie schatte het aantal deelnemers op 40.000. De Guardia Civil kon pas onder begeleiding van de Mossos d’Esquadra het gebouw van EZ vanochtend om 3 uur verlaten. Lopend, dat wel. Want hun auto’s waren besmeurd en de banden waren lek en moesten daarom worden weggesleept. Dit is dus het plaatje dat laat zien wie hier de scepter zwaaid: de Catalaanse politie begeleidt de Guardia Civil hun weg naar buiten.

Andere steden in Catalonië, zoals Girona, Tarragona, Vic, Manresa, Figueres uitten gisteravond ook massaal hun ongenoegen. Nooit hebben zulke massaal grote protestmanifestaties plaats gevonden in deze steden. Vandaag gaan in vele steden de manifestaties door. Op alle universiteiten worden veel colleges onderbroken om de straat op te gaan. Ik kan met een gerust hart zeggen dat Rajoy en zijn regering een authentieke fabriek is van voorstanders voor de onafhankelijkheid van Catalonië. Ware het niet dat het referendum nu niet alleen meer over de onafhankelijkheid van Catalonië gaat, maar om de keuze van een democratie of die van een dictatuur. Dat is voor velen hier nu wel duidelijk.

Ook buiten Catalonië vonden gisteren spontaan protestmanifestaties plaats: in Valencia, Palma, Castello, Alacant, Andorra, Perpignan en in Madrid toonden de mensen hun diepe onvrede tegen de ondemocratische acties van Rajoy en voor het zelfbeschikkingsrecht van de Catalanen.

Zie ook de Engelstalige artikelen: redactioneel van Vicent Partal en de kronieken door Pere Cardús, beide van de Internetkrant Vilaweb.

Reactie op de Volkskrant “Zo stomen Catalaanse scholen hun jeugd klaar voor de onafhankelijkheid.” (2)

1. Kritiek op een artikel uit de Volkskrant

Naar aanleiding van dit artikel wil ik graag het volgende kwijt. De correspondente van de Volkskrant, Maartje Bakker, zou haar ogen een klein beetje meer mogen openen dan alleen maar naar het handjevol Spanjaarden luisteren die zeggen dat de Spaanse taal op de scholen in Catalonië verboden is. Het is logisch dat in Catalonië de Catalaanse taal de voertaal is. Daarvoor is Catalonië een autonoom gebied. Of althans, zo zou het moeten zijn. Na de gedeeltelijke verwerping van het Statuut door het Constitutioneel hof in 2010 is dit helaas niet meer het geval. Sindsdien kan een enkele leerling eisen dat de les in het Spaans wordt gegeven, ondanks dat alle andere leerlingen het Catalaans prefereren. De Spaanse taal is dus niet verboden op de scholen. Trouwens, alle Catalaanse leerlingen zijn verplicht de Spaanse taal te leren. Volgens de statistieken van het Spaanse ministerie is het niveau van de Spaanse taal van de Catalaanse leerlingen zelfs hoger dan gemiddeld. Het waren juist ‘immigranten’ uit andere delen van Spanje die indertijd vroegen dat hun kinderen Catalaans onderwijs zouden krijgen om beter in de samenleving te kunnen integreren. Daar komt bij dat op veel scholen vaak om praktische redenen in het Spaans les wordt gegeven (en getolereerd) omdat of de meerderheid van de leerlingen of de leraar zich  gemakkelijker uitdrukt in het Spaans. Dit is vooral in de grote steden rond Barcelona het geval is. Maartje Bakker, ga nou niet vertellen dat het Spaans onderdrukt wordt in Catalonië en dat Catalaanse leerlingen worden geïndoctrineerd. Alsjeblieft. Men zou eerder de Spaanse overheid van indoctrinatie kunnen beschuldigen toen ex-minister van onderwijs, Wert, in het Spaanse Congres zei dat we de Catalaanse leerlingen moeten ‘verspanjoliseren’. En wat te zeggen van de indoctrinatie van de leerlingen die onder het Franco regiem? Zij moesten het sterk Franco-gepoliticeerde onderwijs (Nazi groet, Cara al sol zingen) in het Spaans volgen. Gezien het hoge percentage voorstanders van onafhankelijkheid onder deze groep,  heeft die indoctrinatie tenminste niet veel geholpen. Een klein beetje meer respect voor een natie die in Spanje in de minderheid is en moet vechten voor het behoud voor haar taal en cultuur, zou op haar plaats zijn. Het respect voor Catalonië, dat notabene een groot respect heeft voor andere talen en culturen die het herbergt, inclusief de Spaanse, wordt in Spanje zelf al meer dan genoeg met voeten getreden.

2. Nawoord

Op het moment van schrijven had het artikel in de Volkskrant als ondertitel dat het Spaans op de Catalaanse scholen verboden is. Later is dit weggehaald. Ik blijf er bij dat het artikel schromelijk tekort doet aan de realiteit van het onderwijs in Catalonië.

In totaal zijn er 17 kinderen in geheel Catalonë die een rechtszaak hebben aangespannen om volledig in het Spaans les te krijgen. Als ik het me goed herinner, hebben drie van hen toen de rechtszaak gewonnen. Er is echter één probleem, volledig onderwijs in het Spaans is in Catalonië geheel afwezig, zelfs op de privé scholen. Dit betekend dat ter wille van één leerling alle leerlingen in zijn of haar klas tegen hun zin in de lessen in het Spaans moeten ontvangen óf dat de betreffende leerling, op kosten van de Catalaanse belastingbetaler, tot een maximum van EU 6000, privéles krijgt. Ik mag duidelijk zijn dat deze wet, door de Spaanse regering van Rajoy opgelegd als gevolg van de gedeeltelijke annulering van het Statuut door het Constitutioneel hof, niet goed is voor de harmonie op de school en in de samenleving in het algemeen.